XỔ SỐ TP

ĐầuThống kê lôtôXSHCMXSDTXSCM
0264, 6
13, 9
270, 2, 90, 5, 9
32,5,6,6,81, 5, 6, 83
40, 91, 6, 60
51, 4, 83, 4, 5, 81, 1, 3, 6
61, 35, 6
7195
81, 31, 2, 4
990
XSHCM 19-10XSDT 19-10XSCM 19-10

Bạn đang xem: Xổ số tp

ĐầuThống kê lôtôXSHCMXSLAXSBPXSHG
01, 37, 8, 95, 80, 7
14, 722, 91, 5, 8
26, 7, 81, 23, 90, 6, 7, 8
3325
43, 44
52, 343, 4, 5
60, 1, 950, 3
71, 41,2,6,6,80, 4, 62, 7
844, 53, 81,3,3,6,7,9
9846
XSTP HCM 19-10XSLA 19-10XSBP. 19-10XSHG 19-10

ĐầuThống kê lôtôXSVLXSBDXSTV
04, 5, 74, 5, 5
12, 6, 8, 9
21, 23, 9
33, 83
4411, 6, 7
56, 950
61,2,4,6,75, 8, 96
720, 1, 73, 4, 6
86, 86, 70, 3
923, 8, 92, 5
XSVL 19-10XSBD 19-10XSTV 19-10

ĐầuThống kê lôtôXSTNXSAGXSBTH
03, 37
10,5,6,6,93, 55
2375, 6, 8, 8
340, 1, 76, 7, 9
40,1,6,7,80, 1, 86, 9
5883, 8
60, 61
752, 39
852, 20, 1, 1
9425
XSTN 19-10XSAG 19-10XSBTH 19-10

ĐầuThống kê lôtôXSDNXSCTXSST
09, 90, 2
11, 20, 1, 4, 79
24, 8, 90, 1
391, 5, 82, 3, 6
40, 74
565
66, 6, 8, 945, 6, 6
70, 30, 7, 84, 8
883, 70, 8
93, 841, 4, 5
XSDN 19-10XSCT 19-10XSST 19-10

ĐầuThống kê lôtôXSHCMXSDTXSCM
02, 41, 70, 1, 2
1870, 4, 5, 7
2732
33, 4, 4, 87, 93, 8
4112, 6
5190, 2
62, 4, 90
742, 50, 0, 7
84, 62, 3, 6
95, 60, 2, 3, 87
XSSài Gòn 19-10XSDT 19-10XSCM 19-10

ĐầuThống kê lôtôXSTGXSKGXSDL
036
102, 4, 5, 69
20, 7, 97, 8
3163
41, 323, 4, 7, 8
51, 6, 82
60, 381, 5, 6
71, 20, 6, 71, 3, 5, 5
81, 250, 1, 9
90, 55, 6, 95
XSTG 19-10XSKG 19-10XSDL 19-10

ĐầuThống kê lôtôXSHCMXSLAXSBPXSHG
01, 875, 94, 5
15, 8584
24, 92, 4, 640, 6, 6, 6
38, 92, 4, 81, 5, 9, 91
41, 3, 5, 54, 75
54, 6, 83, 44, 5, 6, 7
6271, 6, 98, 9
74, 4070
82, 45, 608, 9
96, 91, 24
XSHồ Chí Minh 19-10XSLA 19-10XSBP 19-10XSHG 19-10

Xem thêm: Tp Hcm Ban Hành Kế Hoạch Tuyển Công Chức 2017 Tphcm Không Cần Hộ Khẩu

ĐầuThống kê lôtôXSVLXSBDXSTV
00, 8, 9, 91, 7
13, 3, 56
21,6,6,8,92, 3, 41, 8
31, 9, 9, 94, 5, 8
468, 90, 3, 5, 8
528
67
7373, 8, 9
831, 6, 7
90, 5, 6, 90, 1, 25
XSVL 19-10XSBD 19-10XSTV 19-10

ĐầuThống kê lôtôXSDNXSCTXSST
02
14, 4, 79
297
361, 5, 71, 1, 1, 4
452, 50, 1, 1
50,3,3,6,6,82, 3, 6
67, 93, 83
780, 41, 4, 7
80, 3, 93, 5
92, 5, 70, 3, 4, 45
XSDoanh Nghiệp 19-10XSCT 19-10XSST 19-10

ĐầuThống kê lôtôXSBTXSVTXSBL
03, 3, 55, 50, 9
12, 4, 51, 3, 60, 9
20, 3, 94, 5, 6
341, 4, 7
4222, 6
53, 3, 600, 3, 7
63, 90, 4, 8, 92
744, 9
82, 91
94, 435, 7
XSBT 19-10XSVT 19-10XSBL 19-10

ĐầuThống kê lôtôXSHCMXSDTXSCM
0741, 6
11, 2, 51, 2
20, 5, 71, 34
34, 81, 4
41, 4, 84, 86, 8
52, 2, 40, 1, 3, 97
60, 3, 5, 927
7520, 1, 7
86, 70, 0, 7, 9
903, 6
XSHCM 19-10XSDT 19-10XSCM 19-10

ĐầuThống kê lôtôXSTGXSKGXSDL
085, 93, 6
12, 6, 93, 3, 54
24, 73
304
44, 975, 7, 9
50, 1, 95, 7, 88
61, 94, 71,4,4,6,6,8
71, 93, 99
83, 9, 92, 2
95, 8, 90
XSTG 19-10XSKG 19-10XSDL 19-10

ĐầuThống kê lôtôXSVLXSBDXSTV
00, 44, 5, 51
153, 6, 83, 3
200, 7, 80,0,1,2,3,6
3380, 2, 8
41, 1, 342
50, 2, 45, 7, 8, 9
62, 6, 75
767, 93, 4, 7
80, 23
943
XSVL 19-10XSBD 19-10XSTV 19-10

XSMN ngày 19-10 tuyệt KQXSMN ngày 19/10 là hiệu quả xổ số kiến thiết Miền Nam được con quay số mlàm việc thưởng trọn vào trong ngày 19-10 từ thời điểm năm 2006 đến nay.
Tháng 1Tháng 2Tháng 3Tháng 4Tháng 5Tháng 6Tháng 7Tháng 8Tháng 9Tháng 10Tháng 11Tháng 12>>20182019202020212022