Thông tư hướng dẫn xây dựng định mức

MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ XÂY DỰNG -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vày - Hạnh phúc ---------------

Số: 12/2021/TT-BXD

TP Hà Nội, ngày 31 mon 8 năm 2021

THÔNG TƯ

BAN HÀNH ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG

Căn uống cứ đọng Luật Xây dựng ngày 18 mon 6 năm 2014;

Căn uống cứ đọng Luật sửa đổi, bổ sung một vài điều của Luật Xây dựngngày 17 tháng 6 năm 2020;

Cnạp năng lượng cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CPhường ngày 17 mon 7 năm 2017 củanhà nước qui định tính năng, trọng trách, nghĩa vụ và quyền lợi với cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của Bộ Xâydựng;

Căn uống cđọng Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021của nhà nước về quản lý ngân sách chi tiêu xây dựng;

Theo đề xuất của Cục trưởng Cục Kinch tế phát hành với Viện trưởngViện Kinc tế xây dựng;

Sở trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tứ ban hành định mứcxuất bản.

Bạn đang xem: Thông tư hướng dẫn xây dựng định mức

Điều 1. Ban hành dĩ nhiên Thông tứ này các định mức tạo sau:

1. Định nút dự tân oán khảo sát điều tra xuất bản dự án công trình trên Phú lụcI;

2. Định nấc dự tân oán tạo công trình xây dựng tại Phú lục II;

3. Định nút dự toán lắp đặt hệ thống nghệ thuật của công trìnhtại Prúc lục III;

4. Định nấc dự toán thù lắp ráp máy và thiết bị technology tại Phụlục IV;

5. Định nút dự toán thí nghiệm chăm ngành desgin tại Phụlục V;

6. Định mức dự toán thù thay thế sửa chữa và bảo trì dự án công trình xây dựngtại Phú lục VI;

7. Định nút thực hiện vật liệu sản xuất tại Prúc lục VII;

8. Định mức giá thành quản lý dự án công trình cùng support đầu tư xây dựngtại Phú lục VIII.

Điều 2. Thông bốn này còn có hiệu lực Tính từ lúc ngày 15 tháng 10 năm 2021.

Điều 3.

Xem thêm: Cách Chơi Templar Assassin Dota 2 Chi Tiết Dành Cho Game Thủ

Định mức xây dừng giải pháp tại Thông tứ này sửa chữa thay thế định nút xây dựngvẫn phát hành trên Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Sở trưởngSở Xây dựng phát hành định nút xây dựng; Thông tứ số 16/2019/TT-BXD ngày 26tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Sở Xây dựng giải đáp xác định với cai quản chigiá tiền làm chủ dự án và hỗ trợ tư vấn đầu tư chế tạo và thay thế sửa chữa Phú lục số II ban hànhdĩ nhiên Thông tứ số 02/2020/TT-BXD ngày 20 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng BộXây dựng sửa đổi, bổ sung một vài điều của 04 Thông tư gồm liên quan đến cai quản lýngân sách chi tiêu kiến thiết.

Điều 4. Các tổ chức triển khai, cá thể gồm liên quan đến xác định với quản lý chi phí củacác dự án chi tiêu kiến thiết theo vẻ ngoài của Nghị định số 10/2021/NĐ-CP. ngày 09tháng 02 năm 2021 của nhà nước về thống trị chi phí chi tiêu thi công chịu tráchnhiệm thực hành Thông tứ này./.

Nơi nhận: - Thủ tướng mạo, những PTT Chính phủ; - Các Sở, phòng ban ngang Bộ, phòng ban trực thuộc Chính phủ; - HĐND, UBND các tỉnh, đô thị trực ở trong TW; - Vnạp năng lượng chống Trung ương Đảng và các ban của Đảng; - Vnạp năng lượng phòng Quốc hội; - Vnạp năng lượng phòng Chính phủ; - Văn chống Chủ tịch nước; - Tòa án nhân dân tối cao; - Viện Kiểm gần kề quần chúng. # tối cao; - Cơ quan Trung ương của những đoàn thể; - Cục khám nghiệm văn uống phiên bản - Sở Tư pháp; - Các Tập đoàn kinh tế tài chính, Tổng cửa hàng nhà nước; - Sngơi nghỉ Xây dựng các tỉnh, thị trấn trực ở trong TW; - Công báo; Website Chính phủ; Website Sở Xây dựng; - Lưu: VT; Cục KTXD; Viện KTXD; (100b).