QUYẾT ĐỊNH PHÂN CÔNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN TẬP SỰ

Mẫu ra quyết định về câu hỏi phân công địa chức gợi ý tập sự

Mẫu ra quyết định về câu hỏi phân công công chức lí giải cộng sự là chủng loại bản quyết định được lập ra nhằm đưa ra quyết định về Việc phân công địa chức hướng dẫn cộng sự. Mẫu nêu rõ thông tin công chức được phân công, người được lí giải...

Bạn đang xem: Quyết định phân công người hướng dẫn tập sự

Mời bạn đọc thuộc tìm hiểu thêm chi tiết cùng mua về tại phía trên.


Mẫu ra quyết định mừng đón với bố trí công tác làm việc so với công chức

Mẫu đưa ra quyết định bổ nhiệm lại chức vụ

Mẫu đưa ra quyết định ra đời đoàn reviews ngoài


Nội dung cơ bản của mẫu mã đưa ra quyết định về việc phân công địa chức khuyên bảo tập sự nhỏng sau:

UBND TỈNH ................

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc-------------------

Số: .........../QĐ-SGD&ĐT

................, ngày...tháng...năm...


QUYẾT ĐỊNHVề câu hỏi phân công địa chức hướng dẫn tập sự

GIÁM ĐỐC STại GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn uống cứ…………………………(1)…………………………………..;

Căn uống cứ…………………………(1)………….………………………..;

Xét kiến nghị của Trưởng phòng Tổ chức Cán cỗ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân công ..............(2).............. khuyên bảo cộng sự đến công chức ......(3)........, kể từ ngày ....... mon ......năm ..........

Điều 2. ..........(2)............ có trách nát nhiệm khuyên bảo tập sự mang đến ......(3)........ vào thời hạn 12 mon và được hưởng phụ cung cấp trách rưới nhiệm bởi ...(4) so với tầm lương tối tđọc trong thời gian trả lời tập sự.

Điều 3. Chánh Vnạp năng lượng phòng, Chánh Tkhô hanh tra; Thủ trưởng .........(5)........,Thủ trưởng những đơn vị tương quan và các ông (bà) có tên trên Điều 1 Chịu trách nát nhiệm thi hành Quyết định này./.

Xem thêm: Cách Làm Video Như Trên Youtube Content Đơn Giản, Hướng Dẫn Làm Video Youtube Content Đơn Giản

Nơi nhận:

- Nlỗi Điều 3;

- Sở Nội vụ (để b/c);

- .............(6)................;

- Lưu: VT, TCCB, (7).

GIÁM ĐỐC (8)

(Chữ ký, dấu)

Họ với tên


Ghi chú:

(1) Các căn cứ pháp lý nhằm phát hành Quyết định.

(2) Họ cùng thương hiệu, chức vụ bạn được cắt cử hướng dẫn cộng sự.

(3) Họ cùng tên công chức tập sự

(4) Hệ số theo quy định

(5) Phòng, đơn vị chức năng được sắp xếp công chức tập sự.

(6) Các cơ sở, đơn vị, cá thể để báo cáo, kết hợp, biết, thực hiện,...

(7) Ký hiệu bạn tấn công vật dụng, nhân bạn dạng cùng số lượng bạn dạng tạo (trường hợp cần)

(8) Nếu tín đồ ký kết văn uống bạn dạng là Phó Giám đốc thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước, bên dưới ghi “PHÓ GIÁM ĐỐC”.

Mẫu quyết định về Việc phân cthổ địa chức hướng dẫn tập sự


Tsay đắm khảo thêm
Đánh giá chỉ bài bác viết
1 9.844
Chia sẻ bài viết
Tải về
quý khách hàng rất có thể cài về tập tin phù hợp cho bạn trên những links tiếp sau đây.
Mới duy nhất vào tuần
Giới thiệuChính sáchTheo dõi chúng tôiChứng nhận
*