Nghị định hướng dẫn luật phòng chống khủng bố

Tổ chức ban chỉ huy phòng kháng xịn bố

MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

CHÍNH PHỦ --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự bởi vì - Hạnh phúc ----------------

Số: 07/2014/NĐ-CP

Hà Thành, ngày 27 tháng 01 năm 2014

NGHỊ ĐỊNH

QUYĐỊNH TỔ CHỨC, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ QUAN HỆ PHỐI HỢP CỦA BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNGKHỦNG BỐ CÁC CẤP

Cnạp năng lượng cđọng Luật tổ chức triển khai Chính phủ ngày 25 tháng 12năm 2001;

Cnạp năng lượng cứ Luật chống, chống xịn tía ngày 12 tháng6 năm 2013;

Theo kiến nghị của Bộ trưởng Bộ Công an,

nhà nước ban hành Nghị định lao lý tổ chức triển khai,nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi với quan hệ giới tính kết hợp của Ban Chỉ đạo phòng, phòng xịn bốcác cấp cho.

Bạn đang xem: Nghị định hướng dẫn luật phòng chống khủng bố

Cmùi hương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này pháp luật tổ chức triển khai, nhiệm vụ, quyền hạnvà dục tình phối hợp của Ban Chỉ đạo chống, kháng xịn cha những cung cấp.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Nghị định này vận dụng so với Ban Chỉ đạo phòng, chốngkhủng tía các cấp; cơ sở, tổ chức, công dân Việt Nam; ban ngành, tổ chức, cá nhânnước ngoài, tổ chức thế giới cư trú, vận động trên phạm vi hoạt động VN.

Trường thích hợp điều ước thế giới cơ mà nước Cộng hòa làng mạc hộicông ty nghĩa nước ta là thành viên bao gồm pháp luật khác thì vận dụng điều ước quốc tếkia.

Chương 2.

TỔ CHỨC BAN CHỈ ĐẠOPHÒNG, CHỐNG KHỦNG BỐ

Điều 3. Ban Chỉ đạo chống, chốngxịn bố quốc gia

1. Ban Chỉ đạo phòng, phòng khủng ba quốc gia là cơquan liêu tđê mê mưu, góp Chính phủ, Thủ tướng tá Chính phủ tổ chức, lãnh đạo công tácphòng, chống xịn ba trong phạm vi toàn nước.

Sở Công an là ban ngành trực thuộc của Ban Chỉ đạochống, chống khủng tía đất nước cùng có cơ sở tđam mê mưu, góp vấn đề chăm trách nát gọilà Vnạp năng lượng chống trực thuộc Ban Chỉ đạo phòng, kháng khủng tía non sông.

2. Thành phần của Ban Chỉ đạo chống, phòng khủng bốnước nhà gồm:

- Thủ tướng nhà nước, Trưởng ban;

- Bộ trưởng Sở Công an, Phó Trưởng ban;

- Sở trưởng, Chủ nhiệm Văn uống phòng Chính phủ, Thànhviên;

- Sở trưởng Bộ Ngoại giao, Thành viên;

- Sở trưởng Sở Giao thông vận tải đường bộ, Thành viên;

- Bộ trưởng Sở Thông tin cùng Truyền thông, Thànhviên;

- Bộ trưởng Bộ Y tế, Thành viên;

- Sở trưởng Bộ Tài thiết yếu, Thành viên;

- Thống đốc Ngân hàng Nhà nước VN, Thànhviên;

- Thứ đọng trưởng Bộ Công an phụ trách công tác làm việc an ninh,Thành viên thường trực;

- Tổng tyêu thích mưu trưởng Quân đội nhân dân đất nước hình chữ S,Thứ đọng trưởng Bộ Quốc phòng, Thành viên.

3. Trong trường thích hợp cần thiết, Chính phủ quyết địnhbổ sung thành viên là Sở trưởng hoặc cán bộ cấp cao không giống tmê man gia Ban Chỉ đạophòng, phòng khủng tía đất nước trên đại lý đề nghị của Trưởng Ban Chỉ đạo.

Điều 4. Ban Chỉ đạo chống, chốngkhủng bố Bộ, ngành

1. Ban Chỉ đạo chống, phòng khủng cha Sở, ngành làcơ sở tđắm say mưu, góp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ tổ chức triển khai, chỉ đạocông tác phòng, chống xịn bố của Bộ, ngành.

2. Thành phần Ban Chỉ đạo chống, chống xịn ba củaBộ, ngành vày một bạn hữu cấp cho Thứ trưởng là Trưởng ban, những thành viên không giống doSở trưởng, Thủ trưởng ban ngành ngang Sở đưa ra quyết định.

Điều 5. Ban Chỉ đạo chống, chốngkhủng ba thức giấc, đô thị trực ở trong Trung ương

1. Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng tía tỉnh, thành phốtrực ở trong Trung ương là ban ngành tmê mệt mưu, góp Ủy ban dân chúng, Chủ tịch Ủyban quần chúng thức giấc, thành thị trực ở trong Trung ương tổ chức, chỉ huy công tácchống, phòng xịn ba của thức giấc, tỉnh thành trực thuộc Trung ương.

Công an tỉnh giấc, đô thị trực nằm trong Trung ương là cơquan liêu trực thuộc của Ban Chỉ đạo phòng, kháng khủng tía thức giấc, thị trấn trực thuộcTrung ương và có đơn vị chức năng tđắm say mưu, giúp bài toán Điện thoại tư vấn là Văn uống phòng trực thuộc Ban Chỉđạo chống, chống xịn bố tỉnh giấc, đô thị trực ở trong Trung ương.

2. Thành phần Ban Chỉ đạo chống, phòng khủng cha thức giấc,đô thị trực ở trong Trung ương gồm:

- Chủ tịch Ủy ban dân chúng tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương, Trưởng ban;

- Giám đốc Công an tỉnh, tỉnh thành trực thuộc Trungương, Phó Trưởng ban;

- Giám đốc Sngơi nghỉ Ngoại vụ (ví như có), Thành viên;

- Giám đốc Ssinh sống Giao thông vận tải đường bộ, Thành viên;

- Giám đốc Ssinh hoạt tin tức và Truyền thông, Thànhviên;

- Giám đốc Snghỉ ngơi Y tế, Thành viên;

- Giám đốc Sở Tài bao gồm, Thành viên;

- Phó Giám đốc Công an thức giấc, thị thành trực thuộcTrung ương prúc trách công tác an toàn, Thành viên thường trực;

- Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Thành (đối với Ban Chỉđạo chống, phòng khủng ba thành phố Hà Nội), Tư lệnh Bộ Tư lệnh tỉnh thành HồChí Minh (đối với Ban Chỉ đạo chống, chống xịn ba thị trấn Hồ Chí Minh), Chỉhuy trưởng Sở Chỉ huy quân sự tỉnh, thành thị trực thuộc Trung ương (đối vớiBan Chỉ đạo phòng, chống khủng cha những thức giấc, thành thị trực ở trong Trung ươngkhác), Thành viên.

3. Trong trường phù hợp quan trọng, Ủy ban nhân dân tỉnh,tỉnh thành trực nằm trong Trung ương quyết định bổ sung member là Giám đốc slàm việc,tín đồ cầm đầu ngành khác tmê mệt gia Ban Chỉ đạo phòng, phòng khủng tía thức giấc,thị thành trực ở trong Trung ương bên trên cơ sở đề xuất của Trưởng Ban Chỉ đạo.

Chương thơm 3.

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦABAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG KHỦNG BỐ

Điều 6. Nhiệm vụ, quyền hạn củaBan Chỉ đạo phòng, phòng khủng tía quốc gia

1. Thực hiện tại các nhiệm vụ, quyền hạn biện pháp trên Khoản 1 Điều 13 Luật chống, kháng khủng ba.

2. Kiểm tra, đôn đốc, gợi ý Ban Chỉ đạo phòng,chống khủng cha Bộ, ngành, tỉnh, thị thành trực ở trong Trung ương triển khai côngtác chống, chống xịn tía.

3. Trình Thủ tướng tá Chính phủ ban hành giải pháp xửlý những tình huống xịn bố, phương pháp chỉ đạo, lãnh đạo xử trí những tình huống khủngbố.

4. Tđắm say mưu mang lại nhà nước, Thủ tướng mạo nhà nước chỉđạo xử lý những vụ xịn bố vào trường hòa hợp nên ban tía tình trạng khẩn cấpvề an toàn giang sơn, trơ trọi từ bỏ, an ninh làng mạc hội hoặc bao gồm nguy hại đe dọa an toàn quốcgia, riêng lẻ từ, bình an xã hội cơ mà chưa tới nút ban tía triệu chứng cần thiết.

5. Thực hiện tại trọng trách, quyền lợi và nghĩa vụ khác bởi Chính phủ,Thủ tướng mạo Chính phủ giao.

Điều 7. Nhiệm vụ, quyền hạn củaBan Chỉ đạo phòng, chống xịn ba Sở Công an

1. Giúp Sở trưởng Sở Công an tổ chức, chỉ đạo côngtác phòng, phòng khủng tía của Bộ Công an; pân hận phù hợp với những Sở, ngành, Ủy bannhân dân tỉnh, tỉnh thành trực nằm trong Trung ương thực hiện công tác phòng, chốngkhủng ba.

2. Tđắm say mưu mang đến Ban Chỉ đạo phòng, phòng khủng bốnon sông về chiến lược, công tác, kế hoạch, cách thực hiện, phương án, giải phápphòng, kháng xịn bố; xử lý khủng tía, khắc phục, giảm bớt hậu quả vì xịn bốtạo ra.

3. Giúp Ban Chỉ đạo phòng, kháng xịn bố quốc giabình chọn, đôn đốc, lý giải, sơ kết, tổng kết, Reviews việc tiến hành luật pháp,chương trình, planer chống, chống xịn bố; theo dõi và quan sát, lãnh đạo công tác làm việc hợptác quốc tế về chống, chống xịn bố; đôn đốc, lãnh đạo vấn đề bình chọn công táckhảo sát, xác minch hồ hết vụ câu hỏi khủng ba cực kỳ nghiêm trọng, phức hợp.

4. Phối hận hợp với Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng ba Bộ,ngành, tỉnh, thị trấn trực thuộc Trung ương tham mê mưu chỉ đạo cách xử lý những vụ khủngbố; tiến hành giải pháp chống, chống xịn tía, diễn tập phương án chống, chốngxịn bố đã có được cơ quan có thẩm quyền phê coi ngó.

5. Tsi mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Công an theo dõi,đôn đốc hoạt động vui chơi của các cơ sở, đơn vị vào Công an dân chúng được giao thựchiện nhiệm vụ phòng xịn bố; khuyên bảo, đôn đốc buổi giao lưu của Ban Chỉ đạophòng, phòng khủng tía Bộ, ngành, tỉnh giấc, thị thành trực trực thuộc Trung ương.

Xem thêm: Top 10 Trung Tâm Luyện Thi Mos Tphcm Uy Tín Chất Lượng, Tin Học Edusa

6. Tđam mê mưu mang đến Bộ trưởng Sở Công an lãnh đạo xử lývụ xịn ba xẩy ra trên phương châm, địa bàn vày Sở Công an quản lý, vụ xịn tía xảyra sinh sống những tỉnh giấc, thị trấn trực thuộc Trung ương, vụ khủng ba thừa vượt khả năngxử trí của lực lượng chống, chống khủng ba tỉnh, thị trấn trực ở trong Trung ươngnhưng lại không thuộc trường vừa lòng luật trên Khoản 4 Điều 6 Nghị định này; chỉ đạohạn chế và khắc phục, tinh giảm kết quả bởi xịn cha gây nên vào phạm vi công dụng, nhiệm vụcủa Sở Công an.

7. Thực hiện tại nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi khác vày Bộ trưởngSở Công an giao.

Điều 8. Nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ củaBan Chỉ đạo phòng, kháng xịn tía Sở Quốc phòng

1. Giúp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tổ chức, chỉ đạocông tác làm việc chống, kháng xịn tía của Bộ Quốc phòng; pân hận hợp với các Bộ, ngành, Ủyban quần chúng tỉnh giấc, thị trấn trực thuộc Trung ương tiến hành công tác làm việc chống, chốngkhủng tía.

2. Pân hận hợp với Ban Chỉ đạo phòng, chống xịn ba Bộ,ngành, tỉnh giấc, đô thị trực trực thuộc Trung ương tsay đắm mưu lãnh đạo cách xử lý những vụ khủngbố; tiến hành phương án chống, kháng khủng ba, diễn tập giải pháp phòng, chốngxịn ba đã có ban ngành tất cả thẩm quyền phê phê duyệt.

3. Tmê mệt mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Quốc chống quan sát và theo dõi,đôn đốc hoạt động vui chơi của các phòng ban, đơn vị chức năng trong Quân đội quần chúng được giao thựchiện tại trọng trách phòng xịn cha.

4. Tyêu thích mưu đến Sở trưởng Sở Quốc phòng chỉ huy xử lýnhững vụ xịn cha xảy ra trên mục tiêu, địa bàn bởi vì Sở Quốc phòng cai quản nhưngkhông trực thuộc trường hợp hình thức trên Khoản 4 Điều 6 Nghị định này; lãnh đạo khắcphục, giảm bớt kết quả vị xịn cha tạo ra vào phạm vi tính năng, nhiệm vụ củaBộ Quốc phòng.

5. Thực hiện tại trách nhiệm, quyền hạn không giống vày Sở trưởngSở Quốc chống giao.

Điều 9. Nhiệm vụ, quyền hạn củaBan Chỉ đạo phòng, phòng khủng bố Bộ, ngành

1. Thực hiện các trọng trách, quyền lợi chế độ trên Khoản 3 Điều 13 Luật phòng, kháng khủng bố.

2. Phối phù hợp với Ban Chỉ đạo chống, phòng xịn ba BộCông an, Bộ Quốc phòng, Ban Chỉ đạo phòng, kháng xịn cha tỉnh giấc, thành thị trựcthuộc Trung ương tsay đắm mưu, góp Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ sở ngang Sở tổ chức,chỉ đạo công tác làm việc phòng, phòng khủng tía.

3. Thực hiện tại trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ không giống vì chưng Bộ trưởng,Thủ trưởng phòng ban ngang Sở giao.

Điều 10. Nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi củaBan Chỉ đạo phòng, kháng khủng ba tỉnh giấc, thị trấn trực nằm trong Trung ương

1. Thực hiện nay những trọng trách, quyền lợi và nghĩa vụ cách thức trên Khoản 2 Điều 13 Luật phòng, chống khủng tía.

2. Tham mưu mang lại Ủy ban quần chúng. #, Chủ tịch Ủy bannhân dân thức giấc, thị trấn trực thuộc Trung ương chỉ huy giải pháp xử lý các vụ khủng ba xảyra tại địa phương thơm, trừ các vụ xịn tía ở trong trách nát nhiệm tsi mưu chỉ đạo xử lýcủa Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng ba đất nước, Ban Chỉ đạo phòng, kháng khủngtía Sở Công an, Bộ Quốc chống.

3. Thực hiện nay trọng trách, nghĩa vụ và quyền lợi không giống bởi Ủy bandân chúng, Chủ tịch Ủy ban quần chúng tỉnh, thị trấn trực thuộc Trung ương giao.

Điều 11. Chế độ hoạt động củaBan Chỉ đạo phòng, kháng khủng bố

1. Ban Chỉ đạo phòng, chống xịn bố chuyển động theochính sách tập trung thống nhất; ra quyết định những vụ việc thuộc thđộ ẩm quyền thôngqua những buổi họp định kỳ, đột xuất hoặc trải qua rước ý kiến bởi văn phiên bản. TrưởngBan Chỉ đạo Tóm lại cùng Chịu trách nát nhiệm về ra quyết định của bản thân mình. Ban Chỉ đạochống, phòng xịn cha tất cả trách rưới nhiệm ban hành với triển khai quy định hoạt động củamình.

2. Giao Bộ trưởng Sở Công an Thành lập, công cụ chứcnăng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Văn uống chống thường trực Ban Chỉ đạo chống, chốngxịn ba quốc gia, Văn chống trực thuộc Ban Chỉ đạo phòng, kháng xịn tía thức giấc,thị trấn trực nằm trong Trung ương; Sở trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ quy địnhchức năng, trọng trách, tổ chức triển khai của cơ sở, đơn vị chức năng góp việc Ban Chỉ đạo phòng,phòng xịn tía Bộ, ngành bản thân.

Cmùi hương 4.

QUAN HỆ PHỐI HỢPhường. CỦA BANCHỈ ĐẠO PHÒNG, CHỐNG KHỦNG BỐ

Điều 12. Pân hận vừa lòng vào côngtác chống phòng ngừa khủng bố

1. Ban Chỉ đạo phòng, chống xịn cha đất nước thựchiện tại chỉ dẫn, kiểm soát, đôn đốc Ban Chỉ đạo phòng, phòng xịn bố Sở, ngành,Ban Chỉ đạo phòng, kháng xịn ba tỉnh, tỉnh thành trực ở trong Trung ương thực hiệncông tác phòng phòng ngừa khủng ba.

2. Ban Chỉ đạo phòng, phòng khủng ba Bộ, ngành, thức giấc,thị trấn trực thuộc Trung ương gồm trách nhiệm report Ban Chỉ đạo phòng, chốngxịn cha giang sơn về công tác làm việc phòng phòng ngừa xịn bố ở trong chức năng, trách nhiệm củabản thân.

Điều 13. Păn năn hòa hợp trong côngtác kháng xịn bố

1. Khi xẩy ra hoặc gồm nguy cơ tiềm ẩn xảy ra khủng ba trên địaphương, thì Ban Chỉ đạo chống, chống xịn ba tỉnh, thành thị trực ở trong Trungương report Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng ba non sông, Ban Chỉ đạo chống, chốngxịn tía Bộ Công an, Ban Chỉ đạo chống, phòng khủng ba Sở Quốc phòng. Trường hợpvụ xịn bố xảy ra, bao gồm nguy hại xảy ra vượt thừa tài năng cách xử lý của lực lượng chốngkhủng cha của địa phương thì vào report bắt buộc nêu rõ cùng đề nghị Ban Chỉ đạophòng, kháng xịn cha nước nhà, Ban Chỉ đạo chống, chống xịn ba Bộ Công an,Ban Chỉ đạo chống, chống xịn cha Bộ Quốc phòng tmê mệt mưu mang đến cơ sở, fan cóthđộ ẩm quyền chỉ đạo cách xử trí.

2. khi xảy ra hoặc gồm nguy hại xẩy ra xịn bố tại mụctiêu, địa bàn vì Bộ Công an cai quản thì Ban Chỉ đạo chống, chống xịn ba BộCông an report Ban Chỉ đạo phòng, kháng khủng bố nước nhà. Trường hợp vụ khủngba nằm trong ngôi trường phù hợp yêu cầu ban cha tình trạng cấp bách về bình yên đất nước, đơn thân tự,bình an thôn hội hoặc gồm nguy hại rình rập đe dọa an ninh nước nhà, đơn thân tự, an toàn làng hộinhưng lại chưa tới nấc ban cha tình trạng cần thiết thì Ban Chỉ đạo chống, chống khủngtía Sở Công an báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, phòng khủng tía đất nước nhằm tmê mệt mưumang đến nhà nước, Thủ tướng tá Chính phủ chỉ đạo xử trí.

3. Lúc xẩy ra hoặc bao gồm nguy hại xẩy ra khủng cha trên mụctiêu, địa phận bởi vì Sở Quốc chống làm chủ thì Ban Chỉ đạo chống, phòng xịn ba BộQuốc chống báo cáo Ban Chỉ đạo chống, chống khủng cha tổ quốc. Trường hợp vụ khủngtía nằm trong trường thích hợp nên ban cha tình trạng cần thiết về an toàn quốc gia, trơ khấc từ,bình an làng hội hoặc bao gồm nguy cơ rình rập đe dọa bình an nước nhà, đơn nhất từ bỏ, an ninh xóm hộituy vậy không tới nấc ban ba chứng trạng khẩn cấp thì Ban Chỉ đạo phòng, chống khủngba Sở Quốc chống báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống xịn ba non sông để tmê mẩn mưumang đến nhà nước, Thủ tướng tá Chính phủ chỉ huy xử trí.

Chương 5.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Hiệu lực thi hành

Nghị định này còn có hiệu lực thực hiện từ ngày 25 tháng3 năm 2014.

Điều 15. Trách rưới nhiệm thi hành

1. Bộ trưởng Bộ Công an chịu trách rưới nhiệm nhà trì,pân hận hợp với những Bộ, ngành gồm tương quan giải đáp, soát sổ, đôn đốc câu hỏi thựchiện Nghị định này.

2. Các Sở trưởng, Thủ trưởng cơ sở ngang Bộ, Thủ trưởngban ngành thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban quần chúng. # tỉnh, thành thị trực thuộcTrung ương chịu đựng trách nát nhiệm thi hành Nghị định này./.

Nơi nhận: - Ban Bí thỏng Trung ương Đảng; - Thủ tướng tá, các Phó Thủ tướng mạo Chính phủ; - Các Bộ, cơ sở ngang Bộ, phòng ban thuộc CP; - HĐND, Ủy Ban Nhân Dân các thức giấc, TP trực ở trong TW; - Văn uống chống Trung ương với những Ban của Đảng; - Văn uống phòng Tổng Bí thư; - Văn uống phòng Chủ tịch nước; - Hội đồng Dân tộc cùng những Ủy ban của Quốc hội; - Văn uống chống Quốc hội; - Tòa án dân chúng về tối cao; - Viện Kiểm giáp nhân dân về tối cao; - Kiểm toán thù Nhà nước; - Ủy ban Giám sát tài chủ yếu Quốc gia; - Ngân mặt hàng Chính sách xóm hội; - Ngân sản phẩm Phát triển Việt Nam; - UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; - Cơ quan tiền Trung ương của các đoàn thể; - VPCP: BTCN, những Pcông nhân, Trợ lý TTCPhường, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị chức năng trực ở trong, Công báo; - Lưu: Văn thỏng, NC (3b).