Nghị Định Hướng Dẫn Đấu Thầu

*

Bạn đang xem: Nghị định hướng dẫn đấu thầu

*

Xem thêm: Đề Thi Vào Lớp 10 Môn Toán Tphcm 2015 Tại Tp, Đề Thi Vào Lớp 10 Môn Toán Thpt Chuyên Tphcm 2015

*

Công ba hạng mục thủ tục hành thiết yếu sửa thay đổi, bổ sung vào nghành nghề dịch vụ đấu thầu ở trong phạm vi chức năng làm chủ của Sở Kế hoạch với Đầu tứ

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CẤP TRUNG ƯƠNG

STT

TÊN TTHC

CĂN CỨ PHÁP. LÝ

CƠ QUAN THỰC HIỆN

CÁCH THỨC THỰC HIỆN

Ghi chú

(Mã Hồ sơ TTHC)

LĨNH VỰC ĐẤU THẦU: LỰA CHỌN NHÀ THẦU

1

Đăng ký kết tsi gia Hệ thống mạng đấu thầu giang sơn so với bên thầu, đơn vị đầu tư

- Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 1một năm 2013 (Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13);

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.. ngày 26 tháng 6 năm 2014 của nhà nước cách thức chi tiết thực hành một số điều của Luật Đấu thầu về chọn lựa đơn vị thầu (Nghị định số 63/2014/NĐ-CP);

-Nghị định số 25/2020/NĐ-CP.. ngày 28 tháng 0hai năm 20trăng tròn của nhà nước phương tiện cụ thể thực hành một trong những điều của Luật Đấu thầu về chọn lọc bên đầu tư (Nghị định số 25/2020/NĐ-CP);

- Nghị định số 95/2020/NĐ-CPhường ngày 24 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ giải đáp triển khai về đấu thầu sắm sửa theo Hiệp định Đối tác Toàn diện với Tiến bộ xuyên ổn Tỉnh Thái Bình Dương (Nghị định số 95/2020/NĐ-CP);

- Thông tứ số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 1hai năm 2019 của Sở trưởng Sở Kế hoạch với Đầu bốn khí cụ cụ thể Việc cung ứng, đăng sở hữu thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng chọn lựa nhà thầu qua mạng với quản lý, áp dụng quý giá bảo đảm dự thầu, đảm bảo tiến hành vừa lòng đồng ko được hoàn lại (Thông tứ số 11/2019/TT-BKHĐT);

-Thông tứ số 06/2020/TT-BKHĐT ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Sở trưởng Bộ Kế hoạch với Đầu tứ gợi ý tiến hành Nghị định số 25/2020/NĐ-CPhường ngày 28 tháng 02 năm 20đôi mươi của Chính phủ pháp luật chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về chắt lọc đơn vị chi tiêu (Thông tứ số 06/2020/TT-BKHĐT).

Sở Kế hoạch cùng Đầu tư

- Tiếp dấn thông qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Bộ phận một cửa;

-Nhận trực con đường.

2.000132

2

Ttuyệt thay đổi, bổ sung cập nhật những thông tin của nhà thầu, bên chi tiêu đăng ký tsi mê gia vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia