Lịch công tác

Tất khắp cơ thể công ty trì PCT.HĐND - Thái Văn Vui ........***........ PCT - Võ Phan Thành Minc CVP - Nguyễn Ngọc Luân Lý PCT - Nguyễn Cư Trinc UVUB-CVP-Nguyễn Ngọc Luân Lý UVUB-Trưởng Phòng VHTT- Hồ Huệ Thu Hằng UVUB- Trưởng Công an TP- Nguyễn Thành Lên UVUB-Trưởng Phòng GD&ĐT- Nguyễn Văn Ngợi Trưởng Ban KT - Đinch Vnạp năng lượng Sự PCVPhường - Hồ Lê Hoàng Khoa UVUB-Trưởng Phòng QLĐT- Lê XuânThoại Phó bí thỏng - Nguyễn Ngọc Luân Lý UVUB - Trưởng chống TNMT - Nguyễn Phước Sang PCVPhường - Nguyễn Ngọc Huyền Diễm UVUB- Trưởng Phòng NV Lê Nguyên ổn Đông UVUB-Trưởng Phòng Tư Pháp- Trương Tkhô nóng Phong UVUB-CHT Ban CHQS TP- Hồ Quốc Thống UVUB - Trưởng Phòng Kinh Tế- Lê Thanh Huy Lãnh đạo ủy ban Bí Thư - Chủ tịch HĐND Phan Văn uống Tmùi hương Chủ tịch - Võ Phan Thành Minh PCT - Lê Quang Trạng PCT - Lê Thị Mai Trinch Bí thỏng - Nguyễn Cư Trinh UVUB - Trưởng chống TCKH - Nguyễn Văn uống Tâm UVUB - Chánh Thanh tra - Trần Trường Sơn

Họp trực tuyến đường về công tác phòng, kháng dịch Covid-19

* Trung trọng tâm Tin học tập liên kết mặt đường truyền

Hội trường Hương Sen

Thành viên BCĐ chống, phòng dịch Covid-19 Thành phố

Chủ tịch - Võ Phan Thành Minch 08g00

Hội ý Thường trực Thành uỷ

Họp trực đường về công tác làm việc chống, chống dịch Covid-19

* Trung trung tâm Tin học liên kết con đường truyền

Hội ngôi trường Hương Sen

Thành viên BCĐ phòng, kháng dịch Covid-19 Thành phố

Chủ tịch - Võ Phan Thành Minch, PCT - Nguyễn Cư Trinch, PCT - Lê Quang Trạng, PCT - Lê Thị Mai Trinch 13g30 Bổ sung buổi họp này:

Hội ý Chủ tịch cùng những Phó Chủ tịch trải qua các nội dung:

2.Báo cáoTình hình tài chính với buôn bản hội 6 mon đầu xuân năm mới,trọng trách với phương án 6 mon thời điểm cuối năm 2021.

Bạn đang xem: Lịch công tác

3.Báo cáoTổng quyết tân oán túi tiền tỉnh thành năm 2020.

4.Báo cáoTình hình thu-bỏ ra chi phí 6 tháng thứ nhất nămnhiệm vụ thu-chi túi tiền 6 tháng cuối năm 2021.

5.Báo cáoTình hình thực hiện kế hoạch vốn chi tiêu xây đắp cơ bản6 tháng đầu xuân năm mới, trách nhiệm 6 mon thời điểm cuối năm 2021.

Xem thêm: Hæ°Á»›Ng DẫN Tra Cứu Lý Lịch Tư Pháp Trực Tuyến Tphcm, Cấp Phiếu Lý Lịch Tư Pháp Trực Tuyến

.

Phòng Hương Cam

Thành phần:

Nội dung 1:CA, QS, NV, TTr, TPcùng các cá nhân VP.

Nội dung 2,3,4,5:Thành viên Uỷ ban.

Họp trực tuyến đường về công tác làm việc chống, kháng dịch Covid-19

* Trung trung ương Tin học liên kết mặt đường truyền

Hội trường Hương Sen

Thành viên BCĐ chống, chống dịch Covid-19 Thành phố

Chủ tịch - Võ Phan Thành Minc 14g00 Bổ sung cuộc họp này:

Cùng Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh khám nghiệm công tác làm việc chống chống dịch tại các Doanh nghiệp trong KCN Trần Quốc Toản

Họp trực tuyến về công tác phòng, kháng dịch Covid-19

* Trung tâm Tin học tập liên kết con đường truyền

Hội ngôi trường Hương Sen

Thành viên BCĐ chống, kháng dịch Covid-19 Thành phố

Họp trực đường về công tác làm việc phòng, kháng dịch Covid-19

* Trung vai trung phong Tin học kết nối đường truyền

Hội ngôi trường Hương Sen

Thành viên BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố

Chủ tịch - Võ Phan Thành Minch, PCT - Nguyễn Cư Trinh, PCT - Lê Thị Mai Trinc 07g30 Cuộc họp này đình lại:

Hội nghị Ban Thường vụ Thành uỷ lần trang bị 11

Họp trực tuyến về công tác làm việc chống, phòng dịch Covid-19

* Trung vai trung phong Tin học kết nối con đường truyền

Hội trường Hương Sen

Thành viên BCĐ phòng, kháng dịch Covid-19 Thành phố

Họp trực tuyến đường về công tác phòng, phòng dịch Covid-19