HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HÀM HLOOKUP TRONG EXCEL

Hàm HLOOKUP là 1 hàm tìm kiếm giá trị trong hàng của bảng hoặc mảng giá trị. Đây là 1 trong những hàm được sử dụng khá nhiều trong Excel. Hàm Hlookup giúp bạn tham chiếu theo cột, dòng để trả về kết quả chính xác sau khi thỏa mãn các điều kiện.

Bạn đang xem: Hướng dẫn sử dụng hàm hlookup trong excel


*
*

Hàm Hlookup thường được dùng khi các giá trị so sánh nằm trên 1 hàng ngang, còn khi mà các giá trị so sánh nằm trên 1 cột thì chúng ta sẽ dùng hàm Vlookup. Hàm Hlookup là hàm thông dụng trong Excel vậy nên bạn cần nằm vững cách sử dụng nó. Để nắm vững được cách sử dụng hàm Hlookup thì bài viết này sẽ giúp bạn làm được điều đó.

Hướng dẫn cách sử dụng hàm HLOOKUP trong Excel

Cú pháp của hàm Hlookup: =HLOOKUP(lookup_value, table_array, row_index_num, )

Giải thích các giá trị trong hàm:

lookup_value: Là giá trị cần tìm, nằm trong ô thứ nhất của vùng chứa table_array.Lookup_value có thể là 1 giá trị, tham chiếu hoặc văn bản. Đây là giá trị bắt buộc.

table_array: Bảng giá trị dò tìm chứa các ô giá trị cần tìm cho giá trị lookup_value. Hàng đầu tiên trong bảng giá trị phải chứa giá trị lookup_value. Đây là giá trị bắt buộc và để ở địa chỉ tuyệt đối có dấu $ ở phía trước (ấn F4 để tự động thêm dấu $ ở trước).

Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Pin Sạc Dự Phòng Xiaomi Đúng Chuẩn, Đảm Bảo An Toàn

Các giá trị trong hàng thứ nhất của table_array có thể là chữ hoặc sốNếu range_lookup để giá trị là TRUE thì các giá trị trong hàng thứ nhất của table_array phải sắp xếp theo thứ tự tăng dần từ A -> Z, 0, 1, 2, 3,… để hàm HLOOKUP trả về giá trị đúng. Nếu range_lookup để giá trị là FALSE thì không cần phải sắp xếp.Không phân biệt văn bản chữ hoa và chữ thường.

row_index_num: Là số hàng trong table_array trả về giá trị khớp đúng. Ví dụ: row_index_num là 1 sẽ trả về giá trị hàng thứ nhất trong table_array. row_index_num là 2 sẽ trả về giá trị hàng thứ 2 trong table_array,…. Nếu row_index_num nhỏ hơn 1, hàm Hlookup sẽ trả về giá trị lỗi #VALUE!, nếu row_index_num lớn hơn số hàng trong table_array, hàm Hlookup trả về giá trị lỗi #REF!. Đây là giá trị bắt buộc.

range_lookup: Nhập vào là TRUE (1) để hàm Hlookup dò tìm giá trị tương đối, nhập FALSE (0) để hàm Hlooup dò tìm giá trị tuyệt đối. Đây là giá trị không bắt buộc, nếu bạn không nhập thì mặc định nó sẽ chọn là TRUE (dò tìm giá trị tương đối).

Vận dụng kiến thức trên, chúng ta đi làm ví dụ thực tế để hiểu hơn về cách dùng hàm Hlookup.

Ví dụ về cách sử dụng hàm Hlookup

Chúng ta có bảng Excel sau, dùng hàm Hlookup để xếp loại học lực của học sinh.