Hướng Dẫn Lập Trình Turbo Pascal

Giới thiệu và lý giải học tập Pascal

Pascal là tên của một trong số ngữ điệu xây dựng cấp cao phổ cập. Ngôn ngữ lập trình Pascal được GS Niklaus Wirth sinh hoạt trường Ðại học tập Kỹ thuật Zurich (Thụy sĩ) xây đắp và chào làng vào khoảng thời gian 1970. Niklaus Wirth đặt tên mang lại ngôn từ này là Pascal để tưởng nhớ mang đến công ty Toán thù học cùng Triết học Pháp ở cầm kỷ 17 là Blaise Pascal, tín đồ vẫn phát minh sáng tạo ra một máy tính cơ khí dễ dàng và đơn giản thứ nhất của con tín đồ.

Ngôn ngữ Pascal được sử dụng hiện thời có khá nhiều điểm biệt lập với chuẩn chỉnh Pascal nguyên tdiệt của Giáo sư Wirth. Tùy theo tổ quốc hoặc chủ thể vẫn cải cách và phát triển phát hành các lịch trình biên dịch ngữ điệu Pascal như:

·ISO PASCAL (International Standards Organization) của Châu Âu

·ANSI PASCAL (Apixshare.vnrican National Standards Institute) của Mỹ

·TURBO PASCAL của hãng sản xuất BORLAND (Mỹ)

·IBM PASCAL của hãng sản xuất Microsoft (Mỹ)

·v.v...

Ðến nay, ngôn từ Pascal sẽ phát triển mang đến phiên phiên bản Turbo Pascal Version 7. Các diễn giải cùng ví dụ trong giáo trình này chủ yếu sử dụng lịch trình Turbo Pascal 5.5 - 7.0, hiện tại đang được áp dụng rộng thoải mái sinh sống toàn quốc.

II. CÁC PHẦN TỬ CƠ BẢN CỦA NGÔN NGỮ PASCAL

1. Bộ ký kết tự

- Bộ 26 chữ Latin:

Chữ in: A, B, C, ..., X, Y, Z

Chữ thường:a, b, c, ..., x, y, z

- Sở chữ số thập phân: 0, 1, 2, 3, ..., 8, 9

- Ký tự gạch pixshare.vnn nối dưới:_

- Các ký hiệu toán học:+, -, *, /, =, , (, ), <, }

2. Từkhóa

Là các tự riêng của Pascal, có ngữ nghĩa đã có được xác định, không được dùng nó vào các câu hỏi khác hoặc đặt tên new trùng cùng với các trường đoản cú khóa.

- Từ khóa chung:

PROGRAM, BEGIN, END, PROCEDURE, FUNCTION

- Từ khóa nhằm khai báo:

CONST, VAR, TYPE, ARRAY, STRING, RECORD, SET, FILE, LABEL

- Từ khóa của lệnh lựa chọn:

IF ... THEN ... ELSE,CASE ... OF

- Từ khóa của lệnh lặp:

FOR... TO... DO,FOR... DOWNTO... DO,WHILE... DO,REPEAT... UNTIL

- Từ khóa điều khiển:

WITH,GOTO,EXIT, HALT

- Từ khóa toán thù tử:

AND, OR, NOT, IN, DIV, MOD

3. Tên chuẩn

Tên chuẩn là tên gọi đã được tư tưởng sẵn trong Pascal, cơ mà fan ta hoàn toàn có thể có mang lại nếu muốn. Trong Pascal ta gồm các thương hiệu chukhuất sau đây:

Boolean, Char, Integer, Word, Byte, Real, Text

False, True, MaxInt

Abs, Arcchảy, Chr, Cos, Sin, Eof, Eoln

Exp, Ln, Odd, Ord

Round, Trunc, Sqr, Pred, Succ

Dispose, New, Get, Put, Read, Readln,

Write, Writeln

Rephối, Rewrite

4. Danh hiệu từ đặt

Trong Pascal để tại vị tên cho những biến đổi, hằng, hình trạng, lịch trình nhỏ ta cần sử dụng các thương hiệu (identifier). Danh hiệu của Pascal được ban đầu bằng một vần âm, sau đó rất có thể là các chữ cái, chữ số xuất xắc là vết nối, ko được có khoảng trắng cùng độ lâu năm buổi tối đa có thể chấp nhận được là 127.

ví dụ như 6.1:Sau đó là các danh hiệu: x;S1;Delta;PT_bac_2

Pascal không rõ ràng chữ hay với chữ hoa trong một thương hiệu.

Bạn đang xem: Hướng dẫn lập trình turbo pascal

lấy ví dụ 6.2:aa và AA là một;XyZ_aBcvàxyZ_AbC là 1

lúc viết chương trình ta nên được đặt những thương hiệu sao để cho bọn chúng tạo nên các ý nghĩa của đối tượng người tiêu dùng cơ mà chúng biểu thị. Ðiều này góp chúng ta viết lịch trình thuận lợi với người không giống cũng dễ hiểu câu chữ chương trình.

III. CẤU TRÚC MỘT CHƯƠNG TRÌNH PASCAL

*

Hình 6.1:Sơ vật dụng cấu tạo chương trình Pascal

lấy ví dụ như 6.3:

PROGRAM Hello; Dòng title

USESCrt; Lời hotline sử dụng những đơn vị chức năng lịch trình

VARNapixshare.vn : string; Knhị báo biến hóa

PROCEDUREInput; Có thể có tương đối nhiều Procedure cùng Function

Begin

ClrScr; Lệnh xóa màn hình hiển thị

Write(" ‘Hello ! What is your napixshare.vn ?... ‘");Readln(Napixshare.vn);

End;

BEGIN Thân chương trình chính

Input;

Writeln(" ‘Welcopixshare.vn khổng lồ you,‘, Napixshare.vn") ;

Writeln(" ‘Today, we study PASCAL PROGRAMMING ... ‘");

Readln;

End.

Một công tác Pascal có các phần:

* Phần tiêu đề:

Phần này bắt đầu bằng từ khóa Program rồi sau đó là tên gọi của lịch trình với chấm dứt bằng lốt chnóng phẩy (;)

Tên công tác đề xuất được đặt theo đúng qui biện pháp của thương hiệu tự đặt. Phần tiêu đề có hay không cũng được.

* Phần khai báo dữ liệu:

Trước khi áp dụng biến chuyển làm sao cần khai báo trở thành đó, nghĩa là xác minh rõ xem biến kia ở trong kiểu dáng tài liệu nào. Một chương trình Pascal rất có thể có một vài hoặc tất cả những khai báo dữ liệu sau:

CONST: knhì báo hằng

...

TYPE: định nghĩakiểu dáng dữliệu mới

...

VAR: khai báo những vươn lên là

...

* Phần knhì báo chương trình con:

Phần này biểu lộ một đội lệnh được lấy tên thông thường là một công tác con để khi thân chương trình thiết yếu điện thoại tư vấn mang đến thì cả nhóm lệnh này được thực hiện.

Phần này hoàn toàn có thể có hoặc ko tùy thuộc vào yêu cầu.

*Phần thân chương thơm trình:

Phần thân chương trình là phần đặc biệt tuyệt nhất với sẽ phải gồm, phần này luôn luôn nằm giữa 2 keyword là BEGIN và END. Tại thân là lệnh cơ mà các công tác chủ yếu đề xuất thực hiện. Sau tự khóa END là vệt chấm (.) để báo dứt công tác.

*Dấu chnóng phẩy (;):

Dấu ;dùng để chia cách những câu lệnh của Pascal và luôn luôn phải có được.

Xem thêm: Cách Làm Bánh Bi Giòn Thơm Để Dành Ăn Tết!, Cách LàM BáNh Cà Từ BộT NếP

*Lời chụ thích:

Lời chú giải dùng làm chú thích cho tất cả những người áp dụng lịch trình ghi nhớ nhằm mục tiêu điều đình đọc tin thân người với người, máy vi tính sẽ không lưu ý mang đến lời chú giải này. Lời chú giải nằm giữa ký kết hiệu: hoặc (**)

IV. CÁC KIỂU DỮ LIỆU CƠ SỞ: INTEGER, REAL, BOOLEAN, CHAR

1. Khái niệm

Dữ liệu (data) là tất cả gần như gì nhưng máy tính phải giải pháp xử lý.

Theo Niklaus Wirth:

CHƯƠNG TRÌNH = THUẬT TOÁN + CẤU TRÚC DỮ LIỆU

Một loại tài liệu (data type) là 1 hình thức về hình trạng, cấu tạo và cực hiếm của dữ liệu cũng tương tự cách trình diễn và bí quyết xử lý dữ liệu.

Trong Pascal những mẫu mã tài liệu có các loại sau:

- Kiểu đơn giản (Simple type): bao gồm vẻ bên ngoài số nguim (Integer), giao diện số thực (Real), phong cách logic (Boolean), vẻ bên ngoài cam kết trường đoản cú (Char).

- Kiểu tất cả cấu tạo (Structure type): bao gồm mảng (Array), chuỗi (String), bạn dạng ghi (Record), tập hợp (Set), tập tin (File).

- Kiểu chỉ điểm (pointer):

Trong cmùi hương này, bọn họ chỉ xét những kiểu tài liệu đơn giản dễ dàng.

2. Kiểu số nguim (Integer type)

a. Kiểu số ngulặng thuộc Z cất vào Turbo Pascal

Ðược tư tưởng với các từ bỏ khóa sau:

TỪ KHÓA

SỐ BYTE

PHẠM VI

BYTE

1

0 .. 255

SHORTINT

1

- 128 .. 127

INTEGER

2

- 32768 .. + 32767

WORD

2

0 .. 65535

LONGINT

4

- 2147483648 .. 2147483647

b. Các phnghiền toán số học tập so với số nguyên

KÝ HIỆU

Ý NGHĨA

+

Cộng

-

Trừ

*

Nhân

/

Chia mang đến công dụng là số thực

DIV

Chia rước phần ngulặng

MOD

Chia mang phần dư

SUCC (n)

n + 1

PRED (n)

n - 1

ODD (n)

TRUE trường hợp n lẻ

và FALSE trường hợp n chẵn

3. Kiểu số thực (Real type)

Ở Turbo Pascal, hình dạng số thực nằm trong tập hòa hợp R đựng trong 6 bytes, được có mang với từ bỏ khóa REAL:R =(<2.9 x 10-39 , 1.7 x 1038 >

Hay viết theo mô hình số khoa học: R = ( <2.9E-39, 1.7E38>

Số thực rất có thể viết theo phong cách gồm vệt chnóng thập phân bình thường hoặc viết theo phong cách thập phân gồm phần mũ với phần định trị.

Các phxay toán số học cơ bản +, -, * , /dĩ nhiên được áp dụng vào vẻ bên ngoài real.

Bảng dưới đấy là những hàm số học mang đến giao diện số thực:

KÝ HIỆU

Ý NGHĨA

ABS (x)

|x| : mang cực hiếm hoàn hảo của số x

SQR (x)

x2 : đem bình phương thơm trị số x

SQRT(x)

*
: láúy càn báûc 2 cuía trë säú x

SIN(x)

sin (x) : lấy sin của x

COS (x)

cos (x) : mang cos của x

ARCTAN (x)

arctang (x)

LN (x)

ln x : đem logarit nepe của trị x (e ( 2.71828)

EXP.. (x)

ex

TRUNC (x)

đem phần nguyên lớn số 1 ko vượt quá trị số x

ROUND (x)

có tác dụng tròn quý giá của x, lấy số nguyên ổn ngay sát x nhất

4. Kiểu ngắn gọn xúc tích (Boolean)

Một tài liệu nằm trong loại BOOLEAN là 1 trong đại lượng được cất trong một byte ở Turbo Pascal còn chỉ hoàn toàn có thể cảm nhận 1 trong hai gía trị logic là TRUE (đúng) và FALSE (sai).

Qui ước:TRUE > FALSE

Các phép toán thù trên hình trạng Boolean:

A

B

NOT A

A AND B

A OR B

A XOR B

TRUE

TRUE

FALSE

TRUE

TRUE

FALSE

TRUE

FALSE

FALSE

FALSE

TRUE

TRUE

FALSE

TRUE

TRUE

FALSE

TRUE

TRUE

FALSE

FALSE

TRUE

FALSE

FALSE

FALSE

Nhận xét:

·Phép AND (và) chỉ cho kết quả là TRUE Lúc cả 2 tân oán hạng là TRUE

·Phnghiền OR (hoặc) chỉ đến hiệu quả là FALSE lúc cả 2 toán hạng là FALSE

·Phxay XOR (hoặc triệt tiêu) luôn luôn đến hiệu quả là TRUE khi cả hai toán thù hạng là khác nhau cùng ngược trở lại.

Các phnghiền toán thù quan hệ giới tính đến kết quả đẳng cấp Boolean:

KÝ HIỆU

Ý NGHĨA

không giống nhau

=

đều bằng nhau

>

lớn hơn

nhỏ hơn

> =

lớn hơn hoặc bởi

nhỏ dại hơn hoặc bằng

5. Kiểu ký từ (Char type)

Tất cả các tài liệu viết ở dạng chữ ký kết trường đoản cú được knhì báo vị trường đoản cú khóa CHAR.

Một ký kết tự được viết trong nhị vệt nháy đơn ( ). Ðể nhân tiện điều đình báo cáo cần được bố trí, đánh số những cam kết từ bỏ, từng cách sắp xếp những điều đó gọi là bảng mã. Bảng mã phổ biến hiện thời là bảng mã ASCII (xem lại cmùi hương 3).

Ðể thực hiện những phép tân oán số học cùng so sánh, ta phụ thuộc vào quý giá số thiết bị tự mã ASCII của từng ký từ bỏ, chẳng hạn: "A"

Trong Turbo Pascal mỗi ký kết tự được chứa trong 1 byte.

Các hàm chuẩn chỉnh tương quan mang đến dạng hình cam kết tự:

KÝ HIỆU

Ý NGHĨA

ORD(x)

Cho số trang bị trường đoản cú của ký kết từ bỏ x trong bảng mã

CHR(n) xuất xắc #n

Cho cam kết trường đoản cú có số máy trường đoản cú là n

PRED(x)

Cho cam kết từ đứng trước x

SUCC(x)

Cho ký từ che khuất x

V. CÁC KHAI BÁO HẰNG, BIẾN, KIỂU, BIỂU THỨC, ...

1. Hằng (constant)

a. Ðịnh nghĩa

Hằng là một trong những đại lượng có mức giá trị không thay đổi trong quá trình chạy chương trình. Ta cần sử dụng thương hiệu hằng nhằm lịch trình được cụ thể cùng dễ sửa thay đổi.

b. Cách khai báo

CONST

= ;

lấy ví dụ 6.4:CONST

Siso = 100;

X = ‘xxx ‘;

2. Biến (variable)

a. Ðịnh nghĩa

Biến là 1 trong những kết cấu ghi lưu giữ có tên (kia là tên biến giỏi danh hiệu của biến).

Biến ghi nhớ một tài liệu như thế nào đó Điện thoại tư vấn là quý giá (value) của biến chuyển. Giá trị của đổi mới có thể được biến đổi trong thời hạn áp dụng vươn lên là.

Sự truy nã xuất của đổi mới nghĩa là phát âm quý hiếm xuất xắc đổi khác quý hiếm của vươn lên là được tiến hành thông qua thương hiệu đổi mới.

lấy ví dụ 6.5: Readln (x) ;

Writeln (x) ;

x := 9 ;

Biến là một trong cấu trúc ghi ghi nhớ tài liệu vị vậy nó phải tuân thủ theo đúng chế độ của mẫu mã tài liệu : một đổi mới cần nằm trong một loại tài liệu khăng khăng.

b. Cách knhị báo

VAR

: ;

lấy một ví dụ 6.6:VAR

a : Real ;

b, c : Integer ;

TEN : String <20>

X : Boolean ;

Chon : Char ;

Cần knhì báo các đổi thay trước khi áp dụng bọn chúng trong chương trình. Knhị báo một trở thành là knhị báo sự mãi sau của trở nên đó cùng cho biết thêm nó nằm trong thứ hạng gì.

3. Kiểu (Type)

a. Ðịnh nghĩa

Ngoài những hình dạng đã định sẵn, Pascal còn cho phép ta tư tưởng những hình dạng dữ liệu khác từ bỏ những hình trạng căn bản theo qui tắc xuất bản của Pascal.

b. Cách knhị báo

TYPE

= ;

lấy một ví dụ 6.7:

TYPE

SoNguyen = Integer ;

Diem = Real;

Tuoi = 1 .. 100 ;

Màu sắc = (Red, Blue, Green) ;

Thu = (Sun, Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat) ;

cùng Lúc đã khai báo thứ hạng gì thì ta gồm quyền áp dụng để khai báo vươn lên là như sinh hoạt ví dụ sau:

lấy ví dụ 6.8:VAR

i, j : SoNguyen ;

Dtb : Diem ;

T : tuoi ;

Mau : Color ;

Ngay_hoc : Thu;

4. Biểu thức (Expression)

a. Ðịnh nghĩa

Một biểu thức là một trong những phương pháp tính toán thù bao hàm những phép toán thù, hằng, thay đổi, hàm cùng các vết ngoặc.

Ví dụ 6.9: 5 + A * SQRT(B) / SIN(X)

(A AND B) OR C

b. Thứ đọng từ ưu tiên

Khi tính giá trị của một biểu thức, ngôn ngữ Pascal qui ước thứ trường đoản cú ưu tiên của những phnghiền tân oán từ cao mang lại rẻ nhỏng sau:

Mức ưu tiên:Các phép toán:

1. Biểu thức trong ngoặc đối chọi ()

2.Phép call hàm

3. Not,-

4. *, /, DIV, MOD, AND

5. +, -, OR, XOR

6. =, , =, , IN

ví dụ như 6.10:(4+5)/3 + 6 - (sin((/2)+3)*2= (9)/3 + 6 - (1+3)*2 = 3 + 6 - 8 = 1

c. Qui dự tính máy từ bỏ ưu tiên

lúc tính một biểu thức bao gồm 3 qui tắc về thứ tự ưu tiên nhỏng sau:

Qui tắc 1 : Các phnghiền toán thù như thế nào gồm ưu tiên cao hơn nữa sẽ được tính trước.

Qui tắc 2 : Trong những phnghiền toán thù tất cả cùng thứ trường đoản cú ưu tiên thì sự tính tân oán sẽ được thực hiện từ bỏ trái sang buộc phải.

Qui tắc 3 :Phần vào ngoặc từ bỏ trong ra bên ngoài được tính toán để trở thành một quý giá đối kháng.

d. Kiểu của biểu thức

Là kiểu của hiệu quả sau khi tính biểu thức.

lấy ví dụ như 6.11:Biểu thức sau được hotline là biểu thức Boolean:

not (("a">"c") and ("c">"C")) or ("B"="b") có giá trị TRUE

VI. CÁC THỦ TỤC XUẤT/NHẬP

1. Câu lệnh (statepixshare.vnnt)

a. Trong một công tác Pascal, sau phần miêu tả tài liệu là phần mô tả các câu lệnh. Các câu lệnh có nhiệm vụ xác minh các quá trình mà máy vi tính đề nghị triển khai nhằm cách xử lý các tài liệu đã có miêu tả cùng knhị báo.

b. Câu lệnh được tạo thành câu lệnh đơn giản và câu lệnh có cấu trúc.

(xem phần bài xích hiểu thêm)

- Câu lệnh đơn giản

+ Vào dữ liệu :Read, Readln

+ Ra dữ liệu:Write, Writeln

+ Lệnh gán ::=

+ Lời Điện thoại tư vấn công tác con(Gọi thẳng thương hiệu của chương trình con)

+ Xử lý tập tin :RESET, REWRITE, ASSIGN ...

- Câu lệnh có cấu tạo

+ Lệnh ghép :BEGIN .. END

+ Lệnh chọn:IF .. THEN .. ELSE

CASE .. OF .

+ Lệnh lặp:FOR .. TO .. DO

REPEAT .. UNTIL

WHILE .. DO

c. Các câu lệnh buộc phải được ngăn cách cùng nhau vì vệt chnóng phẩy ( ; ) và Các câu lệnh rất có thể viết bên trên một mẫu hay nhiều chiếc.

2. Cấu trúc tuần tự

a. Lệnh gán (Assignpixshare.vnnt statepixshare.vnnt)

Một trong số lệnh đơn giản dễ dàng và cơ phiên bản nhất của Pascal là lệnh gán. Mục đích của lệnh này là gán cho 1 biến đổi vẫn khai báo một quý giá làm sao đó thuộc hình dạng với biến.

* Cách viết:

:=;

lấy ví dụ như 6.12:lúc đã knhị báo

VAR

c : Char ;

i,j : Integer ;

x, y : Real ;

p, q : Boolean ;

thì ta hoàn toàn có thể bao gồm những phnghiền gán sau :

c := ‘A’ ;

c := Chr(90) ;

i := (35+7)*2 mod 4 ;

i := i div 7 ;

x := 0.5 ;

x := i + 1 ;

q := i > 2*j +1 ;

q := not p ;

* Ý nghĩa:

Biến với các tuyên bố gán là các quan niệm quan trọng đặc biệt của một chúng ta các ngôn từ thiết kế nhưng mà Pascal là 1 thay mặt đại diện vượt trội. Chúng phản ảnh phương thức buổi giao lưu của laptop hiện giờ, kia là:

- Lưu trữ các quý hiếm không giống nhau vào một ô lưu giữ trên đầy đủ thời gian khác biệt.

- Một quá trình tính toán thù có thể coi nlỗi là 1 trong quy trình làm cho biến hóa cực hiếm của một (hay 1 số) ô lưu giữ làm sao kia, cho đến khi dành được giá trị cần tìm kiếm.

b. Lệnh ghxay (Compound statepixshare.vnnt)

Một nhóm câu lệnh solo được đặt giữa 2 chữ BEGIN cùng END sẽ khởi tạo thành một câu lệnh ghxay.

Trong Pascal ta hoàn toàn có thể đặt các lệnh ghxay nhỏ trong những lệnh ghép to hơn bao không tính của chính nó cùng rất có thể hiểu tựa như nlỗi kết cấu ngoặc đối chọi ( ) trong các biểu thức toán học tập.

* Sơ đồ:

*

Hình 6.2: Sơ thiết bị cấu tạo BEGIN .. END;

Ở hình minch họa trên ta thường thấy các team lệnh thành từng khối (block). Một kăn năn lệnh ban đầu bởi BEGIN cùng chấm dứt sống END; . Trong một kăn năn lệnh cũng có thể tất cả các khối lệnh bé phía bên trong nó. Một khối công tác thường xuyên được dùng để nhóm tự 2 lệnh trngơi nghỉ lên nhằm chế tạo ra thành một của những lệnh có cấu trúc, ta rất có thể chạm mặt khái niệm này trong vô số nhiều ví dụ sống những phần sau.

3. Cấu trúc rẽ nhánh

a. Lệnh IF .. THEN .. và Lệnh IF .. THEN .. ELSE..

*Lưu đồ dùng mô tả các lệnh với ý nghĩa bí quyết viết:

*
*

Hình 6. 3: Lệnh IF THEN ;

*
*

Hình 6. 4:Lệnh IF .. THEN .. ELSE ..;

Crúc ý:

- Ðiều kiện là 1 trong những biểu thức Boolean.

- Nếu sau THEN hoặc ELSE có khá nhiều hơn một lệnh thì taphải góilại vào BEGIN .. END;

- Toàn bộ lệnh IF .. THEN .. ELSE coi như 1 lệnh solo.

lấy ví dụ 6.13:Tính căn bậc 2 của một vài

PROGRAM Tinh_can_bac_nhị ;

VAR

a : Real ;

BEGIN

Write ( Nhập số a =) ;

Readln(a) ;

IF a

Write (" a : 10 : 2 , là số âm buộc phải ko đem cnạp năng lượng được !!! ")

ELSE

Writeln (" Căn số bậc 2 của , a : 2 : 2 , la , SQRT(a) :10 : 3 ");

Writeln (" Nhấn ENTER để né ... ") ;

Readln; Dừng screen để thấy kết quả

END.

Ghi chú:

Trong lịch trình bên trên, a ta thấy tất cả dạng a :m :n với ý nghĩa m là số định khoảng mà lại phần nguyên ổn của a đã chiếm phần chỗ và n là khoảng tầm đến số trị phần thập phân của a.

b. Lệnh CASE .. OF

* Lưu đồ gia dụng biểu diễn:

*

Hình 6.5:Lưu đồ gia dụng lệnh CASE .. OF

* Cách viết, ý nghĩa:

Cách viếtÝ nghĩa

CASE OFXét quý giá của biểu thức chọn

GT1 : Công việc 1 ;Nếu có mức giá trị 1 (GT1) thì thi hành Công Việc 1

..........................................................

GTi: Công Việc i ;Nếu có mức giá trị i(GT i) thì thi hành Công vấn đề i

...........................................................

ELSECông việc 0 ;Nếu không có giá trị nào thỏa thì thực hiệnCông việc 0

END;

Ghi chú:

- Lệnh CASE .. OF hoàn toàn có thể không tồn tại ELSE

- Biểu thức chọn là loại tách rộc như Integer, Char, ko chọn kiểu Real

- Nếu muốn ứng với tương đối nhiều quý hiếm khác nhau của biểu thức chọn vẫn thi hành một lệnh thì quý hiếm đó hoàn toàn có thể viết bên trên cùng một sản phẩm giải pháp nhau vị vệt phẩy (,) : Giá trị k1, k2, ..., kp: Lệnh k ;

lấy ví dụ như 6.14:PROGRAM Chon_mau ;

VARcolor : char ;

BEGIN

write (" Chọn color theo 1 trong các 3 ký tự đầu là R / W / B ") ;

readln ( color) ;

CASEcolorOF

"R" ,"r":write (" RED = red color ") ;

"W", "w" :write (" WHITE = white color ") ;

"B" , "b":write (" BLUE = blue color dương ") ;

END ;

Readln;

END.

4. Cấu trúc lặp

a. Lệnh FOR

Cấu trúc FOR có thể chấp nhận được tái diễn các lần một hàng lệnh. Số lần lặp lại hàng lệnh sẽ biết trước. Phát biểu FOR gồm 2 dạng:

FOR .. TO .. DOđếm lên

FOR .. DOWNTO ..DOđếm xuống

* Cú pháp tổng quát là:

FOR := TO/DOWNTO DO ;

* Lưu đồ:

*
*

Hình 6. 6:Lưu thứ tuyên bố FOR .. TO .. DO

Chú ý:Trị đầu, trị cuối là những biến hóa hoặc hằng và phát triển thành đếm đề nghị là hình dáng rời rốc.

ví dụ như 6.15:Chương thơm trình in một hàng số từ0 mang lại 9

Program Day_So ;

VAR

i : Integer ;

BEGIN

FORi := 0 TO 9DOWrite (i) ;

Readln ;

END.

b. Lệnh WHILE .. DO

* Lưu vật dụng của lệnh

*

Hình 6. 7:Lưu thứ cấu tạo WHILE .. DO

* Ý nghĩa lưu giữ đồ:

Trong Lúc nhưng mà ĐK còn đúng thì cđọng tiến hành Công bài toán, rồi quay trsinh sống về đánh giá điều kiện lại. Vòng lặp được tiếp tục, cho đến lúc ĐK đặt ra không hề đúng nữa thì tiếp cận tiến hành lệnh tiếp theo

* Cú pháp

WHILE DO

*

Hình 6.8:Sơ đồ gia dụng cú pháplệnh WHILE .. DO

Ghi chú:

·Ðiều kiện vào kết cấu lặp WHILE .. DO là một trong những biểu thức lô ghích vẻ bên ngoài Boolean chỉ bao gồm 2 quý hiếm là Ðúng (True) hoặc Sai (False)

·Nếu ĐK Ðúng thì lịch trình đang chạy vào kết cấu WHILE .. DO.

·Sau những lần lặp, lịch trình quay trở về bình chọn ĐK. Tùy theo biểu thức xúc tích và ngắn gọn của ĐK là Ðúng tuyệt Sai thì công tác đang tiến hành Công bài toán tương xứng.

·Nếu Sai thì đưa xuống bên dưới kết cấu WHILE .. DO

lấy ví dụ như 6.16:Cmùi hương trình tính vừa đủ n số:x1 + x2 + x3 + ... + xn

Program Trung_binh_Day_So ;

VAR

n, count : Integer ;

x, sum, average : real ;

BEGIN

count := 1 ;

sum:= 0 ;

Write (" Nhập n = ") ;

readln (n) ;

WHILEcount

BEGIN

Write (" Nhập quý hiếm thứ" , count," của x = " ) ;

readln (x) ;

sum:= sum + x ;

count := count + 1 ;

END ;

average:=sum/n ;

Writeln (" Trung bình là =", average : 10 : 3 ) ;

Writeln (" Nhấn Enter để tránh ..." ) ;

Readln ;

END.

c. Lệnh REPEAT .. UNTIL

Câu lệnh REPEAT .. UNTIL dùng trong các trường vừa lòng Lúc đổi mới tinh chỉnh không tồn tại đẳng cấp tách rộc rạc cùng đặc trưng trong các ngôi trường hợp tần số lặp lần chần trước.

*

Hình 6.9:Lưu đồ vật cấu trúc của REPEAT .. UNTIL

* Ý nghĩa câu lệnh:

Nếu ĐK súc tích là Sai (False)thì lặp lại lệnh cho tới Khi điều kiện Ðúngthì mới bay thoát khỏi cấu tạo REPEAT .. UNTIL.

Nếu có rất nhiều câu lệnh thì từng lệnh phân cách nhau bằng dấu chnóng phẩy (;)Công Việc của REPEAT với UNTIL ko nhất thiết bắt buộc sử dụng lệnh ghép để đội tự 2 lệnh đối chọi trở lên thành quá trình.

*

Hình 6.10:Sơ thiết bị cú pháp REPEAT .. UNTIL

lấy một ví dụ 6.17:Với bài xích toán vừa phải cộng một dãy số ngơi nghỉ ví dụ trước hoàn toàn có thể viết theo kết cấu REPEAT .. UNTIL nhưsau:

Program Trung_binh_Day_So ;

VARn, count : Integer ;

x, sum : real ;

BEGIN

count := 1 ;

sum:= 0 ;

Write := (" Nhập n = ") ;readln (n) ;

REPEAT

Write (" Nhập cực hiếm thứ" , count, "của x = ") ;

readln(x) ;

sum := sum + x ;

count := count + 1 ;

UNTIL count > n ;

Writeln (" Trung bình là =" , sum/n : 8 :2 ) ;

Readln ;

END.

Ghi chú:

So sánh 2 bí quyết viết WHILE .. DO với REPEAT .. UNTIL ta thấy tất cả sự khác biệt:

-Trong cấu trúc WHILE .. DO thì được kiểm tra trước, trường hợp thỏa thì mới có thể triển khai .

- trái lại, vào cấu tạo REPEAT .. UNTIL thì sẽ tiến hành thực thi trước tiếp đến new đánh giá , còn nếu như không thỏa thì thường xuyên thực hành cho đến lúc là đúng.

Lệnh REPEAT .. UNTIL thường xuyên được sử dụng trong xây dựng, duy nhất là dịp người tiêu dùng mong mỏi liên tục bài xích tân oán ngơi nghỉ ngôi trường hợp chuyển đổi đổi mới mà lại chưa hẳn trsống về công tác với dìm tổng hợp phím Ctrl + F9 lại.

Ví dụ 6.18:Nhân 2 số a với b

Program Tich;

VARa, b : integer ;

CK : char ;

BEGIN

REPEAT

Write (" Nhập số a = "); Readln (a) ;

Write (" Nhập số b = "); Readln (b) ;

Writeln (" Tích số của a x b là :" , a*b : 10 ) ;

Writeln (" Tiếp tục tính nữa không (CK) ? ");

Readln (CK) ;

UNTIL upcase(CK) = K; hàm chuyển đổi ký từ bỏ vào biếnCK thành cam kết trường đoản cú in hoa

Hướng dẫn lập trình sẵn Pascal