Hướng Dẫn Lập Bảng Cân Đối Kế Toán Theo Quyết Định 48

Bảng cân đối kế toán là một báo cáo tài chủ yếu tổng thích hợp đề đạt tổng thể toàn thể gia sản hiện tại có với những nguồn gia tài của doanh nghiệp trên một thời điểm nhất quyết. Số liệu bên trên Bảng bằng phẳng kế tân oán diễn đạt toàn bộ quý giá gia tài hiện nay bao gồm của công ty theo cơ cấu gia tài, nguồn chi phí với cơ cấu tổ chức vốn sinh ra phải gia sản. Đây là cửa hàng nhằm nhấn xét với nhận xét chung về tình trạng tài chủ yếu của khách hàng. Bài viết dưới đây, nguonhanggiaham mê.orgđang lý giải chúng ta cách lập bảng phẳng phiu kế toán thù theo QĐ 48.

Bạn đang xem: Hướng dẫn lập bảng cân đối kế toán theo quyết định 48

1. Cơ sở lập bảng cân đối kế toán

– Cnạp năng lượng cứ đọng vào sổ kế toán thù tổng hợp

– Căn cứ đọng vào sổ, thẻ kế toán cụ thể hoặc bảng tổng hợp

– Cnạp năng lượng cứ vào bảng cân đối kế tân oán năm trước

*

Lập bảng cân đối kế toán dựa trên những căn cứ trước đó

2. Nội dung cùng phương pháp lập những khoản mục vào bảng bằng vận kế tân oán năm

“Mã” vào cột B tương xứng với tiêu chuẩn báo cáo.Số ghi trên cột C “Tngày tiết minh” của report này là số mục trong Bản thuyết minch report tài thiết yếu năm biểu đạt số liệu chi tiết hoặc tmáu minch bổ sung các khoản mục này vào Bảng cân đối kế tân oán. viên kế toán.Số liệu ghi tại cột 2 “Số đầu năm” của report trong năm này được địa thế căn cứ vào số liệu trên cột 1 “Số cuối năm” của từng mục tương ứng của báo cáo này thời gian trước hoặc theo số kiểm soát và điều chỉnh. Ảnh tận hưởng mang đến gia sản, nợ phải trả với vốn công ty cài đặt trong những năm ngoái. Trường phù hợp phát hiện gồm không đúng sót trọng yếu nên kiểm soát và điều chỉnh hồi tố.Số liệu ghi tại cột 1 “số cuối năm” của report này tại ngày xong xuôi kỳ kế toán thù năm được hướng dẫn nlỗi sau:

PHẦN TÀI SẢN

A. Tài sản thời gian ngắn (Mã số 100)

Mã 100 = Mã 110 + Mã 120 + Mã 130 + Mã 140 + Mã 150

Phía trong:

– Mã số 110 (Tiền với những khoản tương tự tiền): Tổng số dư nợ các thông tin tài khoản 111, 112 trên Sổ Cái hoặc Nhật cam kết – Sổ Cái cùng những khoản chi tiêu tài chính thời gian ngắn phản ảnh vào số dư Nợ TK 121 bên trên sổ cụ thể TK 121.

– Mã số 120 (Đầu tư tài chính nlắp hạn) = Mã số 121 + Mã số 129.

Phía trong:

– Mã số 121 (Đầu tư tài bao gồm ngắn hạn): Là tổng cộng dư nợ của Tài khoản 121 bên trên Sổ Cái hoặc Sổ Nhật ký – Sổ Cái sau khi trừ những khoản đầu tư chi tiêu tài chính ngắn hạn tất cả trong mục 110

– Mã số 129 (Dự phòng giảm giá chi tiêu tài chủ yếu nđính thêm hạn): Số liệu của khoản mục này được ghi bằng số âm dưới hiệ tượng vào ngoặc solo. Là số dư Có của Tk 1591 bên trên Sổ Cái.

– Mã số 130 (Phải thu ngắn hạn) = Mã số 131 + Mã số 132 + Mã số 138 + Mã số 139.

Phía trong:

– Mã số 131 (Phải thu khách hàng hàng): địa thế căn cứ vào toàn bô dư nợ cụ thể của TK 131 msống cho từng khách hàng trên sổ kế toán chi tiết TK 131.

– Mã số 132 (Trả trước fan bán): Căn cứ đọng vào tổng cộng dư nợ cụ thể Tk 331 msinh sống theo từng bạn phân phối trên sổ kế toán thù cụ thể TK 331.

– Mã số 138 (nên thu khác): Là tổng cộng dư nợ của những TK: 1388, 334, 338 bên trên sổ kế toán thù chi tiết những TK 1388, 334, 338 (Không bao hàm các khoản cầm cố, cam kết quỹ, cam kết quỹ).

– Mã số 139 (Dự phòng cần thu thời gian ngắn khó đòi). Các số liệu chỉ số này được ghi ngay số âm bên dưới vẻ ngoài ghi vào ngoặc solo. Hình mặt là số dư chi tiết Tk 1592 bên trên sổ kế toán thù cụ thể dự phòng phải thu thời gian ngắn cực nhọc đòi (Tk 1592).

– Mã 140 (Hàng tồn kho) = Mã 141 + Mã 149.

Phía trong:

– Mã số 141 (Hàng tồn kho): Tổng số dư nợ các Tk 152, 153, 154, 155, 156, 157 bên trên sổ dòng.

– Mã số 149 (Dự chống tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá mặt hàng tồn kho): Số dư Có TK 1593 bên trên sổ chi tiết TK 159, cụ thể dự phòng áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá sản phẩm tồn kho (Tk 1593).

– Mã số 150 (Tài sản thời gian ngắn khác) = Mã số 151 + Mã số 152 + Mã số 158.

Phía trong:

– Mã số 151 (Thuế GTGT được khấu trừ): căn cứ vào số dư nợ của thông tin tài khoản 133 trên sổ mẫu.

– Mã số 152 (Thuế và những khoản buộc phải thu Nhà nước): Cnạp năng lượng cđọng vào số dư nợ cụ thể Tk 333 bên trên sổ kế toán thù chi tiết TK 333.

– Mã số 158 (Tài sản thời gian ngắn khác): địa thế căn cứ vào số dư nợ TK 1381, TK 141, TK 142, TK 1388 bên trên Sổ Cái hoặc Nhật cam kết – Sổ Cái hoặc bên trên sổ cụ thể TK 1388.

B. Tài sản lâu dài (Mã số 200)

Mã 200 = Mã 210 + Mã 220 + Mã 230 + Mã 240

Mã số 210 (TSCĐ) = Mã số 211 + Mã số 212 + Mã số 213.

Phía trong:

– Mã số 211 (Nguim giá): Số ghi vào đưa ra này là số dư Nợ TK 211 trên Sổ Cái.

– Mã số 212 (Giá trị hao mòn lũy kế): số liệu ghi bên trên các khoản đưa ra này là số dư Có của những TK: Tk 2141 trên sổ cụ thể TK 2141, TK 2142 bên trên sổ cụ thể TK 2142 cùng TK 2143 bên trên sổ cụ thể TK 2143.

– Mã số 213 (Ngân sách thi công cơ bản dsống dang): Số ghi vào tiêu chí này là số dư nợ của tài khoản 241 bên trên Sổ Cái hoặc Nhật cam kết – Sổ Cái.

– Mã số 2trăng tròn (Bất động sản đầu tư) = Mã số 221 + Mã số 222.

Xem thêm: Help Me ! Xin Tài Liệu Hướng Dẫn Sử Dụng Máy Đo Cmm Zeiss, Máy Đo Tọa Độ Cmm Là Gì

Phía trong:

– Mã số 221 (Nguyên ổn giá): Số liệu nhằm đề đạt vào tiêu chuẩn này là số dư Nợ TK 217.

– Mã số 222 (Giá trị hao mòn lũy kế): Số liệu tiêu chuẩn này được ghi bằng số âm, giá trị là số dư Có của TK 2147 trên sổ kế toán thù chi tiết TK 2147.

– Mã số 230 (Đầu tứ tài chủ yếu dài hạn) = Mã số 231 + Mã số 239.

Phía trong:

– Mã số 231 (Đầu bốn tài thiết yếu lâu năm hạn): số liệu ghi vào chỉ tiêu là số dư TK 221 trên Sổ Cái.

– Mã số 239 (Dự phòng giảm ngay chi tiêu tài bao gồm dài hạn): Là số dư Có của TK 229 bên trên Sổ Cái.

– Mã số 240 (Tài sản lâu dài khác) = Mã số 241 + Mã số 248 + Mã số 249.

Phía trong:

– Mã số 241 (Phải thu nhiều năm hạn): Là số dư nợ chi tiết của những tài khoản 131, 138, 331, 338 trên sổ kế tân oán cụ thể những thông tin tài khoản 131, 1388.

– Mã số 248 (Tài sản lâu năm khác): địa thế căn cứ vào tổng thể dư Nợ TK 242, TK 244 cùng Sổ Cái hoặc Nhật cam kết – Sổ Cái.

– Mã số 249 (Dự phòng đề xuất thu khó khăn đòi dài hạn): Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là số âm, là số dư cụ thể TK 1592, cụ thể dự phòng buộc phải thu cực nhọc đòi dài hạn trên sổ kế toán cụ thể TK 1592 .

– Mã 250 (Tổng tài sản) = Mã 100 + Mã 200

*

Cần thu thập thông tin và số liệu nhằm lập bảng bằng vận kế toán

PHẦN VỐN

A. Nợ cần trả (Mã số 300) Là chỉ tiêu tổng đúng theo phản chiếu toàn cục những số tiền nợ nên trả tại thời điểm báo cáo, bao gồm: Nợ ngắn hạn cùng nợ lâu dài.

Mã 300 = Mã 310 + Mã 320

Mã số 310 (Nợ nlắp hạn) = Mã số 311 + Mã số 312 + Mã số 313 + Mã số 314 + Mã số 315 + Mã số 316 + Mã số 318 + Mã số 319.

Phía trong:

– Mã số 311 (Vay nthêm hạn): Là số dư Có của TK 311 cùng TK 315 trên Sổ Cái hoặc Nhật ký kết – Sổ Cái.

– Mã số 312 (Phải trả tín đồ bán): Là tổng số dư chi tiết của thông tin tài khoản 331 được phân các loại ngắn hạn mngơi nghỉ theo từng tín đồ phân phối trên Sổ kế toán cụ thể thông tin tài khoản 331.

– Mã số 313 (Người download trả trước): Cnạp năng lượng cứ đọng vào số dư chi tiết TK 131, phân các loại thời gian ngắn đến từng khách hàng bên trên sổ kế tân oán chi tiết TK 131 và số dư Có TK 3387 được phân loại thời gian ngắn mặt Sổ kế toán thù cụ thể TK 3387.

– Mã số 314 (Thuế cùng những khoản nên nộp Nhà nước): là số dư cụ thể của TK 333 trên sổ kế toán thù cụ thể TK 333.

3. Ý nghĩa Bảng Cân đối

Đối cùng với phần tài sản:

– Phản ánh quý hiếm toàn thể gia sản hiện tại có trên thời điểm báo cáo vẫn làm chủ, áp dụng của người sử dụng.

– Số liệu trong phần tài sản phản chiếu bài bản và mức độ kế thừa các nhiều loại vốn với gia tài của doanh nghiệp trên thời gian lập báo cáo, hiện tại gồm ngơi nghỉ dạng đồ vật hóa học tuyệt phi thứ chất.

Về phần vốn

– Phản ánh nguồn gia sản hiện có của doanh nghiệp trên thời gian report. Qua kia cho thấy thêm mức độ trách nát nhiệm pháp lý của chúng ta so với những khoản nợ và các chủ nợ biết được số lượng giới hạn trách rưới nhiệm của chủ cài đặt so với các số tiền nợ của người sử dụng.

– Số liệu phần nguồn ngân sách biểu hiện quy mô, tổ chức cơ cấu những nguồn ngân sách đầu tư với huy động vào vận động cung cấp kinh doanh, vận động chi tiêu của người tiêu dùng. Qua kia hoàn toàn có thể bao gồm cường độ từ bỏ chủ tài chính với năng lực Chịu đựng khủng hoảng tài bao gồm của công ty.

Với từng doanh nghiệp lớn ngơi nghỉ đông đảo thời gian khác nhau, thủ tục tài trợ tài sản lưu giữ động cũng biến thành khác biệt. Thông qua Việc chăm chú những quan hệ trong bảng bằng vận kế toán thù, đơn vị thống trị rất có thể nhận xét tình trạng chuyển động tài chủ yếu của người tiêu dùng, bên trên cửa hàng đó sẽ có được số đông điều chỉnh cùng chọn lựa cơ chế thế nào cho phù hợp tốt nhất. cùng với công ty. Trong thời đại công nghệ ngày nay, nhiệm vụ kế toán thù đang trở bắt buộc dễ dàng và đơn giản hơn nhờ vấn đề sử dụng ứng dụng app công nghệ cao cung ứng thu thập báo cáo, tài liệu một phương pháp auto, linc hoạt và đúng mực, giúp bài toán báo cáo tác dụng rộng.

Trên đấy là khuyên bảo lập bảng bằng phẳng kế tân oán theo đưa ra quyết định 48. Hy vọng bài viết này cung cấp cho chính mình phần đa biết tin hữu ích!