Hướng dẫn tạo responsive navbar

Trong bài viết này mình vẫn lý giải các bạn có tác dụng một menu đa cấp cho đơn giản và dễ dàng bằng html css và thêm tí javascript nữa. Tuy làm cho hơi dễ dàng và đơn giản tuy thế chú ý nó cũng khá mượt