Hướng dẫn giải bài tập thuế tiêu thụ đặc biệt

Bài tập kế toán tiêu thụ đặc biệt .Cơ sở sản xuất hàng hoá thuộc diện chịu thuế TTĐB nếu tạm xuất khẩu, tái nhập khẩu theo giấy phép tạm xuất khẩu, tái nhập khẩu, trong thời hạn chưa phải nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu theo chế độ quy định thì khi tái nhập khẩu không phải nộp thuế TTĐB, nhưng khi cơ sở sản xuất bán hàng hoá này phải nộp thuế TTĐB. Hàng hóa do cơ sở sản xuất bán hoặc ủy thác cho cơ sở kinh doanh xuất khẩu để xuất khẩu theo hợp đồng kinh tế.

Bạn đang xem: Hướng dẫn giải bài tập thuế tiêu thụ đặc biệt

Trung tâm gia sư kế toán trưởng chia sẻ đến các bạn Bài tập nguyên lý kế toán tổng hợp về thuế tiêu thụ đặc biệt kèm lời giải.

*
Bài tâp 1: Trong tháng 8/2014 Công ty A có phát sinh các nghiệp vụ như sau: 1. Nhập khẩu 405 chai rượu 40 độ, giá mua tại của khẩu nhập 20$/chai, chi phí vận chuyển và bảo hiểm quốc té cho cả lô hàng là 300$. 2. Xuất toàn bộ số rượu nhập khẩu trên để sản xuất và thu đuoc 60.000 chai rượu 30 độ. Tổng chi phí để sản xuất 1 chai rượu 30 độ là 56.000đ. 3. Công ty gửi bán tại đại lý 16.000 chai rượu 30 độ với giá bán theo quy định chưa có thuế GTGT là 84.500đ/chai. Hoa hồng phí cho đại lý là 10% trên doanh số bán. 4. Bán cho Doanh nghiệp A thuộc khu chế xuất Nội Bài 40.000 chai rượu 30 độ với giá 70.000d/ chai. 5. Trục tiếp xuất khẩu ra nước ngoài 3.000 chai rượu 30 độ theo điều kiện FOB với giá 6$/chai, thuế suất thuế xuất khẩu 0%. 6.

Xem thêm: Cách Làm Nem Chạo Miền Bắc Từ Tai Lợn Thơm Ngon, Cách Làm Món Nem Thính Miền Bắc

Cuối tháng đại lý thông báo bán được 15.000 chai , Công ty đã nhận được tiền hàng sau khi đã trừ hoa hồng phí. 7. Bán cho Công ty Hải Nam 12.000 chai rượu 30 độ với giá chưa có thuế GTGT 70.000 đ/chai. 8. Công ty đã nộp đầy đủ các khoản thuế ở khâu nhập khẩu rượu bàng chuyển khoản 9. Sang tháng 9/2014 có 100 chai rượu 30 độ đã bán ở tháng trước nay bị trả lại do không đảm bảo chất lượng Công ty đã nhập kho đầy đủ và trả lại tiền cho khách hàng bằng tiền mặt giá bán chưa thuế GTGT là 70.000d/chai, giá vốn 56.000d/chai. – Biết thuế suất thuế nhập khẩu rượu 40 độ là 65%, thuế suất thuế TTĐB rượu 40 độ là 65%, rượu 30 độ là 30%. – Thuế GTGT các mặt hàng đều 10%, thuế suất GTGT hoa hồng phí là 10% . GTGT hàng nhập khẩu 10%, GTGT hàng xuất khẩu 0%. – Tỉ giá 1$= 21.000đ. Yêu cầu: Tính các khoản thuế phải nộp: Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế GTGT, thuế xuất nhập khẩu – Định khoản và lập tờ khai thuế TTĐB.

Bài tập kế toán tiêu thụ đặc biệt Hướng dẫn giải Nghiệp vụ 1: a. Cách tính thuế nhập khẩu Thuế NK = ((Số lượng hàng hóa NK x Giá tính thuế) + Chi phí liên quan) x Thuế suất thuế NK => Thuế nhập khẩu = ((405 x 20) + (300 x 21.000)) x 65% = 114.660.000 b. Cách tính thuế Tiêu thụ đặc biệt (đối với hàng nhập khẩu) Thuế TTĐB = Giá tính thuế TTĐB x Thuế suất thuế TTĐB + Giá tính thuế TTĐB = Giá tính thuế NK + Thuế NK -> Thuế TTĐB = (((Số lượng hàng hóa NK x Giá tính thuế NK) + Chi phí liên quan) + Thuế NK) x Thuế suất thuế TTĐB => Thuế TTĐB = ((405 x 20) + (300 x 21.000) + 114.660.000) x 65% = 189.189.000

c. Thuế GTGT hàng nhập Khẩu