HƯỚNG DẪN CỦA BỘ TÀI CHÍNH VỀ MUA SẮM TÀI SẢN

Thông tư 35/2016/TT-BTC chỉ dẫn bài toán mua sắm tài sản nhà nước theo cách tiến hành triệu tập cơ chế Quy trình thực hiện bán buôn tập trung so với các loại tài sản nhà nước; quản lý thu, bỏ ra tương quan cho sắm sửa triệu tập.

Bạn đang xem: Hướng dẫn của bộ tài chính về mua sắm tài sản

 

1. Quy trình triển khai mua sắm tập trung

Quy trình thực hiện sắm sửa triệu tập theo cách thức ký thỏa thuận hợp tác khung được Thông tư số 35 khí cụ nhỏng sau:

- Lập, phê cẩn thận dự tân oán bán buôn gia tài.

- Tổng hòa hợp nhu cầu bán buôn triệu tập.

- Lập, đánh giá và thẩm định với phê chú tâm kế hoạch lựa chọn đơn vị thầu.

- Chuẩn bị chắt lọc đơn vị thầu.

- Tổ chức chọn lựa bên thầu.

- Đánh giá hồ sơ dự thầu cùng thương thảo thỏa thuận khung.

- Thđộ ẩm định, phê coi ngó với công khai hiệu quả sàng lọc nhà thầu.

- Ký kết thỏa thuận size về mua sắm triệu tập.

- Ký phối kết hợp đồng bán buôn tài sản.

- Tkhô giòn toán, bàn giao, mừng đón gia sản, quyết tân oán, thanh lý hợp đồng bán buôn gia tài.

- Bảo hành, duy trì tài sản.

2. Quản lý thu, bỏ ra tương quan mang lại mua sắm tập trung

Việc thống trị, thực hiện số chi phí thu được từ bỏ mua sắm tập trung của đơn vị bán buôn tập trung bài bản được Thông tứ 35/năm 2016 Sở Tài thiết yếu hình thức nhỏng sau:

- Đối với gói thầu thực hiện theo trọng trách vày cơ sở nhà nước có thẩm quyền giao: Trường hợp các khoản thu không được nhằm bù đắp những khoản đưa ra thì phần chênh lệch được thực hiện tự mối cung cấp kinh phí đầu tư được phép thực hiện của đơn vị mua sắm tập trung; ngôi trường đúng theo những khoản thu to hơn những khoản đưa ra, đơn vị bán buôn tập trung được bổ sung số chi phí chênh lệch vào ngân sách đầu tư hoạt động vui chơi của đơn vị nhằm thực hiện theo qui định pháp luật;

- Thông bốn số 35/2016/BTC cách thức đối với những gói thầu triển khai theo vừa lòng đồng cung cấp dịch vụ triển khai chọn lọc đơn vị thầu cung ứng gia sản, đơn vị bán buôn tập trung thống trị, sử dụng số tiền chiếm được từ bỏ bán buôn triệu tập theo lý lẽ.

3. Công khai, báo cáo sắm sửa tập trung

Trình từ và thời hạn báo cáo tình trạng buôn bán triệu tập hàng năm được Thông bốn 35/2016/TT-BTC biện pháp nlỗi sau:

- Đơn vị mua sắm tập trung đất nước report Bộ Tài chủ yếu, Sở Y tế trước thời gian ngày 31/01;

- Đơn vị buôn bán triệu tập của Bộ, cơ quan TW và thức giấc report Sở, cơ sở trung ương với Ủy Ban Nhân Dân thức giấc để tổng thích hợp, gửi Sở Tài chủ yếu trước thời điểm ngày 28/02;

- Bộ, ban ngành TW, UBND cấp cho thức giấc lập report gửi Sở Tài bao gồm trước thời điểm ngày 15/3;

- Theo Thông tứ số 35 năm năm nhâm thìn, Sở Tài bao gồm tổng hợp báo cáo Chính phủ tác dụng sắm sửa triệu tập của cả nước cùng với Báo cáo tình hình quản lý, thực hiện gia tài nhà nước hàng năm theo Luật cai quản, thực hiện gia sản bên nước trước thời gian ngày 31/3;

- nhà nước báo cáo Quốc hội thực trạng cai quản, thực hiện gia tài đơn vị nước trong phạm vi toàn quốc trước ngày 30 tháng tư.

 


MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

BỘ TÀI CHÍNH -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự bởi - Hạnh phúc ---------------

Số: 35/2016/TT-BTC

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2016

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN VIỆC MUA SẮM TÀI SẢN NHÀ NƯỚC THEO PHƯƠNG THỨC TẬPhường TRUNG

Căn cứ đọng Luật cai quản, áp dụng tài sảnđơn vị nước ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cđọng Luật ngân sách nhà nướcngày 16 tháng 1hai năm 2002;

Căn cđọng Luật đấu thầu ngày 26 tháng1một năm 2013;

Căn uống cđọng Nghị định số 52/2009/NĐ-CP.. ngày 03 mon 6 năm 2009 của nhà nước chính sách chi Tiết và lí giải thi hànhmột vài Điều của Luật cai quản, thực hiện gia sản bên nước;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.. ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ phép tắc bỏ ra Tiết thực hiện một số trong những Điều củaLuật đấu thầu về chọn lựa đơn vị thầu;

Căn uống cđọng Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 1hai năm 2013 của Chính phủ luật công dụng, nhiệm vụ, quyền hạnvới tổ chức cơ cấu tổ chức triển khai của Bộ Tài chính;

Cnạp năng lượng cđọng Quyết định số08/2016/QĐ-TTg ngày 26 tháng 02 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ chế độ việcbán buôn tài sản đơn vị nước theo cách thức tập trung;

Theo kiến nghị của Cục trưởng Cục Quảnlý công sản,

Bộ trưởng Sở Tài chính ban hànhThông bốn chỉ dẫn Việc bán buôn gia sản nhà nước theo phương thức tập trung.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm viĐiều chỉnh

1. Thông tư này lý giải việc mua sắmgia tài đơn vị nước (sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ) theo phương thức tập trung, bao gồm:

a) Quy trình triển khai sắm sửa tậptrung so với những nhiều loại gia tài công ty nước. Riêng các bước triển khai buôn bán tậptrung áp dụng mang lại đơn vị mua sắm triệu tập thuốc trên Sở Y tế cùng những địa phươngtriển khai theo hướng dẫn của Bộ Y tế;

b) Quản lý thu, chi tương quan mang lại muatậu tập trung;

c) Các luật khác tương quan cho việcbán buôn gia sản đơn vị nước theo cách tiến hành tập trung.

2. Việc mua sắm các các loại gia sản sauđây ko nằm trong phạm vi Điều chỉnh của Thông tư này:

a) Tài sản đặc biệt quan trọng cùng gia tài chuyênsử dụng trên đơn vị trang bị nhân dân; gia tài của phòng ban thay mặt đại diện nước Cộng hòalàng mạc hội công ty nghĩa Việt Nam sống quốc tế và các ban ngành khác của nước ta sống nướcngoài;

b) Tài sản bán buôn từ nguồn vốn việntrợ, tài trợ, nguồn chi phí nằm trong những công tác, dự án thực hiện vốn quốc tế màđơn vị tài trợ gồm những hiểu biết về sắm sửa không giống cùng với chế độ tại Thông tư này.

Điều 2. Đối tượngáp dụng

1. Đơn vị mua sắm tập trung bao gồm:

a) Đơn vị buôn bán tập trung quốc gia;

b) Đơn vị sắm sửa triệu tập của các Bộ,cơ sở ngang Bộ, ban ngành thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương của tổ chức chínhtrị, tổ chức triển khai bao gồm trị - xã hội, tổ chức triển khai chính trị xã hội - công việc và nghề nghiệp, tổ chứcthôn hội, tổ chức triển khai thôn hội - nghề nghiệp và công việc, cơ quan không giống làm việc TW (sau đây gọithông thường là Sở, phòng ban trung ương) cùng các tỉnh giấc, thị thành trực nằm trong trung ương(dưới đây Hotline bình thường là tỉnh).

2. Các cơ quan bên nước, đơn vị chức năng sựnghiệp công lập, đơn vị chức năng vũ trang quần chúng, tổ chức triển khai thiết yếu trị, tổ chức triển khai chủ yếu trị- làng mạc hội, tổ chức triển khai chủ yếu trị xóm hội - nghề nghiệp, tổ chức làng hội, tổ chức làng mạc hội- nghề nghiệp và công việc, Ban cai quản dự án công trình (dưới đây Hotline tắt là ban ngành, tổ chức triển khai, 1-1 vị)thuộc những Sở, cơ sở trung ương với những tỉnh trực tiếp thực hiện gia tài thuộcdanh Mục sắm sửa tập trung.

3. Cơ quan liêu, tổ chức, đơn vị chức năng ko thuộcphạm vi hiện tượng tại Khoản 2 Như vậy lúc sắm sửa tài sản bởi mối cung cấp tởm phíko thuộc phạm vi chế độ tại Điều 4 Thông tứ này được khuyến khích áp dụngtheo biện pháp tại Thông tư này.

Điều 3. Yêu cầuvào buôn bán tập trung

1. Việc sắm sửa bắt buộc tuân hành tiêuchuẩn chỉnh, định nút, cơ chế, danh Mục tài sản buôn bán triệu tập bởi cơ sở công ty nướccó thđộ ẩm quyền phát hành và chào làng.

2. Thực hiện tại buôn bán trong phạm vi dựtoán thù được giao cùng nguồn kinh phí đầu tư được phxay thực hiện, bảo đảm công khai, phân biệt,Tiết kiệm và gồm công dụng.

3. Bảo đảm tính đồng hóa, hiện đại phùphù hợp với hưởng thụ, câu chữ hoạt động và quy trình cách tân nền hành chính bên nước,cách tân tài chủ yếu công.

4. Việc mua sắm triệu tập đề nghị đượcthực hiện thông qua đơn vị chức năng sắm sửa triệu tập.

5. Thực hiện nay theo đúng quy định củaluật pháp về đấu thầu.

Điều 4. Nguồnkinh phí đầu tư mua sắm tập trung

1. Kinch giá tiền được phòng ban bên nước cóthẩm quyền giao vào dự tân oán chi phí thường niên của phòng ban, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng.

2. Nguồn công thải quốc gia, trái phiếuChính phủ, trái khoán tổ chức chính quyền địa pmùi hương.

3. Nguồn vốn ở trong những lịch trình,dự án sử dụng vốn ODA; nguồn viện trợ, tài trợ của các tổ chức triển khai, cá nhân trongcùng ngoài nước nằm trong nguồn ngân sách công ty nước nhưng mà công ty tài trợ không tồn tại yêu cầubuôn bán khác với lao lý trên Thông tư này.

4. Nguồn kinh phí đầu tư tự quỹ vạc triểnhoạt động sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập trường đoản cú bảo đảm một phần đưa ra thườngxuyên và đơn vị sự nghiệp công lập bởi Nhà nước đảm bảo toàn cục bỏ ra thườngxuyên; mối cung cấp ngân sách đầu tư trường đoản cú Quỹ tài chính công ty nước ngoài túi tiền bên nước.

5. Nguồn quỹ bảo đảm y tế, nguồn thutrường đoản cú các dịch vụ đi khám dịch, trị bệnh cùng nguồn thu vừa lòng pháp khác của bệnh viện cônglập.

Điều 5. Cách thứctriển khai buôn bán tập trung

Việc sắm sửa triệu tập được thực hiệntheo một trong những hai phương pháp sau đây:

1. Mua sắm tập trung Theo phong cách thứcký kết thỏa thuận hợp tác khung: Đơn vị mua sắm triệu tập tổng vừa lòng nhu yếu mua sắm, tiếnhành gạn lọc đơn vị thầu theo hiện tượng của điều khoản về đấu thầu hoặc thuê tổ chứcđấu thầu chuyên nghiệp sàng lọc bên thầu, ký thỏa thuận hợp tác form với công ty thầu đượclựa chọn. Cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng áp dụng gia tài thẳng cam kết đúng theo đồng cài sắmcùng với bên thầu được tuyển lựa, trực tiếp tkhô giòn toán thù cho bên thầu được lựa chọn (trừtrường thích hợp cơ quan đơn vị nước bao gồm thẩm quyền giao dự toán thù mang lại đơn vị mua sắm tậptrung), mừng đón tài sản, hồ sơ về gia sản và triển khai nhiệm vụ phù hợp đồng, chếđộ BH, bảo trì gia tài từ bên thầu được lựa chọn;

2. Mua tậu tập trung theo cách thứcký kết đúng theo đồng trực tiếp: Đơn vị sắm sửa tập trung tổng thích hợp nhu yếu sắm sửa, tiếnhành chọn lọc nhà thầu theo giải pháp của pháp luật về đấu thầu hoặc mướn tổ chứcđấu thầu chuyên nghiệp tuyển lựa bên thầu, trực tiếp ký kết hợp đồng cùng với công ty thầu đượcchắt lọc và trực tiếp tkhô hanh tân oán mang đến đơn vị thầu. Cơ quan lại, tổ chức, đơn vị sử dụngtài sản đón nhận gia sản, làm hồ sơ về tài sản cùng thực hiện cơ chế bảo hành, bảotrì tài sản từ bỏ bên thầu được chọn lọc.

Cmùi hương II

QUY TRÌNH THỰCHIỆN MUA SẮM TẬP.. TRUNG

Mục 1: QUY TRÌNH THỰC HIỆN MUA SẮMTẬPhường TRUNG THEO CÁCH THỨC KÝ THỎA THUẬN KHUNG

Điều 6. Quy trìnhtiến hành sắm sửa tập trung theo phương thức ký thỏa thuận hợp tác khung

1. Lập, phê chuyên chú dự toán sắm sửa tàisản.

2. Tổng đúng theo nhu yếu sắm sửa tậptrung.

3. Lập, đánh giá với phê duyệt y kế hoạchchọn lọc nhà thầu.

4. Chuẩn bị lựa chọn đơn vị thầu.

5. Tổ chức sàng lọc bên thầu.

6. Đánh giá hồ sơ dự thầu và thươngthảo thỏa thuận hợp tác size.

7. Thẩm định, phê lưu ý và công khaicông dụng chọn lọc nhà thầu.

8. Ký kết thỏa thuận hợp tác size về cài sắmtriệu tập.

9. Ký phối kết hợp đồng mua sắm gia tài.

10. Tkhô cứng tân oán, bàn giao, tiếp nhậngia tài, quyết toán, tkhô hanh lý hòa hợp đồng mua sắm gia sản.

11. Bảo Hành, gia hạn tài sản.

Điều 7. Lập, phêchăm bẵm dự toán thù sắm sửa tập trung

1. Căn uống cđọng tiêu chuẩn chỉnh, định nút, chế độthống trị, áp dụng gia sản vị cơ sở nhà nước gồm thẩm quyền qui định, nhu cầu vàthực trạng áp dụng tài sản, phòng ban, tổ chức, đơn vị chức năng thẳng sử dụng tài sảnkhuyến nghị nhu yếu sắm sửa gia sản với Việc lập dự toán túi tiền thường niên,trình cấp bao gồm thđộ ẩm quyền phê để ý theo lý lẽ của quy định về túi tiền nhànước; trong các số ấy, xác minh rõ ràng chủng một số loại, con số, dự toán kinh phí mua sắmtài sản ở trong danh Mục sắm sửa tập trung.

2. Cấp có thẩm quyền đưa ra quyết định giaodự toán theo cơ chế của luật pháp về túi tiền bên nước mang đến phòng ban, tổ chức,đơn vị chức năng có nhu cầu với đủ Điều khiếu nại được mua sắm tài sản.

Điều 8. Tổng hợpnhu cầu buôn bán tập trung

1. Cnạp năng lượng cứ đọng thông tin dự tân oán download sắmgia tài được cung cấp bao gồm thẩm quyền giao, ban ngành, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng có trách nát nhiệm lậpvnạp năng lượng bản đăng ký sắm sửa tập trung gửi ban ngành thống trị cung cấp trên (tiếp sau đây Call làmanh mối ĐK bán buôn tập trung) nhằm tổng hòa hợp gửi đơn vị sắm sửa triệu tập củacác Bộ, phòng ban TW, những tỉnh giấc trước ngày 31 mon 01 hàng năm.

Nội dung đa số của văn uống phiên bản đăng kýsắm sửa triệu tập bao gồm:

a) Cơ quan lại, tổ chức, đơn vị chức năng trực tiếpthực hiện tài sản sau thời điểm xong xuôi việc chọn mua sắm;

b) Chủng nhiều loại, số lượng tài sản download sắmtập trung;

c) Dự toán, nguồn chi phí triển khai mua sắmtập trung cùng thủ tục tkhô cứng toán;

d) Dự con kiến thời hạn, địa Điểm giao,dìm tài sản sau khi ngừng buôn bán với những lời khuyên không giống (trường hợp có).

2. Đơn vị bán buôn tập trung trên những Bộ,phòng ban TW, những thức giấc tất cả trách rưới nhiệm:

a) Tổng hợp nhu yếu mua sắm tập trungcủa ban ngành, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng trực thuộc Sở, phòng ban TW, địa pmùi hương theo Mẫu số 01a/TH/MSTT phát hành tất nhiên Thông tư này đểlập chiến lược lựa chọn đơn vị thầu với hồ sơ mời thầu so với tài sản thuộc danh Mụcmua sắm triệu tập cấp Sở, phòng ban trung ương và địa phương;

b) Tổng vừa lòng nhu cầu mua sắm tập trungcủa cơ sở, tổ chức triển khai, đơn vị nằm trong Bộ, phòng ban TW, địa pmùi hương theo Mẫu số 01b/TH/MSTT ban hành dĩ nhiên Thông tứ này,report Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban dân chúng tỉnh, tỉnh thành trực thuộctrung ương (hotline bình thường là Ủy ban quần chúng. # cấp cho tỉnh) phê chuyên chú, gửi Sở Tài chínhđối với tài sản ở trong danh Mục mua sắm triệu tập cung cấp non sông trước thời điểm ngày 28mon 02 thường niên.

3. Đơn vị bán buôn tập trung quốc giatổng hợp nhu cầu sắm sửa triệu tập cấp cho quốc gia theo Mẫusố 02/TH/MSTT phát hành cố nhiên Thông tư này nhằm lập chiến lược tuyển lựa nhàthầu cùng làm hồ sơ mời thầu đối với gia tài thuộc danh Mục buôn bán tập trung cấp quốcgia.

4. Trường thích hợp thừa thời hạn nguyên tắc tạiKhoản 1, Khoản 2 Điều này mà phòng ban, tổ chức triển khai, đơn vị cùng các Bộ, ban ngành trungương, Ủy ban dân chúng cấp tỉnh giấc không gửi nhu yếu mua sắm triệu tập thì không đượcphxay buôn bán tài sản đó.

Điều 9. Lập, phêđể mắt planer chọn lựa bên thầu

1. Đơn vị mua sắm triệu tập lập kế hoạchlựa chọn nhà thầu bán buôn triệu tập theo quy định của quy định về đấu thầu. Việcđánh giá kế hoạch gạn lọc bên thầu buôn bán tập trung thực hiện theo quy địnhcủa lao lý về đấu thầu.

2. Thẩm quyền phê ưng chuẩn chiến lược lựachọn nhà thầu mua sắm triệu tập được chính sách như sau:

a) Bộ trưởng Bộ Tài chủ yếu phê để mắt tới kếhoạch chọn lọc đơn vị thầu bán buôn tập trung quốc gia;

b) Sở trưởng, Thủ trưởng cơ quantrung ương phê chú tâm chiến lược chắt lọc công ty thầu sắm sửa triệu tập của Sở, cơquan liêu trung ương;

c) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnhphê chu đáo planer tuyển lựa nhà thầu bán buôn tập trung ở trong địa phương thơm.

3. Việc phân chia gia tài cài sắmthành các gói thầu phải địa thế căn cứ theo đặc thù chuyên môn, trình tự thực hiện, bảođảm đồng điệu vào câu hỏi bán buôn, đồ sộ gói thầu hợp lý và phải chăng, bảo vệ khả năng bảohành và các hình thức dịch vụ sau bán sản phẩm ở trong nhà cung ứng. Nghiêm cấm Việc chia dự án công trình,dự toán thù bán buôn thành các gói thầu trái cùng với phương tiện của pháp luật nhằm mục đích Mụcđích tiêu giảm sự tmê say gia của những bên thầu.

Điều 10. Chuẩn bịchọn lọc đơn vị thầu; tổ chức triển khai chắt lọc công ty thầu; review hồ sơ dự thầu với thươngthảo vừa lòng đồng; thẩm định, phê chăm nom với công khai minh bạch tác dụng lựa chọn công ty thầu

1. Việc chuẩn bị lựa chọn đơn vị thầu; tổchức chọn lựa bên thầu; Reviews làm hồ sơ dự thầu với thương lượng thích hợp đồng; đánh giá,phê phê duyệt với công khai hiệu quả chọn lọc nhà thầu thực hiện theo cơ chế củađiều khoản về đấu thầu.

2. Đơn vị buôn bán tập trung thực hiệnsàng lọc công ty thầu cung ứng gia sản theo mức sử dụng của quy định về đấu thầu. Đơnvị bán buôn tập trung được phxay mướn tổ chức triển khai đấu thầu chuyên nghiệp hóa triển khai lựalựa chọn đơn vị thầu cung cấp tài sản theo giải pháp tại Điều 26 Thông tư này vào trườngvừa lòng đơn vị bán buôn tập trung không được năng lực tiến hành.

3. Đối với đọc tin về đấu thầu muatậu triệu tập, quanh đó Việc đăng mua bên trên khối hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo đấuthầu, đơn vị buôn bán tập trung hoặc tổ chức triển khai đấu thầu chuyên nghiệp được thuêhỗ trợ hình thức dịch vụ đấu thầu bắt buộc thực hiện đăng thiết lập trên Trang biết tin về tài sảncông ty nước của Sở Tài chính (đối với cả các gói thầu bán buôn tập trung) với Cổngcông bố năng lượng điện tử của Bộ, ban ngành TW và của tỉnh (so với các gói thầubuôn bán tập trung của Sở, ban ngành trung ương, địa phương).

Điều 11. Ký kếtthỏa thuận hợp tác form về bán buôn tập trung

1. Thỏa thuận size về buôn bán tậptrung được ký kết kết giữa đơn vị buôn bán triệu tập và đơn vị thầu cung cấp gia sản đượcchắt lọc.

2. Thỏa thuận size về mua sắm tậptrung được lập thành văn uống phiên bản theo Mẫu số 03/TTK/MSTTphát hành dĩ nhiên Thông tứ này.

3. Đơn vị buôn bán triệu tập tất cả tráchnhiệm:

a) Đăng cài đặt list các đơn vị thầu đượctuyển lựa, thỏa thuận hợp tác form ký kết kết giữa nhà thầu với Đơn vị mua sắm tập trung,tư liệu miêu tả bỏ ra Tiết từng gia tài (tên, tiêu chuẩn chỉnh chuyên môn, đối kháng giá chỉ, màu sắc,xuất xứ); mẫu mã thích hợp đồng buôn bán cùng với từng một số loại gia sản bên trên Trang báo cáo vềgia tài bên nước của Bộ Tài chính (đối với tất cả các gói thầu bán buôn tậptrung) cùng Cổng công bố năng lượng điện tử của Bộ, ban ngành trung ương cùng tỉnh (đối vớinhững gói thầu buôn bán tập trung của Sở, cơ quan TW với địa phương);

b) Thông báo bằng bề ngoài văn uống bạn dạng đếnnhững ban ngành, tổ chức, đơn vị chức năng thẳng gửi yêu cầu buôn bán tập trung về đối kháng vịbán buôn triệu tập, cố kỉnh thể:

- Đơn vị bán buôn triệu tập nước nhà gửithông tin mang đến các Sở, ban ngành TW, những tỉnh;

- Đơn vị sắm sửa tập trung của Sở, cơquan lại trung ương, các thức giấc gửi thông báo mang lại các đơn vị làm mối đăng ký tải sắmtập trung.

4. Trên cơ sở thông tin bằng văn uống bảncủa đơn vị chức năng bán buôn tập trung theo hình thức nêu bên trên, các Sở, cơ quan trung ương,các tỉnh giấc, các đơn vị mai mối đăng ký bán buôn tập trung thông báo mang đến ban ngành, tổchức, đơn vị chức năng trực tiếp thực hiện gia sản biết nhằm ký đúng theo đồng buôn bán gia tài.

Điều 12. Ký kếthòa hợp đồng bán buôn tài sản

1. Cơ quan tiền, tổ chức, đơn vị chức năng trực tiếpsử dụng gia tài cam kết vừa lòng đồng buôn bán gia tài cùng với đơn vị thầu đã được đơn vị mua sắmtập trung ký thỏa thuận khung. Trường thích hợp tại thời Điểm ký kết thích hợp đồng buôn bán tàisản, giá cả gia tài bởi vì đơn vị cung cấp chào làng thấp rộng giá bán trúng thầu sắm sửa tậptrung, cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng thẳng sử dụng gia sản đàm phán với bên thầuđể tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá, bảo đảm an toàn giá download không cao rộng giá vị bên cung cấp ra mắt trên thờiĐiểm ký hợp đồng.

2. Hợp đồng bán buôn gia sản được lậpthành văn bản theo Mẫu số 04a/HĐMS/MSTT ban hànhdĩ nhiên Thông tư này.

3. Hợp đồng buôn bán của các ban ngành,tổ chức, đơn vị chức năng trực tiếp thực hiện gia tài được gửi 01 phiên bản mang lại đơn vị chức năng sắm sửa tậptrung hoặc singin đọc tin về vừa lòng đồng sắm sửa gia tài vào Cửa hàng dữ liệu quốcgia về gia sản bên nước theo Tài liệu chỉ dẫn thực hiện của Bộ Tài thiết yếu.

Điều 13. Thanhtân oán bán buôn tài sản

1. Cơ quan lại, tổ chức, đơn vị chức năng trực tiếpthực hiện gia sản gồm trách rưới nhiệm tkhô cứng toán thù chi phí tải gia sản mang đến bên thầu được lựachọn.

2. Việc tkhô hanh toán thù tiền mua sắm tài sảnđược tiến hành theo hình thức của quy định, theo thỏa thuận form và đúng theo đồngbuôn bán tài sản đã ký với bên thầu được chọn lựa.

3. Kho bạc bên nước bao gồm trách nhiệm kiểmsoát chi so với những Khoản sắm sửa trường đoản cú túi tiền đơn vị nước theo phương pháp của phápchính sách.

Điều 14. Bàngiao, chào đón tài sản

1. Việc chuyển giao, tiếp nhận tài sảnđược thực hiện thân phía hai bên (đơn vị thầu cung cấp gia sản cùng phòng ban, tổ chức triển khai, đơnvị trực tiếp sử dụng tài sản) theo hợp đồng buôn bán tài sản đã ký kết.

2. Việc chuyển giao, tiếp nhận tài sảnphải lập thành Biên phiên bản nghiệm thu, bàn giao, chào đón gia tài theo cách thức tạiMẫu số 05a/BBGN/MSTT ban hành hẳn nhiên Thông tưnày, cố nhiên các hồ sơ, tư liệu tất cả tương quan, gồm:

a) Hợp đồng mua sắm gia sản (bảnchính);

b) Hóa đối kháng bán sản phẩm (bản chính);

c) Phiếu Bảo Hành (phiên bản chính);

d) Hồ sơ nghệ thuật, tư liệu hướng dẫnthực hiện (phiên bản chính);

đ) Các tài liệu khác có liên quan (nếucó).

3. Cơ quan lại, tổ chức triển khai, đơn vị trực tiếpsử dụng gia sản tất cả trách nhiệm mừng đón, theo dõi trên sổ kế toán, quản lý, sửdụng tài sản được thiết bị theo luật pháp của lao lý về kế toán thù, điều khoản vềthống trị, áp dụng gia tài công ty nước.

Điều 15. Quyếttoán thù, tkhô hanh lý hợp đồng bán buôn tài sản

1. Cơ quan tiền, tổ chức triển khai, đơn vị trực tiếpáp dụng gia sản có trách nát nhiệm:

a) Tkhô nóng lý thích hợp đồng mua sắm tài sảnvới bên thầu được lựa chọn;

b) Quyết toán kinh phí đầu tư sắm sửa gia sản.

2. Việc quyết tân oán, thanh lý hợp đồngsắm sửa gia sản được tiến hành theo nguyên lý của pháp luật cùng phù hợp đồng cài sắmgia tài đã ký với nhà thầu được tuyển lựa.

Điều 16. Bảohành, bảo trì tài sản

1. Nhà thầu được chọn lọc cung cấpgia sản tất cả trách rưới nhiệm BH, bảo trì đối với gia sản đang hỗ trợ.

2. Nội dung quá trình bh, thờihạn bảo hành, chi phí liên quan cùng trách nát nhiệm của các bên (cơ quan, tổ chức,đơn vị chức năng thẳng sử dụng tài sản, đơn vị chức năng sắm sửa triệu tập cùng nhà thầu trúng thầu)cần được mô tả trong làm hồ sơ mời thầu, thỏa thuận form cùng hòa hợp đồng cài đặt sắmgia tài.

Mục 2: QUY TRÌNH THỰC HIỆN MUA SẮMTẬPhường TRUNG THEO CÁCH THỨC KÝ HỢP ĐỒNG TRỰC TIẾP

Điều 17. Quytrình triển khai buôn bán triệu tập theo phương thức ký phù hợp đồng trực tiếp

1. Tổng thích hợp yêu cầu bán buôn tậptrung.

2. Lập, thẩm định và phê phê duyệt kế hoạchsàng lọc công ty thầu.

3. Chuẩn bị lựa chọn công ty thầu.

4. Tổ chức tuyển lựa đơn vị thầu.

5. Đánh giá chỉ hồ sơ dự thầu và thươngthảo đúng theo đồng.

6. Thẩm định, phê chăm chú cùng công khaikết quả chắt lọc bên thầu.

7. Ký phối hợp đồng bán buôn tài sản.

8. Tkhô giòn toán, chuyển giao, tiếp nhậntài sản, quyết toán thù, tkhô cứng lý vừa lòng đồng sắm sửa gia tài.

9. Bảo hành, duy trì tài sản.

Điều 18. Tổng hợpyêu cầu bán buôn tập trung

Cơ quan, tổ chức, đơn vị tất cả nhu cầusắm sửa gia tài nhằm phục vụ hoạt động những lịch trình, dự án công trình thực hiện vốn nướcquanh đó mà lại bên tài trợ có yêu cầu vận dụng theo phương thức ký thích hợp đồng thẳng cótrách nát nhiệm lập văn uống bạn dạng đăng ký mua sắm triệu tập, gửi cơ quan quản lý cấptrên. Cơ quan liêu làm chủ cung cấp bên trên tổng hòa hợp, gửi đơn vị chức năng mua sắm triệu tập nhằm tập hợpnhu yếu theo hình thức tại Điều 8 Thông tứ này.

Xem thêm: Phòng Đào Tạo Thạc Sĩ Đại Học Sư Phạm Tphcm, Phòng Sau Đại Học

Điều 19. Lập,phê chăm chú chiến lược chọn lọc nhà thầu

Việc lập cùng phê chăm chú planer lựa chọncông ty thầu bán buôn tập trung triển khai theo hình thức tại Điều 9 Thông bốn này.

Điều trăng tròn. Chuẩn bịchắt lọc công ty thầu; tổ chức sàng lọc nhà thầu; nhận xét làm hồ sơ dự thầu và thươngthảo hòa hợp đồng; thẩm định, phê chu đáo với công khai minh bạch tác dụng gạn lọc bên thầu

Việc sẵn sàng chọn lựa đơn vị thầu; tổchức lựa chọn công ty thầu; review hồ sơ dự thầu cùng thương thảo hợp đồng; thẩm định,phê chuẩn y cùng công khai công dụng lựa chọn công ty thầu thực hiện theo công cụ trên Điều10 Thông bốn này.

Điều 21. Ký kếtphù hợp đồng sắm sửa tài sản

1. Căn cứ công dụng sàng lọc bên thầuhỗ trợ tài sản, đơn vị chức năng bán buôn tập trung Bàn bạc, ký kết vừa lòng đồng buôn bán tài sảncùng với bên thầu được tuyển lựa.

2. Hợp đồng sắm sửa gia tài được lậpthành vnạp năng lượng phiên bản theo Mẫu số 04b/HĐMS/MSTT ban hànhhẳn nhiên Thông bốn này.

Điều 22. Thanhtoán thù mua sắm tài sản

1. Đơn vị sắm sửa triệu tập gồm tráchnhiệm tkhô cứng tân oán cho công ty thầu hỗ trợ tài sản thông qua 1 trong những hình thứcsau đây:

a) Đơn vị mua sắm triệu tập đề nghịcơ sở thống trị công tác, dự án công trình chuyển tiền thanh toán thù đến bên thầu cung cấptài sản;

b) Đơn vị mua sắm tập trung đề nghịphòng ban quản lý chương trình, dự án công trình chuyển tiền đến đơn vị mua sắm triệu tập đểtkhô cứng toán thù cho công ty thầu cung ứng gia sản.

2. Việc tkhô hanh toán thù chi phí bán buôn tài sảnthực hiện theo mức sử dụng của quy định với đúng theo đồng bán buôn gia sản đã ký kết với nhàthầu cung cấp gia tài.

3. Kho bạc công ty nước bao gồm trách nhiệm kiểmrà soát đưa ra đối với những Khoản buôn bán tự túi tiền nhà nước theo chế độ của phápphương pháp.

Điều 23. Bàngiao, mừng đón tài sản

1. Căn cứ đọng vừa lòng đồng bán buôn gia tài đãký kết, đơn vị chức năng bán buôn tập trung thông báo kế hoạch cùng thời hạn chuyển nhượng bàn giao tài sảnđến ban ngành, tổ chức, đơn vị chức năng thẳng thực hiện gia tài muộn nhất là 15 ngày trướcngày bàn giao.

2. Việc bàn giao, tiếp nhận tài sảnđược triển khai thân bố bên (đơn vị thầu trúng thầu, đơn vị chức năng bán buôn triệu tập cùng cơquan, tổ chức triển khai, đơn vị trực tiếp áp dụng tài sản). Địa Điểm bàn giao, tiếp nhậngia tài rất cần phải dễ dàng mang đến ban ngành, đơn vị chức năng, tổ chức triển khai áp dụng gia sản và Tiếtkiệm chi phí Lúc chuyển giao, mừng đón gia sản.

3. Việc chuyển nhượng bàn giao, tiếp nhận tài sảnđề xuất được lập thành Biên bạn dạng nghiệm thu sát hoạch, chuyển giao, mừng đón gia tài theo Mẫu số 05b/BBGN/MSTT phát hành hẳn nhiên Thông bốn này,kèm theo những hồ sơ, tư liệu bao gồm tương quan gồm:

a) Hợp đồng buôn bán gia sản (bảnchính);

b) Hóa đối kháng bán hàng (bạn dạng chủ yếu hoặc bảnsao theo quy định);

c) Phiếu bảo hành (bản chính);

d) Hồ sơ kỹ thuật, tư liệu phía dẫnsử dụng (bản chính);

đ) Các tư liệu không giống gồm liên quan (nếucó).

4. Cơ quan tiền, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng trực tiếpáp dụng tài sản tất cả trách rưới nhiệm đón nhận, hạch toán kế tân oán, làm chủ, sử dụngtài sản theo vẻ ngoài của luật pháp về kế toán, quy định về cai quản, sử dụngtài sản bên nước. Đơn vị buôn bán tập trung có trách nát nhiệm msinh hoạt sổ quan sát và theo dõi tài sảnchuyển nhượng bàn giao mang đến ban ngành, tổ chức triển khai, đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản.

Điều 24. Quyếttoán, tkhô nóng lý phù hợp đồng mua sắm tài sản

1. Tkhô nóng lý đúng theo đồng buôn bán tài sản:

a) Đơn vị sắm sửa triệu tập bao gồm tráchnhiệm thanh khô lý hợp đồng sắm sửa gia tài cùng với bên thầu cung ứng tài sản;

b) Việc thanh lý phù hợp đồng buôn bán tàisản triển khai theo luật của pháp luật cùng thích hợp đồng mua sắm tài sản đã ký vớibên thầu hỗ trợ gia tài.

2. Quyết toán thù ngân sách đầu tư sắm sửa tài sản:

a) Cơ quan tiền cai quản công tác, dựán chịu đựng trách nát nhiệm quyết tân oán vào ngôi trường phù hợp tkhô nóng tân oán chi phí download tài sảntheo lao lý trên Điểm a Khoản 1 Điều 22 Thông tư này.

b) Đơn vị sắm sửa tập trung bao gồm tráchnhiệm quyết tân oán cùng với phòng ban thống trị công tác, dự án trong trường thích hợp thanhtoán chi phí cài đặt gia sản theo dụng cụ trên Điểm b Khoản 1 Điều 22 Thông tứ này.

Điều 25. bh,duy trì tài sản

1. Nhà thầu được lựa chọn cung cấptài sản gồm trách nhiệm BH, gia hạn đối với tài sản sẽ cung cấp.

2. Nội dung các bước bảo hành, thờihạn bảo hành, chi phí tương quan cùng trách nhiệm của các mặt (cơ quan, tổ chức,đơn vị thẳng sử dụng gia sản, đơn vị chức năng bán buôn triệu tập cùng đơn vị thầu trúng thầu)yêu cầu được trình bày trong hồ sơ mời thầu với thích hợp đồng buôn bán gia tài.

Mục 3: LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU THẦUCHUYÊN NGHIỆPhường. TRONG MUA SẮM TẬPhường. TRUNG

Điều 26. Lựa chọntổ chức đấu thầu chuyên nghiệp hóa trong buôn bán tập trung

Trường vừa lòng đơn vị chức năng bán buôn tập trungkhông được năng lượng tổ chức tuyển lựa bên thầu thì được phnghiền mướn tổ chức triển khai đấu thầubài bản để tiến hành chắt lọc công ty thầu hỗ trợ gia tài. Việc gạn lọc tổchức đấu thầu bài bản thực hiện theo chế độ của quy định về đấu thầu.

Điều 27. Hợp đồngthuê tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp hóa trong buôn bán tập trung

1. Hợp đồng mướn tổ chức triển khai đấu thầuchuyên nghiệp trong bán buôn triệu tập được ký kết giữa đơn vị chức năng mua sắm tập trungvới tổ chức triển khai đấu thầu chuyên nghiệp hóa.

2. Hợp đồng mướn tổ chức đấu thầuchuyên nghiệp hóa trong mua sắm triệu tập phải được lập thành văn uống phiên bản cùng có các nộidung đa số sau đây:

a) Thông tin của đơn vị chức năng mua sắm tậptrung;

b) tin tức của tổ chức đấu thầuchuyên nghiệp;

c) Chủng các loại, con số gia sản kèmtheo biểu hiện chi Tiết những từng trải về gia tài phải cài đặt sắm;

d) Giá trị sắm sửa dự kiến;

đ) Hình thức chắt lọc bên thầu;

e) Thời hạn dứt vấn đề lựa chọncông ty thầu cung cấp tài sản;

g) giá cả mướn triển khai lựa chọncông ty thầu trong buôn bán tập trung theo luật pháp của pháp luật;

h) Quyền, nghĩa vụ của các bên;

i) Trách nhiệm vì phạm luật hòa hợp đồng;

k) Các ngôn từ không giống bởi những bên thỏathuận cân xứng với lao lý của pháp luật.

3. Việc xong triển khai chọn lựa tổchức đấu thầu chuyên nghiệp vào buôn bán triệu tập triển khai theo luật pháp củaquy định về dân sự.

Chương III

QUẢN LÝ THU, CHILIÊN QUAN ĐẾN MUA SẮM TẬP TRUNG

Điều 28. Các Khoảnthu tương quan đến buôn bán tập trung

1. Đối cùng với đơn vị chức năng mua sắm tập trungsiêng nghiệp:

a) Thu từ các việc phân phối hồ sơ mời thầutheo phương pháp của quy định về đấu thầu;

b) Thu tự công ty thầu trong ngôi trường hợpxử lý đề nghị theo cách thức của lao lý về đấu thầu;

c) Thu về bảo đảm an toàn dự thầu, đảm bảo thựchiện nay đúng theo đồng vào ngôi trường đúng theo bên thầu ko được nhận lại những Khoản chi phínày theo nguyên tắc của lao lý về đấu thầu;

d) Thu từ cung cấp dịch vụ vào trườnghợp cung ứng hình thức dịch vụ tiến hành chắt lọc công ty thầu hỗ trợ gia sản mang lại 1-1 vịsắm sửa tập trung khác;

đ) Các Khoản thu khác theo điều khoản củapháp luật.

2. Đối với đơn vị chức năng mua sắm tập trungkiêm nhiệm được thu các Khoản pháp luật trên Khoản 1 Như vậy, trừ Khoản thu quyđịnh tại Điểm d Khoản 1 Điều này.

Điều 29. Các Khoảnbỏ ra liên quan cho buôn bán tập trung

1. Nội dung chi:

a) giá cả vào lựa chọn bên thầuhỗ trợ gia tài chế độ tại Khoản 1 Điều 13 Luật đấu thầu năm2013, Điều 9 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 mon 6năm 2014 của Chính phủ cơ chế chi Tiết thi hành một số Điều của Luật đấu thầuvề tuyển lựa nhà thầu và cơ chế của lao lý tất cả liên quan;

b) Chi mướn tổ chức triển khai đấu thầu chuyênnghiệp và ngân sách mướn support (nếu như có) để gạn lọc công ty thầu hỗ trợ tài sảntrong buôn bán triệu tập theo quy định;

c) Chi phí chuyển nhượng bàn giao, đón nhận tài sản;

d) Chi giải quyết các ý kiến đề nghị củanhà thầu (trường hợp có);

đ) Chi chuyển động tương quan trực tiếptriển khai buôn bán tập trung;

e) Các Khoản bỏ ra khác tất cả liên quantheo công cụ của luật pháp.

2. Mức đưa ra so với các Khoản chi phíhiện tượng tại Khoản 1 Điều này tiến hành theo tiêu chuẩn chỉnh, định mức và chính sách dophòng ban đơn vị nước bao gồm thđộ ẩm quyền quy định; trường phù hợp chưa tồn tại tiêu chuẩn chỉnh, định mứcvới chính sách vì chưng ban ngành đơn vị nước gồm thẩm quyền phương pháp thì người mở màn đơn vịbuôn bán tập trung đưa ra quyết định mức đưa ra, bảo vệ tương xứng cùng với chính sách làm chủ tàichính hiện hành của Nhà nước với chịu trách nhiệm về ra quyết định của chính bản thân mình.

Điều 30. Quảnlý, thực hiện số chi phí nhận được từ bỏ bán buôn tập trung

1. Quản lý, áp dụng số chi phí thu đượctự mua sắm triệu tập của đơn vị chức năng buôn bán tập trung chuyên nghiệp:

a) Đối với gói thầu triển khai theo nhiệmvụ vày cơ quan đơn vị nước tất cả thđộ ẩm quyền giao: Trường thích hợp các Khoản thu cảm thấy không được đểbù đắp các Khoản đưa ra thì phần chênh lệch được thực hiện từ bỏ mối cung cấp kinh phí đượcphnghiền thực hiện của đơn vị chức năng buôn bán tập trung; ngôi trường thích hợp những Khoản thu lớn hơn cácKhoản đưa ra, đơn vị buôn bán tập trung được bổ sung số chi phí chênh lệch vào kinhtổn phí hoạt động vui chơi của đơn vị nhằm áp dụng theo khí cụ của pháp luật;

b) Đối cùng với các gói thầu thực hiệntheo thích hợp đồng cung ứng các dịch vụ thực hiện tuyển lựa đơn vị thầu hỗ trợ tài sản,đơn vị chức năng buôn bán tập trung làm chủ, sử dụng số tiền thu được từ bỏ sắm sửa tập trungtheo qui định của lao lý.

2. Quản lý, thực hiện số chi phí thu đượctự bán buôn tập trung của đơn vị chức năng bán buôn triệu tập kiêm nhiệm: Trường hòa hợp cácKhoản thu cảm thấy không được nhằm bù đắp các Khoản bỏ ra thì phần chênh lệch được áp dụng từmối cung cấp kinh phí được phép áp dụng của đơn vị chức năng buôn bán tập trung; ngôi trường vừa lòng cácKhoản thu to hơn những Khoản chi, đơn vị bán buôn tập trung bao gồm trách nát nhiệm nộptúi tiền bên nước theo dụng cụ của luật pháp về ngân sách đơn vị nước.

Cmùi hương IV

CÔNG KHAI, BÁOCÁO MUA SẮM TẬPhường TRUNG

Điều 31. Côngkhai trong mua sắm tập trung

Đơn vị sắm sửa triệu tập tất cả trách nhiệmcông khai những biết tin về bán buôn tập trung bao gồm:

1. Công knhị nhu cầu mua sắm tậptrung:

a) Nội dung công khai: Số lượng tài sảndownload sắm; chủng nhiều loại gia sản cài đặt sắm; dự tân oán sắm sửa tài sản; nguồn ngân sách sở hữu sắmgia tài.

b) Thời gian tiến hành công khai: Chậmduy nhất là 30 ngày, Tính từ lúc ngày tổng thích hợp ngừng nhu yếu sắm sửa tập trung.

2. Công knhì planer chọn lọc nhà thầumua sắm tập trung: Nội dung cùng thời gian tiến hành công khai theo khí cụ củađiều khoản về đấu thầu.

3. Công khai công dụng buôn bán tậptrung:

a) Nội dung công khai: Số lượng tài sảncài đặt sắm; chủng một số loại tài sản sở hữu sắm; 1-1 giá buôn bán tài sản; nguồn chi phí sở hữu sắmtài sản; bề ngoài bán buôn tài sản; bên thầu cung cấp tài sản; những Khoản hoả hồng,chiết khấu, khuyến mãi (ví như có) Lúc thực hiện buôn bán.

b) Thời gian tiến hành công khai:Theo luật của pháp luật về đấu thầu.

4. Hình thức công khai: Ngoài cáchiệ tượng công khai minh bạch được phép tắc tại Khoản 1, Khoản 2 với Khoản 3 Điều này; việccông khai minh bạch những thông tin về sắm sửa triệu tập tại các Khoản 1, Khoản 2 cùng Khoản3 Vấn đề này được thực hiện bên trên Cổng lên tiếng điện tử của Sở, phòng ban trungương, địa pmùi hương tất cả tương quan với Trang ban bố về gia sản bên nước.

Điều 32. Báo cáomua sắm tập trung

1. Hàng năm, đơn vị chức năng buôn bán tập trunggồm trách nhiệm report thực trạng triển khai bán buôn tập trung của năm trước theochính sách trên Khoản 3, Khoản 4 Điều này và báo cáo bỗng xuất theo thử dùng của cơquan tiền công ty nước bao gồm thẩm quyền.

2. Báo cáo thực trạng thực hiện mua sắmtập trung là 1 trong ngôn từ trong report tình trạng thống trị, thực hiện tài sản nhànước. Trước ngày 31 tháng 12 hàng năm, Bộ Tài chính bao gồm văn bạn dạng chỉ dẫn những Sở,cơ sở TW, Ủy ban dân chúng cung cấp tỉnh giấc, cơ quan, tổ chức, đơn vị về một sốcâu chữ rõ ràng của report (nếu cần).

3. Nội dung báo cáo bao gồm:

a) Danh Mục bán buôn tập trung;

b) Kết quả bán buôn tập trung trongnăm;

c) Tổng số chi phí Tiết kiệm được vày muasắm triệu tập (Tổng dự toán buôn bán gia sản ở trong danh Mục bán buôn triệu tập -Tổng đưa ra thực tế bán buôn gia tài nằm trong danh Mục bán buôn tập trung) vào năm;

d) Xử lý phạm luật trong sắm sửa tậptrung.

4. Trình trường đoản cú và thời hạn báo cáo tìnhhình bán buôn tập trung hàng năm được chế độ như sau:

a) Đơn vị bán buôn triệu tập quốc giabáo cáo Sở Tài chính, Sở Y tế trước ngày 31 mon 01;

b) Đơn vị mua sắm triệu tập của Bộ,ban ngành TW và tỉnh giấc report Bộ, phòng ban trung ương và Ủy ban dân chúng tỉnhnhằm tổng phù hợp, gửi Sở Tài chính trước thời điểm ngày 28 mon 02;

c) Bộ, cơ sở trung ương, Ủy bandân chúng cung cấp thức giấc lập report gửi Sở Tài chính trước thời gian ngày 15 tháng 3;

d) Sở Tài chủ yếu tổng hòa hợp báo cáonhà nước hiệu quả buôn bán tập trung của toàn nước với Báo cáo tình trạng quảnlý, thực hiện tài sản công ty nước thường niên theo qui định của Luật làm chủ, sử dụnggia sản công ty nước trước ngày 31 mon 3;

đ) Chính phủ báo cáo Quốc hội tìnhhình quản lý, thực hiện tài sản đơn vị nước trong phạm vi toàn nước trước ngày 30tháng 4.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THIHÀNH

Điều 33. Hiệu lựcthi hành

1. Thông tứ này có hiệu lực thi hànhtừ thời điểm ngày 10 tháng 4 năm 2016.

Bãi bỏ Thông tư số 22/2008/TT-BTC ngày 10 mon 3 năm 2008 của Bộ Tài thiết yếu trả lời triển khai một trong những nội dung củaQuy chế tổ chức triển khai mua sắm tài sản, sản phẩm & hàng hóa tự túi tiền bên nước theo phương thứctriệu tập ban hành hẳn nhiên Quyết định số 179/2007/QĐ-TTg ngày 26 mon 11 năm2007 của Thủ tướng nhà nước.

2. Thực hiện buôn bán tập trung trongnăm 2016:

a) Đối với các gói thầu đã làm được cấpcó thẩm quyền phê chú ý planer lựa chọn đơn vị thầu trước thời điểm ngày 10 tháng 4 nămnăm nhâm thìn (đối với xe ô tô nằm trong danh Mục bán buôn triệu tập cung cấp quốc gia), trướcngày 30 mon 6 năm 2016 (so với tài sản trực thuộc danh Mục sắm sửa tập trung củaBộ, ban ngành trung ương, địa phương) thì liên tục thực hiện bán buôn theo quy địnhhiện nay hành.

b) Đối cùng với những trường vừa lòng mua xe ô tôtrong danh Mục tài sản mua sắm triệu tập cung cấp đất nước không nằm trong phạm vi quy địnhtrên Điểm a Khoản này thì tiến hành nhỏng sau:

- Căn cứ thông tin dự toán thù download sắmgia sản được cấp có thẩm quyền giao, cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng gồm trách rưới nhiệm lậpvăn uống phiên bản ĐK mua sắm triệu tập so với xe ô tô trực thuộc danh Mục bán buôn tậptrung cấp non sông, gửi ban ngành làm chủ cấp trên nhằm tổng đúng theo, gửi đơn vị chức năng tải sắmtập trung của Sở, phòng ban trung ương, tỉnh, tỉnh thành trực ở trong Trung ương trướcngày 30 tháng 4 năm 2016.

- Đơn vị mua sắm tập trung hoặc 1-1 vịkhác (trong ngôi trường phù hợp chưa tồn tại đơn vị chức năng sắm sửa tập trung) của những Bộ, cơ quanTW, các tỉnh giấc có trách rưới nhiệm tổng phù hợp nhu yếu buôn bán tập trung của Sở,cơ quan trung ương, địa phương thơm theo Mẫu số01b/TH/MSTT ban hành dĩ nhiên Thông tứ này, báo cáo Bộ, ban ngành trung ương,Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê chăm nom, gửi Bộ Tài bao gồm đối với xe ô tô trực thuộc danhMục mua sắm tập trung cấp giang sơn trước ngày 30 mon 5 năm 2016.

- Đơn vị buôn bán tập trung quốc giathuộc Sở Tài thiết yếu triển khai bài toán buôn bán so với xe cộ ô tô thuộc danh Mục cài đặt sắmtập trung cấp cho đất nước theo quy trình pháp luật trên Thông tư này.

c) Đối cùng với những ngôi trường đúng theo cài đặt tài sảntrong danh Mục sắm sửa triệu tập của Bộ, cơ quan trung ương, địa phương khôngnằm trong phạm vi nguyên tắc trên Điểm a Khoản này, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quanTW, Chủ tịch Ủy ban quần chúng cấp thức giấc luật rõ ràng thời hạn đăng kýmua sắm triệu tập cùng thời hạn tổng vừa lòng nhu cầu buôn bán tập trung đến tương xứng vớitình trạng thực tế.

3. Trong quy trình triển khai thực hiệnThông tứ này, nếu bao gồm vướng mắc gây ra, đề xuất những cơ sở, tổ chức, đối kháng vịphản chiếu về Bộ Tài thiết yếu để phối kết hợp xử lý./.

Nơi nhận: - Ban Bí thư Trung ương Đảng; - Thủ tướng mạo, những Phó Thủ tướng Chính phủ; - Các Bộ, cơ sở ngang Bộ, phòng ban trực thuộc CP; - VPhường. BCĐ TW về chống, chống tsi nhũng; - Vnạp năng lượng phòng Trung ương và những Ban của Đảng; - Văn phòng Tổng Bí thư; - Văn uống chống Chủ tịch nước; - Hội đồng Dân tộc và những Ủy ban của Quốc hội; - Văn uống chống Quốc hội; - Tòa án nhân dân buổi tối cao; - Viện Kiểm sát quần chúng. # về tối cao; - Kiểm toán thù Nhà nước; - Ủy ban Gisát hại tài chủ yếu Quốc gia; - Ngân hàng Chính sách làng hội Việt Nam; - Ngân mặt hàng Phát triển Việt Nam; - UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; - Cơ quan Trung ương của những đoàn thể; - HĐND, UBND những tỉnh, TPhường trực trực thuộc TW; - Snghỉ ngơi Tài bao gồm những thức giấc, tỉnh thành trực ở trong TW; - Các Tập đoàn kinh tế, các Tổng đơn vị bên nước; - Cổng TTĐT Chính phủ; - Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp); - Cổng TTĐT Sở Tài chính; - Các đơn vị chức năng trực thuộc Sở Tài chính; - Lưu: VT, QLCS.

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Hữu Chí


Mẫu số 01a/TH/MSTT

ĐƠN VỊ MUA SẮM TẬPhường. TRUNG CỦA BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG:...... -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vì - Hạnh phúc ---------------

BẢNG TỔNG HỢP NHU CẦU MUA SẮM TẬPTRUNG CỦA BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG .........

Năm:............

Số TT

Tên tài sản

Cơ quan tiền, tổ chức, đơn vị thẳng thực hiện tài sản

Đơn vị tính

Số lượng

Dự toán (đồng)

Nguồn vốn thiết lập sắm

Phương thơm thức tkhô cứng toán

Dự con kiến thời gian, địa Điểm giao thừa nhận tài sản

Các lời khuyên không giống (nhằm tmê mệt khảo)

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

I

Tài sản A

1

Đơn vị...

...

...

II

Tài sản B

1

Đơn vị...

...

...

III

Tài sản...

1

Đơn vị...

...

...

TỔNG CỘNG

NGƯỜI LẬPhường. BIỂU (Ký, ghi rõ bọn họ tên)

............, tháng ngày năm....... THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, ghi rõ bọn họ thương hiệu cùng đóng dấu)

Ghi chú:

- Các cột 2, 3, 4, 5, 6, 7 là chỉtiêu buộc phải.

- Cột 5: Ghi theo dự tân oán buôn bán đượccung cấp tất cả thđộ ẩm quyền phê coi xét.

- Cột 7: Ghi rõ thủ tục thanhtoán (một lượt giỏi các lần, tiền khía cạnh hay đưa Khoản).

- Cột 8: Đề xuất thời hạn, địa Điểmgiao nhận gia sản nhằm đơn vị bán buôn triệu tập tính toán thù giải pháp tổ chức thựchiện nay sắm sửa đến phù hợp cùng với thực tế.

- Cột 9: Ghi những thông tin nhằm đối chọi vịmua sắm tập trung tìm hiểu thêm trong quá trình lựa chọn đơn vị hỗ trợ như: Màu sắc đẹp,hiệu suất, nguồn gốc xuất xứ của gia sản,...

Mẫu số 01b/TH/MSTT

BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG:....... -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vì chưng - Hạnh phúc ---------------

BẢNG TỔNG HỢPhường NHU CẦU MUA SẮM TẬPTRUNG QUỐC GIA

Năm: ...........

Kính gửi:Bộ Tài chính

Số TT

Tên tài sản

Cơ quan tiền, tổ chức, đơn vị chức năng thẳng sử dụng tài sản

Số lượng (chiếc)

Chủng loại

Dự toán (đồng)

Nguồn vốn thiết lập sắm

Pmùi hương thức thanh toán

Dự con kiến thời gian, địa Điểm giao nhấn xe pháo ô tô

Các khuyến cáo khác (nhằm tmê say khảo)

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

I

Xe ô tô Ship hàng chức danh

1

Đơn vị...

...

II

Xe xe hơi phục vụ công tác chung

1

Đơn vị...

...

...

III

Xe ô tô chuyên dùng

1

Đơn vị...

...

...

TỔNG CỘNG

NGƯỜI LẬP. BIỂU (Ký, ghi rõ bọn họ tên)

................., tháng ngày năm........ THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký, ghi rõ họ thương hiệu với đóng góp dấu)

Ghi chú:

- Các cột 2, 3, 4, 5, 6, 7 là chỉtiêu buộc phải.

- Cột 2: Đề nghị nêu rõ chức danh đượcý kiến đề xuất vật dụng xe ô tô: Bộ trưởng, Thứ đọng trưởng, Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân cung cấp thức giấc,...

- Cột 4: Ghi số số chỗ ngồi (4 địa điểm, 5 địa điểm,...);ví như là xe cộ 02 cầu thì ghi rõ xe 02 cầu cùng số ghế ngồi.

- Cột 5: Ghi theo dự toán buôn bán đượccấp gồm thẩm quyền phê xem xét.

- Cột 7: Ghi rõ thủ tục thanhtoán thù (một lượt tốt các lần, chi phí phương diện hay đưa Khoản).

- Cột 8: Đề xuất thời hạn, địa Điểmgiao thừa nhận gia tài để đơn vị buôn bán triệu tập tính toán thù cách thực hiện tổ chức triển khai thựchiện tại mua sắm đến cân xứng với thực tế.

- Cột 9: Ghi những thông tin để đối chọi vịbuôn bán tập trung tìm hiểu thêm trong quy trình gạn lọc công ty hỗ trợ như: Màu nhan sắc,năng suất, xuất xứ của xe xe hơi,...

Mẫu số 02/TH/MSTT

ĐƠN VỊ MUA SẮM TẬP TRUNG QUỐC GIA -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự vì - Hạnh phúc ---------------

BẢNG TỔNG HỢPhường NHU CẦU MUA SẮM TẬPTRUNG QUỐC GIA

Năm:...........

<

Số TT

Tên tài sản

Sở, ngành, địa phương

Số lượng (chiếc)

Chủng loại

Dự tân oán (đồng)

Nguồn vốn cài sắm

Phương thức tkhô nóng toán

Dự kiến thời gian, địa Điểm giao nhận

Các khuyến nghị khác (nhằm tmê man khảo)

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

I

Xe xe hơi phục vụ chức danh