Hướng dẫn chơi map thiên mệnh anh hùng

*

+++ Phần kim cương khuyến mãi ngay thêm lúc Donate trên 200.000vào thời gian chiết khấu, chức năng ảo hóa linch trúc thành Tiểu Ngộ Không (chỉ chuyển đổi hình dáng)
*

+++ Phần đá quý tặng thêm Khi Donate trên 400.000
vào thời hạn 3 ngày khuyến mãi, tác dụng ảo hóa trúc cưỡi thành Xích Tinh (chuyển đổi dáng vẻ và tăng vận tốc di chuyển)
*