Hướng dẫn cài xpenology

Hướng dẫn setup Xpenology bên trên VMware workstation 16 Pro

Cách 1. Tại screen VMware, Vào File –> lựa chọn New Vitrual machine

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Kết luận. bởi vậy tôi đã huống dẫn hoàn thành các bạn cài đặt Xpenology < NAS > trên nền tản VMware Workstation. các bài viết cùng chủ thể, chúng ta tham khảo tại đây nhé