Điểm sàn đại học công nghiệp tphcm 2016

STT Mã ngành Tên ngành Tổ thích hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 52220201 Ngôn ngữ Anh D01; D14; D15; D96 18
2 52380108 Luật quốc tế A00; C00; D01; D96 18
3 52380107 Luật khiếp tế A00; C00; D01; D96 20.5
4 52340122 Thương mại điện tử A01; C01; D01; D90 19.5
5 52340120C Kinch donước anh tế A01; C01; D01; D96 ---
6 52340120 Kinch donước anh tế A01; C01; D01; D96 21.25
7 52340103 Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành A01; C01; D01; D96 20
8 52340109 Quản trị nhà hàng cùng hình thức dịch vụ ăn uống uống A01; C01; D01; D96 20
9 52340107 Quản trị khách sạn A01; C01; D01; D96 20.5
10 52340101C Quản trị kinh doanh A01; C01; D01; D96 ---
11 52340101 Quản trị gớm doanh A01; C01; D01; D96 19.5
12 52340115C Marketing A01; C01; D01; D96 ---
13 52340115 Marketing A01; C01; D01; D96 21
14 52340201C Ngành Tài bao gồm bank tuyển chọn sinch 02 chuyên ngành: Tài thiết yếu ngân hàng; Tài bao gồm doanh nghiệp A00; A01; D01; D96 ---
15 52340201 Tài thiết yếu – Ngân hàng A00; A01; D01; D96 20
16 52340301C Kế toán A00; C01; D01; D96 ---
17 52340301 Kế toán A00; C01; D01; D96 20.25
18 52510406C Nhóm ngành Môi trường tuyển chọn sinh 02 ngành: Công nghệ nghệ thuật môi trường; Quản lý tài ngulặng với môi trường A00; B00; D07; D90 ---
19 52510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; B00; D07; D90 19
20 52420201C Công nghệ sinc học A00; B00; D07; D90 ---
21 52420201 Công nghệ sinc học A00; B00; D07; D90 19.5
22 52540102C Công nghệ thực phẩm A00; B00; D07; D90 ---
23 52540102 Công nghệ thực phẩm A00; B00; D07; D90 đôi mươi.25
24 52510401C Công nghệ chuyên môn hóa học A00; B00; D07; D90 ---
25 52510401 Công nghệ nghệ thuật hóa học A00; B00; D07; D90 19
26 52480201C Nhóm ngành Công nghệ biết tin tuyển sinc ngành Kỹ thuật phần mềm A00; C01; D01; D90 ---
27 52480201 Công nghệ thông tin A00; C01; D01; D90 19.5
28 52210404 Thiết kế thời trang A00; C01; D01; D90 ---
29 52540204 Công nghệ may A00; C01; D01; D90 20
30 52580201 Kỹ thuật công trình xây dựng A00; A01; C01; D90 19
31 52510206 Công nghệ nghệ thuật nhiệt A00; A01; C01; D90 18.75
32 52510205 Công nghệ kỹ thuật ô tô A00; A01; C01; D90 21
33 52510202C Công nghệ sản xuất máy A00; A01; C01; D90 ---
34 52510202 Công nghệ sản xuất máy A00; A01; C01; D90 19
35 52510203C Công nghệ kỹ thuật cơ năng lượng điện tử A00; A01; C01; D90 ---
36 52510203 Công nghệ chuyên môn cơ điện tử A00; A01; C01; D90 đôi mươi.5
37 52510201C Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01; C01; D90 ---
38 52510201 Công nghệ nghệ thuật cơ khí A00; A01; C01; D90 20.5
39 52510302C Công nghệ chuyên môn điện tử, truyền thông A00; A01; C01; D90 ---
40 52510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông A00; A01; C01; D90 19.5
41 52510301C Nhóm ngành Công nghệ Điện tuyển sinc 02 ngành: Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện, điện tử; Công nghệ chuyên môn tinh chỉnh với auto hóa A00; A01; C01; D90 ---
42 52510301 Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện, điện tử A00; A01; C01; D90 trăng tròn.75

*

HUI-Trường ĐH Công Nghiệp TP.HCM