ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC TU NHIEN TPHCM 2012

TPO – Mới trên đây Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên thông tin điểm chuẩn chỉnh ước muốn 1 với điểm xét tuyển chọn ước muốn 2 so với thí sinh ở trong team đối tượng người dùng 3, Quanh Vùng 3

(Điểm cách trở thân những đội đối tượng người sử dụng là một trong những,0 điểm và giữa các khu vực ưu tiên là 0,5 điểm).Quý khách hàng đang xem: Điểm chuẩn chỉnh đại học khoa học tự nhiên tphcm 2012


*

I. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN NGUYỆN VỌNG 1:

Tên ngành

Mã ngành

Kân hận thi

Chỉ tiêu

Điểm trúng tuyển chọn NV1

Hệ đại học

2800

1

Toán học

D460101

A, A1

300

15,0

2

Vật lý

D440102

A

250

14,5

3

Kỹ thuật hạt nhân

D520402

A

50

18,5

4

Kỹ thuật năng lượng điện tử, truyền thông

D520207

A, A1

200

16,0

5

Nhóm ngành Công nghệ thông tin

D480201 D480101 D480102 D480103 D480104

A, A1

550

17,5

6

Hoá học

D440112

A

150

17,0

B

100

19,5

7

Địa chất

D440201

A

75

14,5

B

75

16,5

8

Khoa học tập môi trường

D440301

A

80

15,5

B

70

đôi mươi,0

9

Công nghệ chuyên môn môi trường

D510406

A

60

15,5

B

60

18,0

10

Khoa học tập vật dụng liệu

D430122

A

90

14,0

B

90

17,5

11

Hải dương học

D440228

A

50

14,5

B

50

15,0

12

Sinh học

D420101

B

300

16,0

13

Công nghệ sinc học

D420201

A

70

18,5

B

130

21,5

Hệ cao đẳng ngành Công nghệ thông tin

C480201

A

700

10,0

XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG 2:

1) Các ngành xét tuyển chọn ước muốn 2: mang lại toàn bộ thí sinh đã tham gia dự thi ĐH năm 2012

TT

Ngành

Mã ngành

Khối

Điểm xét tuyển

Chỉ tiêu

Ghi chú

Hệ đại học

1

Vật lý

D440102

A

15,0

80

2

Hải dương học

D440228

A

15,0

30

3

Khoa học tập đồ dùng liệu

D430122

A

14,5

30

Hệ cao đẳng

1

Công nghệ thông tin

C480201

A, A1

10,0

500

Kết quả kỳ thi ĐH 2012

2) Nguyện vọng Cao đẳng Công nghệ thông tin: Thí sinch đăng ký xét tuyển chọn NV2 một ngành ĐH khối A, A1 được ĐK thêm một hoài vọng vào hệ Cao đẳng Công Nghệ Thông tin của ngôi trường. Trường hợp này, thí sinh tự ghi thêm vào lúc trống bên trái của phần giành cho TS đăng ký xét tuyển dịp 2 như sau: “Nếu không được trúng tuyển NV2 hệ Đại học tôi xin được đăng ký xét tuyển chọn vào hệ Cao đẳng”.Quý khách hàng đang xem: ĐH kỹ thuật tự nhiên tphcm 2012

3) Thời gian dấn hồ sơ:

Hồ sơ xét tuyển gồm:

4) Kết quả xét tuyển:

Căn cứ vào số lượng làm hồ sơ đăng ký và tiêu chí ước vọng 2, ngôi trường xét tuyển theo cách thức lấy điểm thi từ bỏ cao mang đến rẻ.

1) Thí sinch trúng tuyển ước muốn 1 mang đến ngôi trường làm thủ tục nhập học:

2) Những thí sinch bao gồm tác dụng thi (ngoại trừ ưu tiên) lớn hơn hoặc bởi 26,0 được trao học tập bổng bởi tiền học phí 1 năm học trên trường.