ĐẠI HỌC KINH TẾ -TÀI CHÍNH TPHCM KTC

STT Mã ngành Tên ngành Tổ đúng theo môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 52220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D14; D15 18
2 52340101 Quản trị gớm doanh A00; A01; C00; D01 20
3 52340103 Quản trị các dịch vụ du lịch và lữ hành A00; A01; C00; D01 18
4 52340107 Quản trị khách sạn A00; A01; C00; D01 21
5 52340115 Marketing A00; A01; C00; D01 19
6 52340120 Kinch donước anh tế A00; A01; C00; D01 21
7 52340199 Thương mại năng lượng điện tử* A00; A01; C01; D01 16
8 52340201 Tài chủ yếu – Ngân hàng A00; A01; C01; D01 17
9 52340301 Kế toán A00; A01; C01; D01 17
10 52340404 Quản trị nhân lực A00; A01; C00; D01 17
11 52360708 Quan hệ công bọn chúng. A00; A01; C00; D01 18
12 52380107 Luật khiếp tế A00; A01; C00; D01 20
13 52480201 Công nghệ thông tin A00; A01; C01; D01 16
14 52220209 Ngôn ngữ Nhật A01; D01; D15; C00 16
15 52310206 Quan hệ quốc tế A01; D01; D15; C00 16
16 52380108 Luật quốc tế A00; A01; D01; C00 16

*

KTC - Trường đại học tài chính -tài chính TP.HCM(*)

Website chính: www.uef.edu.vn

Loại hình trườngTrường NGOÀI Công lập

Xem trang tổng thích hợp của trường KTC - Trường đại học tài chính -tài thiết yếu TPhường.HCM(*)