Cách Làm Đơn Xin Phúc Khảo

Như bọn họ đã biết, kỳ thi tuyển sinc vào 10 trung học phổ thông là một kỳ thi cực kì quan trọng đối với những em học sinh lớp 9 chuẩn bị thi vào 10. Và cũng do thế nhưng mà kết quả của kỳ thi tuyển sinch vào 10 trung học phổ thông được quan tâm rất nhiều và được kiểm tra rất kỹ lưỡng. Tuy nhiên trong một số trường hợp, các thí sinch cần được lưu ý lại phần điểm của mình thì sẽ phải làm cho đơn phúc khảo bào thi. Vậy mẫu đơn xin phúc khảo bài xích thi tuyển sinh vào 10 THPT cần gồm những nội dung gì? Cùng Top lời giải tra cứu hiểu chi tiết hơnbiện pháp viết đơn phúc khảo bài bác thituyển sinch vào 10 THPTnhé:

1. Mẫu đơn xin phúc khảo bài bác thi tuyển sinh vào 10 THPT

Mẫu 1

*
Mẫuđơn phúc khảo bài thituyển sinc vào 10 THPT

Mẫu 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự vì chưng – Hạnh phúc

ĐƠN XIN PHÚC KHẢO ĐIỂM BÀI THI

Kỳ thi tuyển sinch vào lớp 10 năm học………

(Khóa thi ngày ……..mon ……năm ……)

Kính gửi: Hội đồng phúc khảo điểm bài thi kỳ thi tuyển sinc 10.

Bạn đang xem: Cách làm đơn xin phúc khảo

Họ và tên thí sinh:………(1)

Dân tộc:…..(2)

Sinc ngày: ……….mon ……năm……………(3)

Nơi sinh: Quận, Huyện ……….…Tỉnh, TP……………(4)

Học sinh trường: …………….Quận, Huyện…..(5)

Đã dự thi tuyển sinc 10 tại Điểm thi:……….(6)

SBD:………. Phòng thi số…….(7)

Tổng số điểm thi đã công bố: ……………điểm; (8)

Điểm khuyến khích cộng thêm (nếu có): (9)

Môn xin phúc khảo: (10)

STT

Môn phúc khảo

(ghi bằng chữ)

Điểm thi tuyển sinh

Ghi chú

1
2
3
4

Lưu ý: Thí sinch ghi rõ môn thi là thường giỏi siêng (ví dụ: Toán thù thường; Văn thường; Toán chuyên; Văn chăm …)

Xác nhận của đơn vị

Ngày mon năm …..

THỦ TRƯỞNG

(Ký tên với đóng dấu)

…….., ngày…. tháng…… năm…..

THÍ SINH KÝ TÊN

(Ký thương hiệu cùng ghi rõ họ tên)

Mẫu 3

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự vì chưng – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ PHÚC KHẢO ĐIỂM BÀI THI

Kỳ thi tuyển sinch vào lớp 10 THPT năm học ………….

Kính gửi : - Hiệu trưởng trường trung học phổ thông ……

- Hội đồng Phúc khảo bài bác thi tuyển sinch vào lớp 10 trung học phổ thông năm học ……

1. Họ với thương hiệu thí sinh: … …

2. Sinh ngày …… mon ……. năm 20…..

3. Học sinc trường THCS … …….. …

4. Đã dự Kỳ thi tuyển sinc vào lớp 10 THPT khoá thi ngày ……. /……/ …….

5. Tại Hội đồng thi: …….

6. Phòng thi số: … … … Số báo danh:… … …….. (ghi đủ 6 chữ số)

7. Xin phúc khảo bài xích thi những môn sau

Môn

Điểm bài thi

Đề nghị phúc khảo

(Đánh dấu x vào môn cần phúc khảo)

Ghi chú

Ngữ văn
Tiếng Anh
Toán
Môn chuyên………Thí sinh thi vào trường chuyên

Tổng số môn phúc khảo

Em xin cam đoan những thông báo bên trên là đúng sự thật, nếu không nên em xin trọn vẹn chịu trách nhiệm.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Lập Nick Facebook Mới Trên Điện Thoại, Máy Tính Đơn Giản

……, ngày …. .tháng …..năm …..

THÍ SINH ĐỀ NGHỊ PHÚC KHẢO

(Ký cùng ghi rõ họ tên)

Mẫu 4

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự vì – Hạnh phúc

————————-

ĐƠN XIN PHÚC KHẢO BÀI THI

Kính gửi:Hội đồng phúc khảo kỳ thi tuyển sinc vào lớp 10 trung học phổ thông năm học ……….-……….

1. Họ với thương hiệu thí sinh:…………

2. Ngày sinh: …….tháng……. năm …….

3. Học sinc cơ sở giáo dục:………..

4. Đã dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT khóa ………..ngày ………../…………./……………

5. Tại Hội đồng thi:………..

6. Phòng thi số:……….., Số báo danh:…………(ghi đủ 6 chữ số).

7. Phúc khảo bài thi môn (Học sinh chỉ ghi môn và điểm thi của môn xin phúc khảo bài thi):

Môn ko chuyên/Môn chuyên

Môn……

Điểm thi…

Xác nhận của CSGD

(Họ tên, chữ ký kết với đóng dấu)

…, ngày …… mon …… năm ……….