Cách Làm Bài Tập Tiếng Anh Dạng Viết Lại Câu

Trong lúc giao tiếp, lúc buộc phải vấn đáp thắc mắc hoặc Lúc buộc phải nói đến một chủ đề, các bạn gặp mặt bắt buộc sự việc đề cập đi kể lại một cấu trúc câu độc nhất khiến cuộc tiếp xúc trlàm việc phải rầu rĩ. Vì vậy, hãy học tập biện pháp viết lại câu để rất có thể tiếp xúc trôi tung, gợi cảm hơn.

Bạn đang xem: Cách làm bài tập tiếng anh dạng viết lại câu


 1. Tại sao bắt buộc viết lại câu?

Ngoài Việc thực hành thực tế bài bác tập viết lại câu của đề bài xích thì bọn họ còn sử dụng những cấu tạo viết lại câu Một trong những trường đúng theo dưới đây:

khi mong câu vấn đáp không trở nên nhắc lại câu hỏi với trsinh hoạt nên xuất xắc hơnSử dụng kết cấu linch hoạt hơn, rời nhàm chánChuyển trường đoản cú dạng câu chủ động sang câu bị độngChuyển từ bỏ câu thẳng quý phái câu con gián tiếpSử dụng trong số những trường phù hợp về hòn đảo ngữ vào câu giờ đồng hồ Anh
Để thử nghiệm trình độ cùng cải thiện năng lực Tiếng Anh bài bản nhằm đáp ứng nhu yếu công việc nlỗi viết E-Mail, trình diễn,…Quý Khách rất có thể tìm hiểu thêm khóa học Tiếng Anh tiếp xúc cho tất cả những người đi làm trên TOPICA Native sẽ được thảo luận thẳng cùng giáo viên phiên bản xứ.

2. Các cấu tạo viết lại câu thông dụng

Cấu trúc viết lại câu 1:

Viết lại câu giờ anh thực hiện các tự, nhiều từ chỉ nguyên ổn nhân (vày vì)

Since, As, Because + S + V + …

⇔ Because of, Due to, As a result of + Noun/ V-ing

Ví dụ: Because it’s raining now, we can’t go lớn work.

Because of the rain, we can’t go khổng lồ work.

(Bởi bởi trời mưa, nên Cửa Hàng chúng tôi cần thiết đi làm việc được)

 

Cấu trúc viết lại câu 2:

Chuyển đổi câu trong giờ đồng hồ anh có các tự, cụm tự chỉ tương phản (mặc dù)

Although/Though/Even though + S + V + …

⇔ Despite/ In spite of + Noun/ V-ing

Ví dụ: Although it was very noisy, we continued khổng lồ study our lessons.

In spite of the noise, we continued khổng lồ study our lessons.

(Mặc dù hết sức rầm rĩ, tuy nhiên công ty chúng tôi vẫn thường xuyên học tập đến dứt bài)

 


Để thử nghiệm trình độ với nâng cao tài năng Tiếng Anh bài bản nhằm đáp ứng yêu cầu các bước nhỏng viết Thư điện tử, trình diễn,…quý khách có thể tìm hiểu thêm khóa đào tạo Tiếng Anh giao tiếp cho những người đi làm trên TOPICA Native sầu và để được trao đổi thẳng cùng giảng viên bạn dạng xứ.

Cấu trúc viết lại câu 3:

Cách viết lại câu thực hiện kết cấu so that với such that (vượt … đến nổi mà) đi với tính từ/danh từ

S + be/ V + so + Adj/ Adv. + that …

⇔ It + be + such + Noun + that

Ví dụ: This film is so boring that no one wants khổng lồ see it.

↔ It is such a boring film that no one wants khổng lồ see it.

(Cái phyên này chán tới nổi nhưng chẳng ai mong mỏi coi nó hết)

 

Cấu trúc viết lại câu 4:

Cấu trúc too to (không thể) dùng sửa chữa với cấu tạo enough

S + V + too + Adj. + to V

⇔ not + Adj. + enough + lớn V

Ví dụ: Yuri is too fat to wear that dress.

↔ Yuri is not thin enough to wear that dress.

(Yuri vượt phệ để có thể mang vừa cái đầm kia)

 Xem vớ tần tật về Cách có mặt câu che định vào câu quan trọng quăng quật qua!

Cấu trúc viết lại câu 5:

Cấu trúc so thatsuch that (quá .. cho mức) cần sử dụng sửa chữa thay thế với cấu tạo too to (quá … đến mức không thể)

so + Adj. + that hoặc such + noun + that

⇔ too + Adj. (for somebody) + lớn V

Ví dụ: These shoes are so small that he can’t wear it.

↔ These shoes are too small for him lớn wear.

(Mấy đôi giày này vượt bé nhỏ đối với chiếc chân của anh ấy ta)

It was such a difficult question that we can’t find the answer.

↔ The question was too difficult for us khổng lồ answer.

(Câu hỏi thừa cạnh tranh mang đến nổi không ai vào Shop chúng tôi kiếm được câu trả lời)


*

Viết lại câu là một trong dạng bài bác tập phổ đại dương trong Tiếng Anh


Cấu trúc viết lại câu 6: 

Cách viết lại câu vào giờ anh cùng với cấu tạo find something adj

To V + be + Adj./Noun

⇔ S + find + it + Adj./Noun + to V

Ví dụ: To live in the countryside alone could be hard for her.

↔ She finds it hard khổng lồ live alone in the countryside.

(Cô ấy cảm giác sống ở vùng quê là bài toán khó khăn so với mình)

 

Cấu trúc viết lại câu 7:

viết lại câu điều kiện tương tự vào giờ anh

Câu gốcCâu viết lạiVí dụ
mệnh đề 1 + so + mệnh đề 2If + mệnh đề 1, mệnh đề 2Janet didn’t bring her raincoat, so she got wet.

If Janet had brought her raincoat, she wouldn’t have got wet

mệnh đề 1 + because + mệnh đề 2If + mệnh đề 2, mệnh đề 1I can’t go out because I don’t have money

If I had money, I could go out

 


Để thử nghiệm trình độ và nâng cao năng lực Tiếng Anh chuyên nghiệp nhằm đáp ứng nhu yếu công việc như viết E-Mail, bộc lộ,…Quý Khách có thể tìm hiểu thêm khóa huấn luyện và đào tạo Tiếng Anh tiếp xúc cho người đi làm trên TOPICA Native và để được đàm phán trực tiếp thuộc giảng viên phiên bản xứ.
Cấu trúc viết lại câu 8:

Chuyển thay đổi câu If not thanh lịch unless

If … not ⇔ Unless …

Lưu ý: Không được đổi khác một số loại câu ĐK, chỉ được biến hóa nghĩa tủ định giỏi nghi vấn của nó

Ví dụ: If it doesn’t rain, we can go picnic.

Unless it rains, we can go picnic.

(Nếu ttách ko mưa, bạn cũng có thể đi dã ngoại)

 

Cấu trúc viết lại câu 9: 

Viết lại câu với thì bây giờ trả thành sang thì vượt khđọng 1-1 (sử dụng nhà ngữ giả ‘it’)

S + have/has + V3/-ed

⇔ It has been + + since + S + V2/-ed + …

Ví dụ: Huan và Vy have been married for 3 years.

↔ It’s been 3 years since Huan và Vy were married.

(Đã bố năm kể từ thời khắc Huân và Vy kết hôn)

 

Cấu trúc viết lại câu 10:

Chuyển thay đổi câu điều ước

 Cấu trúc Ví dụ
Câu ước sinh hoạt tương laiwish + someone + would + bare infinitiveShe won’t come baông chồng here.

↔ I wish she would come back here.

(Tôi ước chi cô ấy sẽ quay trở về đây)

Câu ước sinh sống hiện tạiwish + someone + V2/-edI don’t have lots of money.

↔ I wish I could have lots of money.

(Tôi ước gì tôi bao gồm hật các tiền)

Câu ước ở quá khứwish + someone + had + V3/-edI didn’t say that I love hyên.

↔ I wish I had said that I loved hlặng.

(Tôi ước gì bản thân nói cách khác rằng tôi yêu anh ấy)

 


Để kiểm tra chuyên môn cùng cải thiện kĩ năng Tiếng Anh chuyên nghiệp hóa nhằm đáp ứng nhu cầu nhu yếu công việc nhỏng viết E-Mail, biểu lộ,…Quý khách hàng có thể xem thêm khóa huấn luyện và đào tạo Tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm việc tại TOPICA Native sầu sẽ được hội đàm trực tiếp thuộc giáo viên phiên bản xứ đọng.
Cấu trúc viết lại câu 11:

Chuyển đổi câu có thì bây giờ hoàn thành bao phủ định quý phái thì thừa khứ đơn (kết cấu the last time, cấu trúc when)

S + have/has + NOT + V3/-ed + since/for …

⇔ S + last + V2/-ed + when + S + V

⇔ The last time + S + V + was …

Ví dụ:

I haven’t met Lucy since we left school.

The last time I met Lucy was when we left school.

(Lần cuối cùng tôi chạm mặt Lucy là khi công ty chúng tôi ra trường)

I haven’t seen hyên since I was a student.

↔ I last saw hlặng when I was a student.

(Tôi gặp anh ta lần cuối Lúc tôi vẫn tồn tại là học sinh)

 

Cấu trúc viết lại câu 12:

Chuyển câu ở thì vượt khđọng đơn sang thì hiện giờ dứt tiếp diễn

S + V2/-ed + …

⇔ S + have/has + been + V-ing + since/for + …

Ví dụ: Shawn started playing guitar since he was five.

↔ Shawn has been playing guitar since he was five.

(Shawn vẫn chơi ghi-ta từ bỏ Lúc cậu ấy lên 5 tuổi)

 

Cấu trúc viết lại câu 13:

Viết lại câu giờ anh với cấu trúc it takes time (dành/tốn thời hạn có tác dụng gì)

S + V + … +

⇔ It takes/took + someone + + to V

Ví dụ: Betty walks to lớn school in 15 minutes.

↔ It takes Betty 15 minutes lớn walk lớn school.

(Betty mất 15 phút nhằm đi bộ cho tới trường)

 


Để chạy thử trình độ và cải thiện tài năng Tiếng Anh chuyên nghiệp hóa nhằm đáp ứng nhu cầu các bước nhỏng viết Email, diễn đạt,…quý khách rất có thể xem thêm khóa học Tiếng Anh giao tiếp cho những người đi làm trên TOPICA Native sẽ được Bàn bạc trực tiếp thuộc giáo viên phiên bản xứ đọng.

Cấu trúc viết lại câu 14: 

Chuyển thay đổi sử dụng kết cấu it was not until … that (mãi cho đến khi)

S + didn’t + V (bare) + …. until …

⇔ It was not until + … + that + …

Ví dụ: Nam didn’t go trang chủ until he finishes all the tasks.

It was not until Nam finished all the tasks that he went home.

(Mãi cho đến khi Nam hoàn thành xong không còn đều quá trình thì cậu mới về nhà)

 

Cấu trúc viết lại câu 15: 

Các dạng viết lại câu so sánh trong giờ đồng hồ anh

– Chuyển thay đổi câu đối chiếu hơn thành đối chiếu độc nhất vô nhị và ngược lại:

Ví dụ: In my opinion, Vietphái mạnh is the most beautiful country.

↔ In my opinion, no other place on earth can be more beautiful than Vietnam.

(cả nước là quốc gia xinch đẹp tuyệt vời nhất theo ý kiến của tôi ↔ Theo thân quen điểm của tớ, ko nơi nào rất đẹp bởi Việt Nam)

– Chuyển đổi câu đối chiếu bằng thành đối chiếu hơn cùng ngược lại:

Ví dụ: My cake isn’t as big as his cake.

↔ His cake is bigger than my cake.

Xem thêm: Cách Làm Bò Né Trứng Ốp La Đơn Giản Dễ Làm Cho Bữa Sáng No Bụng

(Bánh của mình ko to bằng bánh của cậu ta ↔ Bánh của cậu ta to ra hơn bánh của tôi)

Cấu trúc viết lại câu 16: 

Chuyển cấu trúc started/began sang trọng thì ngày nay hoàn thành

S + began/ started + V-ing/to lớn V + ago

⇔ S + have/has + V3/-ed hoặc been + V-ing + since/for …

Ví dụ: She began khổng lồ learn English 4 years ago.

↔ She has learned/ has been learning English for 4 years.

(Cô ấy học tiếng Anh từ bốn năm trước)

 


Để kiểm tra trình độ chuyên môn cùng cải thiện kĩ năng Tiếng Anh chuyên nghiệp hóa nhằm đáp ứng nhu yếu quá trình nlỗi viết E-Mail, biểu đạt,…Quý Khách hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm khóa học Tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm việc trên TOPICA Native sầu sẽ được đàm phán thẳng cùng giáo viên phiên bản xứ.

Cấu trúc viết lại câu 17: 

Cách viết lại câu giờ đồng hồ anh với cấu tạo This is the first time

This is the first time + S + have/has + V3/-ed

⇔ S + have/has + never (not) + V3/-ed + before

Ví dụ: This is the first time I have watched this film.

↔ I have sầu never watched this film before.

(Tôi chưa lúc nào coi tập phim này trước đây)

 Xem bí quyết cần sử dụng chi tiết trên This is the first time

Cấu trúc viết lại câu 18: 

Cấu trúc It’s time/ it’s high time/ it’s about time 

S + should/ought to/had better + V …

⇔ It’s (high/about) time + S + V2/-ed …

Ví dụ: You‘d better go to lớn bed.

↔ It‘s (high/about) time you went khổng lồ bed.

(Đã tới thời gian nhỏ đi ngủ rồi đấy)

 

Cấu trúc viết lại câu 19:

Các dạng viết lại câu đề nghị tương đồng: cấu tạo suggest that, let’s,…

Shall we + V

⇔ Let’s + V

⇔ How/What about + V-ing

⇔ Why don’t we + V

⇔ S + suggest + that + S + present subjunctive

⇔ In my opinion

Ví dụ:

Why don’t we go out for a walk?” said the girl.

↔ The girl suggested going out for a walk.

(Tại sao họ không đi bộ đi? ↔ Cô gái ý kiến đề nghị đi ra bên ngoài dạo)

Let’s have some rest!

What about having some rest?

(Nghỉ ngơi bọn chúng thôi!)


*

Hãy luyện tập thiệt các để ghi ghi nhớ được số đông kết cấu viết lại câu


Cấu trúc viết lại câu 20:

Câu tường thuật dạng bị động:

Câu nhà độngCâu bị độngVí dụ
People say + S + V + …It be said that + S + VPeople say that he drinks a lot of wine.

↔ It is said that he drinks a lot of wine.

S + be said lớn + V hoặc to have V3/-edPeople say that he drinks a lot of wine.

↔ He is said to lớn drink a lot of wine.

 

Cấu trúc viết lại câu 21:

Sử dụng cấu tạo hardly when với no sooner than

Hardly + had + S + V3/-ed when + S + V3/-ed

⇔ No sooner + had + S + V3/-ed than + S + V3/-ed

Ví dụ:

As soon as I go home, he showed up.

Hardly had I gone trang chủ when he showed up.

No sooner had I gone home than he showed up.

(Ngay sau thời điểm tôi về đơn vị thì anh ta xuất hiện)

 

Cấu trúc viết lại câu 22:

Dùng cấu tạo Supposed to V

It’s one’s duty khổng lồ vày something

⇔ S + be + supposed to bởi something

Ví dụ: It’s your duty to protect me.

↔ You are supposed lớn protect me.

 


Để demo chuyên môn cùng nâng cao kỹ năng Tiếng Anh bài bản để thỏa mãn nhu cầu nhu cầu quá trình nlỗi viết E-Mail, diễn giả,…quý khách hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm khóa đào tạo Tiếng Anh tiếp xúc cho những người đi làm tại TOPICA Native sầu để được thương lượng trực tiếp thuộc giáo viên bản xđọng.

Cấu trúc viết lại câu 23:

Sử dụng cấu trúc prefer với would rather

S + prefer + doing st to doing st

⇔ S + would rather + vì chưng st than vì st

Ví dụ: I prefer staying at home page khổng lồ hanging out with hyên ổn.

↔ I would rather stay at trang chủ than hang out with hyên ổn.

(Con thà ở nhà còn rộng đi chơi cùng với hắn ta)

 

Cấu trúc viết lại câu 24:

Sử dụng cấu trúc would prefer cùng would rather

S + would prefer + sb + to V

⇔ S + would rather + sb + V2/-ed 

Ví dụ: I would prefer you not lớn stay up late.

↔ I would rather you not stayed up late.

(Mẹ ko say mê nhỏ thức khuya đâu)

Cấu trúc viết lại câu 25:

Cấu trúc so that/ in order that (trong ngôi trường hợp chủ tự ở hai câu là không giống nhau)

S + V + so that/ in order that + S + V

⇔ S + V + (for O) + to infinitive

Ví dụ: My dad turned off the TV so that we could sleep.

↔ My dad turned off the TV for us to sleep.

(Cha tôi tắt TV để Shop chúng tôi có thể ngủ)

 


Để chạy thử chuyên môn với cải thiện tài năng Tiếng Anh chuyên nghiệp hóa để đáp ứng nhu cầu nhu yếu các bước nlỗi viết Thư điện tử, diễn giả,…Quý Khách có thể xem thêm khóa đào tạo Tiếng Anh giao tiếp cho tất cả những người đi làm việc tại TOPICA Native sầu và để được thảo luận trực tiếp cùng giảng viên phiên bản xđọng.

Cấu trúc viết lại câu 26:

To be + not worth + V-ing

⇔ There + be + no point in + V-ing

Ví dụ: It’s not worth getting upmix about this.

There’s no point in getting upmix about this.

(Cthị trấn đó không xứng đáng nhằm bi thương đâu)

 

Cấu trúc viết lại câu 27:

Sử dụng kết cấu cảm thán How và What

S + be/V + adj/adv

⇔ How + adj/adv + S + be/V

Ví dụ: She runs quickly.

How quickly she runs!

(Cô ấy chạy nkhô nóng quá)

S + be + adj

⇔ What + a/an + adj + N

Ví dụ: She is so beautiful.

What a beautiful girl!

(Quả là 1 trong cô gái xinch đẹp)

 


Để test trình độ chuyên môn cùng nâng cấp năng lực Tiếng Anh chuyên nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu nhu yếu các bước nlỗi viết Thư điện tử, biểu diễn,…Bạn rất có thể xem thêm khóa huấn luyện Tiếng Anh tiếp xúc cho người đi làm việc trên TOPICA Native và để được hiệp thương thẳng thuộc giảng viên phiên bản xứ đọng.

Cấu trúc viết lại câu 28:

– Cấu trúc it is necessary that:

Need lớn V

⇔ to lớn be necessary (for sb) + to V

Ví dụ: You don’t need lớn come here.

It’s not necessary for you to come here.

(Ah không nhất thiết phải cho trên đây đâu)

Not…any more

⇔ No longer + hòn đảo ngữ

⇔ S + no more + V

Ví dụ: I don’t love sầu you anymore.

No longer bởi I love sầu you.

↔ I no more love sầu you.

(Anh không hề yêu em nữa)

 

Cấu trúc viết lại câu 29:

– Sử dụng kết cấu used to tương đương với kết cấu accustomed to

S + be accustomed khổng lồ + V-ing/N

⇔ S + be used to + V-ing/N

Ví dụ: My brother was accustomed to sleeping late.

↔ My brother was used to sleeping late.

(Anh không cần phải cho đây đâu)

 

Cấu trúc viết lại câu 30:

– Dùng lớn infinitive sửa chữa mang đến cấu tạo because

S + V + because + S + V

⇔ S + V + to V

Ví dụ: She studies hard because she wants to pass the exam.

↔ She studies hard to lớn pass the exam.

(Cô ấy học hành siêng năng bởi hy vọng đậu kỳ thi)


Để demo trình độ và nâng cấp kỹ năng Tiếng Anh bài bản để đáp ứng nhu cầu công việc như viết E-Mail, biểu lộ,…quý khách hoàn toàn có thể xem thêm khóa học Tiếng Anh tiếp xúc cho tất cả những người đi làm việc tại TOPICA Native và để được Bàn bạc trực tiếp cùng giảng viên bạn dạng xđọng.

3. các bài tập luyện viết lại câu

Rewrite the following sentences by changing the indicated component.

The man was furious. (adjective)The council would not collect the rubbish. (verb)We watched a film on birds. (preposition)The bus was late because of the bad traffic. (clause order)The gate was opened by a guard. (active tense)When she got home page, the door was unlocked (time clause position)She cooked a pie, some potatoes và green vegetables. (reorder list)The game was cancelled because it rained. (replace the dependent clause with a noun phrase)

Đáp án

The man was angry.The council refused to lớn collect the rubbish.We watched a film about birds.Because of the bad traffic, the bus was late.A guard opened the gate.The door was unlocked when she got trang chính.She cooked green vegetables, a pie and some potatoes.The game was cancelled because of the rain.
Để thử nghiệm trình độ và cải thiện khả năng Tiếng Anh bài bản để đáp ứng nhu cầu nhu yếu quá trình nhỏng viết Email, biểu thị,…quý khách hoàn toàn có thể xem thêm khóa đào tạo và huấn luyện Tiếng Anh tiếp xúc cho những người đi làm việc trên TOPICA Native sầu sẽ được điều đình thẳng thuộc giảng viên bạn dạng xứ đọng.