Cách Làm Bài Tập 2 Kim Loại Tác Dụng Với Hno3

Trung trọng điểm luyện thi, giáo viên - dạy dỗ kèm tận nhà NTIC Đà Nẵng ra mắt phần PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP. KIM LOẠI TÁC DỤNG AXIT NITRIC nhằm hổ trợ đến chúng ta tất cả thêm bốn liệu học tập. Chúc các bạn học xuất sắc môn học tập này.

Bạn đang xem: Cách làm bài tập 2 kim loại tác dụng với hno3


*

I. CƠ SỞ LÍ THUYẾT

1. Pmùi hương trình tổng quát

- Kyên ổn nhiều loại + HNO3 quánh, nóng→ muối hạt nitrat + NO2 + H2O.

M + 2nHNO3→ M(NO3)n + nNO2 + nH2O

- Kim các loại + HNO3 loãng→ muối hạt nitrat + NO + H2O.

3M + 4nHNO3→ 3M(NO3)n + nNO + 2nH2O

* Lưu ý:

- Axit nitric chức năng với đa số những sắt kẽm kim loại (trừ Au và Pt).

- Một số sắt kẽm kim loại (sắt, Al, Cr, . . .) ko tung trong axit HNO3quánh, nguội vì chưng bị bị động hóa.

- Axit nitric loãng Khi tác dụng với sắt kẽm kim loại bao gồm tính khử khỏe mạnh nlỗi Mg, Al , Zn... thì sản phẩm khử tạo thành rất có thể NO, N2O, N2, NH4NO3.

M + HNO3→M(NO3)n + (NO2; NO; N2O; N2; NH4NO3) + H2O

Tùy điều kiện phản nghịch ứng mà sản phẩm tạo thành thành hoàn toàn có thể là 1 trong khí hoặc các khí (quan trọng Lúc giải bài xích tập đề nghị cân nhắc NH4NO3).

Xem thêm: Cách Làm Món Canh Sườn Chua Sườn Sấu Chua Thanh Ngọt Mát Giải Nhiệt Mùa Hè

- Kyên ổn loại tác dụng với HNO3 mặc dù trong bất kì ĐK nào cũng ko tạo ra khí H2.

- Với kim loại có khá nhiều hóa trị (nhỏng sắt, Cr),giả dụ dùng dư axit sẽ tạo muối bột hóa trị 3của kyên ổn loại(Fe3+, Cr3+);nếu axit cần sử dụng thiếu thốn, dư sắt kẽm kim loại sẽ tạo nên muối bột hóa trị 2(Fe2+, Cr2+), hoặc rất có thể chế tạo ra bên cạnh đó 2 loại muối hạt.

2. Phương thơm pháp điệu bài tập

a. 1 sắt kẽm kim loại + HNO3→ một mặt hàng khử(NO2; NO; N2O; N2; NH4NO3)

* Nhận xét: Với dạng bài tập này tương đối dễ dàng và đơn giản thì chúng ta sử dụng phương trình phân tử hoặc bán phương thơm trình mọi được.

Ví dụ:Hoà rã hoàn toàn m g bột Cu vào 800 g hỗn hợp HNO3dư chiếm được dung dịch 2,24 lit khí NO (đktc). Tìm m?

Gợi ý

Số mol NO = 0,1 mol

Pmùi hương trình hóa học

3Cu + 8HNO3→ 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

x = 0,1.3/2 = 0,15 mol

→ m = 0,15 .64 = 9,6g

* Lưu ý: sắt và Cr Lúc chức năng cùng với hỗn hợp HNO3 trường hợp bao gồm thêm trường đoản cú dung dịch axit về tối tđọc hoặc có kim loại dư thì sản phẩm tạo ra thành là sắt (II) với Cr (II).

Ví dụ: Cho mg Fe vào dung dịch HNO3 chiếm được 3,36 lit khí NO (là sản phẩm khử duy nhất nghỉ ngơi đktc). Tìm m (Biết HNO3 bắt buộc cần sử dụng với cùng một lượng về tối thiểu)

* Nhận xét: sắt công dụng với HNO3 tạo nên Fe(III) tiếp đến tính năng lại cùng với Fe dư tạo thành Fe(II).

Gợi ý

Số mol NO = 0,15 mol

3sắt + 8HNO3→ 3Fe(NO3)2+ 2NO + 4H2O

x = 0,15.3/2 = 0,225 mol

→ m = 0,225 .56 = 12,6g

b. 2 tuyệt những kim loại + HNO3→ 1 mặt hàng khử(NO2; NO; N2O; N2; NH4NO3)

* Nhận xét: Với dạng bài tập này bọn họ đề xuất viết bán phương thơm trình đang luôn tiện rộng nhiều so với phương thơm trình phân tử. Sau kia, phụ thuộc vào ĐLBT electron:

Tổng e cho = tổng e nhận

Ví dụ: Cho 11 g hỗn hợp nhị sắt kẽm kim loại Al cùng Fe vào hỗn hợp HNO3loãng dư, thu được 6,72 lit khí NO (đktc) độc nhất. Tính khối lượng (g) của Al cùng Fe trong hỗn hợp đầu?

Gợi ý

nNO= 6,72/22,4 = 0,3 mol

Gọi x, y thứu tự là số mol Al và Fe trong các thành phần hỗn hợp đầu

Ta có: 27x + 56y = 11 (1)

Al → Al+3+ 3e

x 3x mol

sắt → Fe+3+ 3e

y 3y mol

N+5 + 3e→ N+2

0,9 0,3 mol

Theo định phép tắc bảo toàn e:ne (KL nhường)= ne (Nnhận)= 0,9 mol

hay: 3x + 3y = 0,9 (2)

Từ (1) và (2) ta có:

→ x = 0,2 mol cùng y = 0,1

→ mAl = 5,4g cùng msắt = 5,6g

c. 1 kim loại + HNO3→ 2 thành phầm khử(NO2; NO; N2O; N2; NH4NO3)

* Nhận xét: Với dạng bài bác tập này chúng ta đề xuất viết cung cấp phương thơm trình đã một thể hơn nhiều so với phương trình phân tử. Sau đó, dựa vào ĐLBT electron:

Tổng e mang đến = tổng e nhận

Ví dụ: Cho 16g Cu vào hỗn hợp HNO3 sau bội nghịch ứng thu được 6,72 lit các thành phần hỗn hợp khí X(có NO với NO2) (đktc). Tính % thể tích từng khí vào tất cả hổn hợp X?

Gợi ý

Số mol X = 0,3 mol

Số mol Cu = 0,25 mol

Hotline x, y là số mol của NO2 với NO

Ta có: x + y = 0,3 (1)

Cu→ Cu+2 + 2e

0,25 0,5 mol

N+5 + 1e→ N+4

x x mol

N+5 + 3e→ N+2

3y y mol

Theo ĐLBT e:

x + 3y = 0,5 (2)

Từ (1) và (2) ta có:

→ x = 0,2 mol với y = 0,1mol

%VNO2 = 66,7% và %VNO = 33,3%

* Lưu ý:Đối cùng với Mg, Al, Zn Khi tác dụng cùng với HNO3. Nếu không tồn tại thành phầm khử tuyệt nhất hãy cẩn trọng bao gồm muối NH4NO3 chế tạo ra thành.

Ví dụ: Cho 37,8g Al vào dung dịch axit HNO3 loãng dư chiếm được hỗn hợp X cùng V lit khí N2 (đktc). Sau Lúc cô cạn hỗn hợp X chiếm được 310,2g chất rắn khan. Tìm V

Gợi ý

Số mol Al = 1,4 mol

Nhận xét: Nếu muối khan chỉ đựng Al(NO3)3 = 310,2/213 = 1,45 > 1,4 mol (loại)

→bao gồm muối hạt NH4NO3 tạo nên thành với cân nặng mNH4NO3 = 310,2 - 1,4.213 = 12g (ứng cùng với 0,15 mol)

Al→ Al+3 + 3e

1,4 4,2 mol

2N+5 + 10e→ N2

10x x mol

N+5 + 8e→ N-3

1,2 0,15 mol

Theo ĐLBT e: 10x + 1,2 = 4,2→ x = 0,3 mol

→ V = 6,72 lit

* Lưu ý: khi kim loại tính năng cùng với tất cả hổn hợp axit HNO3 với HCl (hoặc H2SO4 loãng)

→tổng thể mol H+ = số mol HCl + số mol HNO3

= 2 số mol H2SO4 + số mol HNO3

Pmùi hương trình

M→ M+n + ne

NO3- + 3e + 4H+→ NO + 2H2O

Ví dụ: Cho 5,76g Cu tính năng hết cùng với 1trăng tròn ml dung dịch A tất cả HNO31 M, H2SO40,5 M thu được V lit NO (nghỉ ngơi đktc). Tìm V?

Gợi ý

nHNO3 = 0,12.1 = 0,12 mol

nH2SO4 = 0,12.0,5 = 0,06 mol

Tổng số mol H+ = 0,12 + 2.0,06 = 0,24 mol

nCu = 0,09 mol

Phương trình:

3Cu + 8H++ 2NO3- → 3Cu+2 + 2NO + 4H2O

0,09 0,24 x = 0,09.2/3 = 0,06 mol

→ VNO = 1,344 lit

* Nhận xét: Khi thực hiện phân phối phương trình thì tổng cộng mol H+ được tính bằng

nH+ = 2nNO2 + 4nNO + 10nN2O + 12nN2 + 8nNH4NO3

II. BÀI TẬP VẬN DỤNG

Câu 1:Hoà tung hoàn toàn 0,9 g sắt kẽm kim loại X vào hỗn hợp HNO3nhận được 0,28 lít khí N2O (đktc). Vậy X rất có thể là

A. Cu

B. sắt

C. Zn

D. Al

Câu 2:Hoà rã m gam sắt vào hỗn hợp HNO3loãng, dư thu được 0,448 lit khí NO tốt nhất (đktc). Giá trị của m là:

A. 1,12 gam.

B. 11,2 gam.

C. 0,56 gam.

D. 5,6 gam.

Câu 3:Hòa rã trọn vẹn 12,42 gam Al bằng hỗn hợp HNO3loãng (dư), chiếm được dung dịch X và 1,344 lkhông nhiều (ngơi nghỉ đktc) hỗn hợp khí Y có hai khí là N2O cùng N2. Tỉ kăn năn của tất cả hổn hợp khí Y đối với H2là 18. Cô cạn hỗn hợp X, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là:

A. 97,98.

B. 106,38.

C. 38,34.

D. 34,08.

Câu 4:Hoà chảy trọn vẹn 0,1 mol Fe cùng 0,2 mol Al vào hỗn hợp HNO3dư chiếm được hỗn hợp khí A có NO cùng NO2bao gồm tỉ lệ mol tương xứng là 2:1. Thể tích của các thành phần hỗn hợp khí A (làm việc đktc) là

A. 86,4 lkhông nhiều

B. 8,64 lít

C. 19,28 lkhông nhiều

D. 192,8 lít

Câu 5:Hoà chảy trọn vẹn a gam Al trong hỗn hợp HNO3loãng thấy bay ra 44,8 lkhông nhiều các thành phần hỗn hợp 3 khí NO, N2O với N2bao gồm tỉ lệ thành phần mol tương xứng là 1:2:2. Giá trị của a là

A. 140,4 gam

B. 70,2 gam

C. 35,1 gam

D. 45,3 gam

Câu 6:Hoà tan hoàn toàn 12,8 gam Cu trong dung dịch HNO3thấy bay ra V lít tất cả hổn hợp khí A bao gồm NO, NO2(đktc). Biết tỉ kăn năn tương đối của A đối với H2là 19. Giá trị của V là

A. 4,48 lít

B. 2,24 lkhông nhiều

C. 0,448 lkhông nhiều

D. Kết quả khác

Câu 7:Cho 8 gam Cu tác dụng cùng với 1đôi mươi ml hỗn hợp X tất cả HNO31 M và H2SO40,5 M nhận được V lit Lúc NO (đkc). Tính V?

A. 1,244 lit

B. 1,68 lit

C. 1,344 lit

D. 1,12 lit

Câu 8:Cho 1,86 gam hợp kim Mg với Al vào dung dịch HNO3loãng dư chiếm được 560 ml (đktc) khí N2O tuyệt nhất trọng lượng của Mg vào hỗn hợp là: