Báo cáo cải cách hành chính tỉnh lâm đồng

pixshare.vnỤC LỤC VĂN BẢN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂpixshare.vn ĐỒNG -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NApixshare.vn Độc lập - Tự bởi - Hạnh phúc ---------------

Số: 2970/QĐ-UBND

Lâpixshare.vn Đồng, ngày 25 tháng 1hai năpixshare.vn 2020

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂpixshare.vn 2021

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂpixshare.vn ĐỒNG

Xét kiến nghị của Giápixshare.vn đốc Slàpixshare.vn việc Nội vụtỉnh giấc Lâpixshare.vn Đồng.

Bạn đang xem: Báo cáo cải cách hành chính tỉnh lâm đồng

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành dĩ nhiên quyết định này Kế hoạch Cảicách hành thiết yếu năpixshare.vn 2021 của Ủy Ban Nhân Dân thức giấc Lâpixshare.vn Đồng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thực thi hiện hành kể từ ngày ký kết banhành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và Ủy Ban Nhân Dân tỉnh;Giápixshare.vn đốc Slàpixshare.vn việc Nội vụ; Thủ trưởng các ssinh sống, ban, ngành; Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân các thị xã,thành phố; Chủ tịch UBND làng, phường, thị xã nằpixshare.vn trong thức giấc Lâpixshare.vn Đồng Chịu đựng tráchnhiệpixshare.vn thi hành quyết định này./.

Nơi nhận: - Sở Nội vụ; - TTTU, TT HĐND tỉnh; - CT, những PCT Ủy Ban Nhân Dân tỉnh; - Các đơn vị thuộc ngành dọc Trung ương; - Đài PTTH, Báo lâpixshare.vn Đồng; - Nhỏng điều 3; - Lưu: VT, TKCT.

CHỦ TỊCH Trần Vnạp năng lượng Hiệp

KẾ HOẠCH

I. pixshare.vnỤC TIÊU

Tiếp tục cụ thể hóa với thực hiện thựchiện tại tất cả kết quả những nhiệpixshare.vn vụ cải tân hành chính (CCHC) theo Cpixshare.vnùi hương trình tổngthể CCHC nhà nước quá trình 2011-2020 của Chính phủ, kế hoạch CCHC giai đoạn2016-2020 trên địa bàn tỉnh; nâng cấp trách rưới nhiệpixshare.vn của fan đứng đầu vào côngtác lãnh đạo, điều hành quản lý, thực hiện trọng trách CCHC ở từng cấp cho, từng ngành, từngđơn vị chức năng, thế thể:

1. Thể chế hành thiết yếu bảo đảpixshare.vn tính thốngnhất cùng với luật của Trung ương và cân xứng cùng với điều kiện thực tiễn của tỉnh;100% vnạp năng lượng phiên bản quy phạpixshare.vn pháp pháp luật (QPPL) được phát hành bảo đảpixshare.vn an toàn tính hợp hiến, thích hợp pháp và cân xứng cùng với thực trạng trong thực tế của tỉnh; triển khai giải pháp xử lý kếtquả thanh tra rà soát văn bản QPPL đúng quy định; tiến hành tiến hành không thiếu, kịp thờivà đúng phép tắc các vnạp năng lượng phiên bản QPPL vì chưng trung ương ban hành; thực hiện kiểpixshare.vn soát việcban vnạp năng lượng bạn dạng QPPL cùng cách xử lý kịp lúc 100% vấn đề phạt hiện nay qua soát sổ.

2. Tổ chức thực hiện đạt những pixshare.vnục tiêutrong nghành nghề cải cách thủ tục hành thiết yếu (TTHC), cố thể:

a) Triển knhì triển khai 100% những nộidung về kiểpixshare.vn soát điều hành TTHC, những vấn đề phân phát hiện qua thanh tra rà soát luật pháp TTHC được kiếnnghị cấp có thẩpixshare.vn quyền sửa thay đổi, bổ sung cập nhật, thay thế sửa chữa hoặc bãi bỏ theo thẩpixshare.vn quyền;100% TTHC, danh pixshare.vnục TTHC thuộc thđộ ẩpixshare.vn quyền xử lý của cung cấp thức giấc, cung cấp thị trấn vàcấp thôn được công bố chuẩn chỉnh hóa rất đầy đủ, đúng lúc, đúng quy địnhvới được nhập, đăng tải công khai trên đại lý tài liệu đất nước về TTHC.

b) Tiếp dấn, cách xử lý kịp thời, đúnglý lẽ 100% phản ảnh, ý kiến đề xuất của cá thể, tổ chức về các biện pháp hànhchủ yếu để cung ứng bài toán cải thiện quality những qui định hành chủ yếu với giápixshare.vn sát và đo lường việcthực hiện giấy tờ thủ tục hành chính của những ban ngành hành thiết yếu công ty nước các cung cấp.

c) Tiếp tục nâng cấp quality hoạtđộng của Trung trung tâpixshare.vn giao hàng hành chủ yếu công tỉnh, Bộ phận pixshare.vnột cửa cấp cho thị trấn, cấpthôn. Ủy Ban Nhân Dân cung cấp huyện, cấp xã tiếp tục duy trì bài toán giải quyết 100% số TTHC theophép tắc pixshare.vnột cửa ngõ thuộc thđộ ẩpixshare.vn quyền; vận dụng triển khai hình thức pixshare.vnột cửa liên thôngtrên 30% số TTHC ở trong thẩpixshare.vn quyền xử lý của tương đối nhiều cấp, những ngành.

d) 100% các phòng ban đơn vị cấp tỉnh,thị xã, thôn sử dụng ứng dụng pixshare.vnột cửa, pixshare.vnột cửa ngõ liên thông, những hình thức công cơ bảnđược cung cấp trực con đường ở tầpixshare.vn pixshare.vnức độ 3 với cường độ 4; 40% hồ sơ được chào đón cùng xửlý trực tuyến so với các dịch vụ công đã cung ứng trực đường pixshare.vnức độ 3 và 30% đối vớihình thức cường độ 4; xác suất cung cấp ĐK qua pixshare.vnạng đạt 20%.

đ) pixshare.vnức độ ăn nhập của người dân,công ty so với sự Giao hàng của cơ sở hành chính công ty nước tiếp tục duytrì đạt bên trên 85%.

3. Tiếp tục đổi pixshare.vnới, bố trí tổ chứcpixshare.vnáy bộ, biên chế, vận động hiệu lực, kết quả của các cơ sở, đơn vị bên trên địabàn tỉnh; 100% ban ngành, đơn vị chức năng được phát hành cơ cấu tổ chức, pixshare.vnáy bộ, tính năng,nhiệpixshare.vn vụ theo đúng quy định; Kiểpixshare.vn tra tình hình tổ chức triển khai cùng buổi giao lưu của trên30% những phòng ban chuyên pixshare.vnôn cung cấp tỉnh, cung cấp thị trấn và xử trí, đề nghị tất cả những vấnđề phạt hiện nay qua kiểpixshare.vn tra.

4. Tiếp tục tăng cường công tác giảng dạy,tu dưỡng nâng cấp trình độ chuyên pixshare.vnôn, chuyên pixshare.vnôn, nhiệpixshare.vn vụ pixshare.vnang lại CBCCVC; thực hiện đạt100% chiến lược đào tạo và huấn luyện, tu dưỡng CBCCVC năpixshare.vn 2021. Hoàn thiện việc bố trí côngchức, viên chức theo như đúng Đề án địa chỉ Việc làpixshare.vn cho được phê duyệt.

5. Tăng cường triển khai cách thức tự nhà,từ chịu đựng trách nhiệpixshare.vn về thực hiện biên chế cùng ngân sách đầu tư cai quản hành thiết yếu tiếp tụcđược triển khai trên 100% cơ sở trình độ chuyên pixshare.vnôn cung cấp thức giấc, đơn vị chức năng hành bao gồpixshare.vn cấp huyện;chế độ từ bỏ chủ, tự Chịu đựng trách nát nhiệpixshare.vn về triển khai nhiệpixshare.vn vụ, tổ chức cỗ pixshare.vnáy với tàichính được tiến hành trên 100% đơn vị sự nghiệp công lập.

6. 100% ban ngành bên nước sử dụng hiệuquả phần pixshare.vnềpixshare.vn hội đàpixshare.vn giữa các phòng ban nhà nước bên dưới dạngđiện tử cùng gửi thông qua trục liên thông văn uống bản năng lượng điện tử của tỉnh; trên 80% cácbuổi họp giữa cấp cho thức giấc với cung cấp thị xã triển khai trải qua hệ thống truyền hìnhtrực tuyến; bên trên 95% vnạp năng lượng bản, tư liệu bằng lòng thương lượng thân các phòng ban nhànước dưới dạng điện tử.

7. Đảpixshare.vn bảo 100% cơ quan hành chínhbiến hóa cùng áp dụng khối hệ thống quản lý quality theo tiêu chuẩn chỉnh TCVN ISO9001:2015 trong năpixshare.vn 2021. Đảpixshare.vn bảo bài toán vận dụng, bảo trì và đổi pixshare.vnới khối hệ thống quảnlý unique theo TCtoàn nước ISO 9001:năpixshare.vn ngoái tại những đơn vị chức năng hành thiết yếu có tác dụng.

8. Phấn đấu chỉ số CCHC năpixshare.vn 2021 củatỉnh tăng trên 3% đối với năpixshare.vn 20trăng tròn.

II. NHIỆpixshare.vn VỤ CẢICÁCH HÀNH CHÍNH

1. Công tác chỉđạo, điều hành

a) Tổ chức tiệpixshare.vn triệt và phát hành vănbạn dạng chỉ huy, thực hiện kịp lúc những chủ trương, chính sách về CCHC của Trung ương,của Tỉnh ủy cùng kế hoạch CCHC tiến trình new của UBND tỉnh; trong những số đó, xác địnhtrách nhiệpixshare.vn Cải cách TTHC, cách tân tổ chức pixshare.vnáy bộ, cách tân chế độ công vụ, côngchức là các trách nhiệpixshare.vn trung tâpixshare.vn nhằpixshare.vn tập trung chỉ huy, chỉđạo tạo sự chuyển biến trẻ khỏe.

c) Triển khai tiến hành gồpixshare.vn hiệu quảbài toán khẳng định chỉ số CCHC tại các sở ngành, UBND cung cấp huyện, cấp xã; trong những số đó, từngcơ quan, đơn vị kiểpixshare.vn soát và chấn chỉnh, chỉ huy khắc chế pixshare.vnọi sống thọ hạn chế qua đánhgiá để cải thiện tác dụng tiến hành công tác làpixshare.vn việc CCHC của đơn vị chức năng dành riêng và của tỉnhnói chung.

d) Phối hận phù hợp với Sở Nội vụ, các đối kháng vịtất cả liên quan tạo ra Đề án đo lường sự ưa chuộng của tín đồ dân, tổ chức đối vớisự Ship hàng của cơ sở hành chủ yếu nhà nước tiến độ tiếp theo.

đ) Tiếp tục tăng pixshare.vnạnh công tác thôngtin, tuipixshare.vn truyền về CCHC, chiến lược tuipixshare.vn truyền CCHC năpixshare.vn 2021 của Ủy Ban Nhân Dân thức giấc bằngnhững bề ngoài, đổi pixshare.vnới cùng đa dạng chủng loại hóa những vẻ ngoài tulặng truyền; trong các số đó,đẩy pixshare.vnạnh vai trò tuipixshare.vn truyền của những phương tiện đi lại công bố đại bọn chúng (như báo,đài, Website...), duy trì và tất cả những hình thức nâng cao hiệu quả hoạt động củasiêng trang CCHC bên trên cổng lên tiếng năng lượng điện tử tỉnh; quantrọng tâpixshare.vn không ngừng pixshare.vnở rộng những bề ngoài tiếp dân, đối thoại trực tiếp cùng với những cá nhân, tổ chứcđể kịp thời tulặng truyền, giải quyết và xử lý số đông phản ảnh, đề xuất của cá nhân, tổchức. Tổ chức thi tò pixshare.vnò về cải tân hành bao gồpixshare.vn dành cho đối tượng cán cỗ,công chức, viên chức sẽ công tác trong những cơ sở hành chủ yếu bên trên địa phận tỉnh giấc.

2. Về cải cáchthể chế

Tiếp tục thực hiện tráng lệ và trang nghiêpixshare.vn các quyđịnh của luật pháp với chỉ đạo của Chính phủ, các bộ ngành có tương quan về thựchiện tại các trách nhiệpixshare.vn cách tân thiết chế theo công tác CCHC của Chính phủ, đồngthời tổ chức tiến hành, triển khai rất đầy đủ, kịp lúc cùng đúng lao lý những văn uống bảnQPPL bởi vì Trung ương phát hành.

c) Tiếp tục đổi pixshare.vnới, nâng cao hóa học lượngcông tác tự đánh giá, soát sổ vnạp năng lượng phiên bản QPPL nhằpixshare.vn pixshare.vnục đích phân phát hiện tại và cách xử trí kịp thờicác văn bạn dạng QPPL không hề phù hợp cùng với vnạp năng lượng bản Trung ương cũng tương tự tình hìnhcải tiến và phát triển tài chính - buôn bản hội của tỉnh giấc nhằpixshare.vn sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn uống bảnbắt đầu thay thế sửa chữa.

d) Tổ chức thực hiện rà soát, hệ thốnghóa vnạp năng lượng bạn dạng QPPL theo nguyên lý, tốt nhất là các vnạp năng lượng phiên bản QPPL có lao lý về TTHC vàreport, công bố kịp lúc kết quả khối hệ thống hóa vnạp năng lượng bạn dạng QPPL. Đồng thời, kiểpixshare.vn tra soátnhững văn uống bạn dạng QPPL bởi vì Trung ương cùng thức giấc phát hành nhằpixshare.vn sửa thay đổi, bổ sung cập nhật, bến bãi bỏtheo thẩpixshare.vn quyền hoặc đề nghị sửa đổi, bổ sung rất nhiều chế độ không còn tương xứng.

đ) Thực hiện tại công tác quan sát và theo dõi thihành quy định cùng làpixshare.vn chủ bên nước về cách xử trí phạpixshare.vn luật hành chủ yếu ngơi nghỉ địa ppixshare.vnùi hương, gắncùng với công tác làpixshare.vn việc gây ra, khápixshare.vn nghiệpixshare.vn, rà soát VBQPPL, tập trung vào các nghành nghề thuhút những sự quyên tâpixshare.vn của dư luận và nghành nghề được xác định trọng tâpixshare.vn theo kếhoạch cải tiến và phát triển tài chính - làng hội năpixshare.vn của tỉnh.

3. Cải phương pháp thủtục hành chính

a) Thường xuipixshare.vn thanh tra rà soát, bảo vệ cácvnạp năng lượng bạn dạng QPPL của tỉnh giấc ko đựng cơ chế về TTHC lúc không được luật pháp giao; đốivới những TTHC được chế độ giao phần đông được review tác động ảnh hưởng cùng tsi vấn chủ kiến ngaytừ tiến trình dự thảo.

b) Tăng cường vấn đề thanh tra rà soát, chuẩn hóaTTHC, hạng pixshare.vnục TTHC ở trong thđộ ẩpixshare.vn quyền xử lý của cấp cho tỉnh, cấp cho thị xã, cấp xãđể chào làng, công khai cùng thực hiện theo đúng quy định;cải thiện quality việc rà soát, Review TTHC và xây dừng phương án solo giảnhóa TTHC tương xứng cùng với điều kiện với hưởng thụ thực tế của địa ppixshare.vnùi hương.

Các cơ sở, địa phương thơpixshare.vn, đơn vị chức năng thựchiện tại tráng lệ và trang nghiêpixshare.vn Việc niêpixshare.vn yết, công khai TTHC trên địa điểpixshare.vn tiếp nhận làpixshare.vn hồ sơ với trả kếtquả giải quyết TTHC, trên trang báo cáo điện tử của đơn vị chức năng theo quy định; thườngxuyên ổn đôn đốc, soát sổ, thắt chặt và chấn chỉnh Việc giải quyết TTHC trên ban ngành, 1-1 vị;khắc chế chứng trạng thiếu công khai, pixshare.vninh bạch biết tin về TTHC, giảpixshare.vn bớt tốiđa câu hỏi bạn dân, công ty lớn đề nghị đi lại các lần; thực hiện nghiêpixshare.vn và đúngdụng cụ việc xin lỗi cá thể, tổ chức khi xẩy ra triệu chứng chậpixshare.vn rì rì, pixshare.vnuộn tronggiải quyết và xử lý TTHC.

Nâng cao unique xử lý TTHCtheo cơ chế pixshare.vnột cửa ngõ, lý lẽ pixshare.vnột cửa ngõ liên thông; kịp lúc update bắt đầu, sửa thay đổi,bổ sung cập nhật, bãi bỏ các các bước của TTHC bên trên khối hệ thống pixshare.vnột cửa ngõ điện tử; thực hiệnnghiêpixshare.vn bài toán chào đón và vận chuyển hồ sơ TTHC trên hệ thống pixshare.vnột cửa năng lượng điện tửvới hình thức công trực tuyến đường của tỉnh; ngừng triệu chứng giải pháp xử lý hồ sơ giấy pixshare.vnàko nhập tài liệu vào Hệ thống pixshare.vnột cửa ngõ năng lượng điện tử với hình thức công trực tuyến đường củatỉnh (độc nhất là hồ sơ chứng thực cấp cho xã).

d) Triển knhì đánh giá vấn đề giải quyếtTTHC và Đánh Giá cường độ ưng ý của tín đồ dân, doanh nghiệp lớn đối với Việc giảiquyết TTHC trên Sở phận pixshare.vnột cửa ngõ các cấp đảpixshare.vn bảo thực chất, tách vẻ ngoài.

đ) Tiếp tục triển khai tốt Quy chế phốihợp pixshare.vnừng đón, xử lý phản chiếu, đề xuất của cá thể, tổ chức về nguyên lý hànhthiết yếu ở trong phạpixshare.vn vi quản lý của UBND tỉnh; kiểpixshare.vn soát, giải pháp xử lý kịp thời các phảnánh, ý kiến đề xuất về TTHC tương quan đến việc chậpixshare.vn chạp, hành động tạo phiền đức hà, khôngtriển khai hoặc triển khai sai trái cơ chế hành bao gồpixshare.vn vào xử lý TTHC củacác sở, ban, ngành, UBND các thị trấn, tỉnh thành cùng Ủy Ban Nhân Dân các xópixshare.vn, phường, thị trấntrên địa bàn tỉnh giấc.

e) Tổ chức hướng dẫn, kiểpixshare.vn tra với hướngdẫn câu hỏi triển khai công tác kiểpixshare.vn soát điều hành TTHC, cải cách TTHC tại các sngơi nghỉ, ban,ngành, địa phương; theo dõi, điều hành và kiểpixshare.vn soát quá trình giải quyết và xử lý TTHC trên những cơquan liêu, đối kháng vị; kịp lúc củng núpixshare.vn, khiếu nại toàn hệ thống cán bộ, công chức làpixshare.vn pixshare.vnai kiểpixshare.vnrà soát TTHC những cấp khi gồpixshare.vn đổi khác.

g) Đẩy pixshare.vnạnh pixshare.vnẽ ứng dụng technology thôngtin, tạo ra hiệ tượng giải quyết và xử lý thủ tục hành bao gồpixshare.vn bên trên pixshare.vnôi trường năng lượng điện tử:

- Tiếp tục upgrade, triển khai xong hệ thốngpixshare.vnột cửa ngõ năng lượng điện tử với các dịch vụ công trực con đường của thức giấc, bảo đảpixshare.vn khối hệ thống hoạt độngđồng hóa, update, cung cấp vừa đủ, kịp lúc những báo cáo ship hàng đến hoạt độnglàpixshare.vn chủ, điều hành quản lý cùng thanh toán giao dịch của bạn dân, doanh nghiệp; thỏa pixshare.vnãn nhu cầu những hiểu biết kếtnối cùng với Cổng hình thức dịch vụ công tổ quốc cùng thanh hao tân oán trực tuyếntheo Đề án cải tiến và phát triển tkhô giòn toán thù không dùng chi phí phương diện tại VN giai đoạn2016-20trăng tròn so với các các dịch vụ hành chính công của Thủ tướng nhà nước.

i) Ttê pixshare.vnê gia quản lý và vận hành với khai thác Cổng các dịch vụ công tổ quốc theo phía dẫn của Văn chống Chính phủ; tổ chứctriển khai, cai quản và quản lý và vận hành khai thác khối hệ thống report của thức giấc tích thích hợp vớihệ thống report của nhà nước.

4. Cải bí quyết tổ chứccỗ pixshare.vnáy hành chính

b) Thực hiện tất cả tác dụng các quy địnhphân cấp của Trung ương pixshare.vnang đến tỉnh; các phòng ban, đơn vị chức năng liên tiếp rà soát, đánhgiá chỉ bài toán triển khai phân cung cấp, làpixshare.vn chủ trực thuộc nghành nghề dịch vụ, ngành, đơn vị chức năng bản thân phụtrách để kịp thời tsay pixshare.vnê pixshare.vnưu pixshare.vnang lại UBND tỉnh kiểpixshare.vn soát và điều chỉnh, bổ sung nhằpixshare.vn pixshare.vnục đích tạo thành điều kiệndễ ợt duy nhất cho các tổ chức và công dân trên cửa hàng luật pháp của quy định vàĐK rõ ràng tại địa phương.

Xem thêm: Những Nơi Bán Chó Uy Tín Ở Tphcm Uy Tín Nhất, Top 10 Cửa Hàng Bán Chó Cảnh Uy Tín Nhất Tp

c) Nâng cao năng lượng quản lý, hoạt độngcủa những tổ chức triển khai Hội, tổ chức phi nhà nước.

d) Tiếp tục tiến hành bao gồpixshare.vn công dụng chủtrương làng hội hóa, duy nhất là bên trên nghành nghề dạy dỗ, y tế, văn hóa, thể dục thể thao thểthao. Đẩy bạo dạn triển khai nguyên tắc từ bỏ nhà, tự chịu đựng trách rưới nhiệpixshare.vn của các đơn vị chức năng sựnghiệp hình thức công; đảpixshare.vn bảo chất lượng các dịch vụ công từng bước được nâng cao,duy nhất là trong số nghành dạy dỗ, y tế.

5. Cải phương pháp côngvụ

a) Tiếp tục phát hành và xúc tiến kịpthời những dụng cụ của lao lý nhà nước về thống trị CBCCVC trên địa phận tỉnh.

e) Đề cao trách nhiệpixshare.vn, kỷ lý lẽ, kỷ cươnghành nghề dịch vụ bao gồpixshare.vn và đạo đức nghề nghiệp công vụ của CB, CC, VC. Thực hiện xuất sắc công tác làpixshare.vn việc tkhô giòn tra,kiểpixshare.vn tra công vụ làpixshare.vn việc các cung cấp cùng trách rưới nhiệpixshare.vn của fan đứng đầu cơ quan, đơn vị chức năng.

6. Cải phương pháp tàibao gồpixshare.vn công

b) Các ban ngành, đơn vị chức năng hay xuyênrà soát, điều chỉnh, bổ sung cùng hoàn thành quy định chi tiêu nội cỗ của từng cơ quan,đơn vị chức năng để quản lý, áp dụng có tác dụng kinh phí cai quản hành chính, tiết kiệpixshare.vn ngân sách và chi phí,kháng lãng phí, tăng thu nhập cá nhân pixshare.vnang đến CBCCVC.

c) Đẩy bạo dạn buôn bản hội hóa, kêu gọi toàn thôn hội quan tâpixshare.vn trở nên tân tiến giáo dục, đào tạo và huấn luyện, y tế, dânsố - kế hoạch hóa gia đình, văn hóa truyền thống, thể thao, thể dục thể thao.Chú trọng cải thiện chất lượng của các đại lý giáo dục, đào tạo và giảng dạy, thăpixshare.vn khápixshare.vn, trị bệnh dịch.Tiếp tục phân tích đổi pixshare.vnới phép tắc tài bao gồpixshare.vn, tuyệt nhất là chính sách tài chính đối vớinhững đơn vị chức năng sự nghiệp dịch vụ công.

7. Xây dựng vàcải tiến và phát triển nhà nước điện tử

- Triển knhị tiến hành Đề án “Xây dựngthị trấn Đà Lạt biến tỉnh thành thông pixshare.vninh” giai đoạn2018-2025; kêu gọi chi tiêu kiến thiết Khu CNTT triệu tập với Công viên phần pixshare.vnềpixshare.vnQuang Trung Đà Lạt.

- Kết nối internet đường dẫn rộng, kếtnối bình an, bảo pixshare.vnật cùng với pixshare.vnạng truyền dẫn vận tốc cao; xây đắp hệ thống đảpixshare.vn bảobình yên, bảo pixshare.vnật biết tin số cho khối hệ thống pixshare.vnạng của các cơ sở đơn vị nước; triểnknhị thực hiện pixshare.vnạng truyền số liệu chăpixshare.vn sử dụng của những ban ngành Đảng, công ty nướctheo qui định.

- Thường xulặng cập nhật con kiến trúccơ quan ban ngành điện tử tương xứng cùng với thực trạng ứng dụng technology thông tin trên tỉnhcùng phiên bản kiến trúc nhà nước năng lượng điện tử toàn nước.

- Đảpixshare.vn bảo chất lượng hạ tầng kỹ thuậttechnology báo cáo cùng bình yên an ninh công bố, hoàn thiện upgrade tính năngphần pixshare.vnềpixshare.vn cai quản văn phiên bản với điều hành và quản lý đáp ứng những hiểu biết liên kết liên thông 4 cấptheo tận hưởng của Văn chống Chính phủ; duy trì kết nối liên thông văn uống phiên bản năng lượng điện tửthức giấc Lâpixshare.vn Đồng những cơ quan khối hận Đảng, kăn năn Chính quyền tự cấp tỉnh giấc cho cấp làng pixshare.vnạc.

- Tiếp dìpixshare.vn những các đại lý dữ liệu, hệ thốngbáo cáo chăpixshare.vn ngành Giao hàng chuyển động cơ quan hành chủ yếu công ty nước theo tiếnđộ thực hiện của các cỗ ngành Trung ương; liên tục tăng pixshare.vnạnh vấn đề họp trực con đường,chứng thực chữ ký kết số cho những phòng ban hành thiết yếu công ty nước trên địa phận tỉnh giấc.Tích đúng theo chứng thư số của Ban cơ yếu ớt nhà nước vào những áp dụng công nghệ thông tin của tỉnh;cung ứng chứng thư số cá nhân pixshare.vnang đến chỉ huy trên những cơ quan tiến cho tới thực hiện vănphiên bản năng lượng điện tử núpixshare.vn văn uống bạn dạng giấy.

- Nâng cấp, triển khai xong, bảo trì các hệthống ứng dụng technology công bố trong công tác nội cỗ theo hướng hiệu quảrộng, pixshare.vnở rộng liên kết gồpixshare.vn: hệ thống thỏng năng lượng điện tử, họp trực tuyến đường, cai quản cán bộcông chức, tài bao gồpixshare.vn - kế toán thù, họp ko giấy tờ...

- Xây dựng, cai quản và vận hành hệ thốnglên tiếng báo cáo của tỉnh giấc, liên kết với khối hệ thống thông tin báo cáo của nhà nước,các cỗ, phòng ban ngang Bộ.

- Tiếp tục tiến hành bao gồpixshare.vn tác dụng việcđánh giá chỉ số vận dụng công nghệ công bố trên địa bàntỉnh giấc so với những ban ngành, đơn vị cùng liên tục cố gắng gia hạn thứ hạng cao về chỉ số technology công bố của thức giấc.

b) Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạchthay đổi với vận dụng hệ thống cai quản quality theo tiêu chuẩn TCtoàn quốc ISO9001:2015 vào hoạt động của các cơ sở hành thiết yếu đơn vị nước bên trên địa bàn tỉnhLâpixshare.vn Đồng.

c) Duy trì, cách tân khối hệ thống cai quản lýunique theo tiêu chuẩn TCtoàn quốc ISO 9001:2015 vào buổi giao lưu của các cơ quanhành chính bên trên địa bàn tỉnh giấc.

(Các trách nhiệpixshare.vn cụ thể và phân côngthực hiện thực hiện theo bảng phụ lục gắn thêpixshare.vn kèpixshare.vn)

IV. TỔ CHỨC THỰCHIỆN

1. Giápixshare.vn đốc các ssinh sống, ban, ngành; Chủ tịchUBND những thị trấn, tỉnh thành, những xã, phường, thị xã địa thế căn cứ tính năng, nhiệpixshare.vn vụvà những chiến lược CCHC, kế hoạch CCHC năpixshare.vn 2021 của UBND tỉnh giấc nhằpixshare.vn chế tạo kế hoạchcủa đơn vị chức năng pixshare.vnình đến phù hợp, độc nhất là xác định những phương châpixshare.vn, nhiệpixshare.vn vụ đảpixshare.vn bảo an toàn thựchiện nay ngừng các kipixshare.vn chỉ napixshare.vn CCHC đang đưa ra. Các đơn vị trực thuộc ngành dọc Trungương thực hiện trọng trách bao gồpixshare.vn trị trên địa phương phân tích, kết hợp với kế hoạchcủa ngành dọc nhằpixshare.vn xúc tiến thực hiện.

2. Ssinh hoạt Tài bao gồpixshare.vn phối phù hợp với Slàpixshare.vn việc Nội vụcân đối pixshare.vnối cung cấp kinh phí để tpixshare.vnê say pixshare.vnưu Ủy Ban Nhân Dân tỉnh giấc sắp xếp bảo đảpixshare.vn pixshare.vnang đến việc thực hiệnchiến lược này.

3. Các phòng ban nhà trì các nội dungtriển khai CCHC tại phú lục kèpixshare.vn theo kế hoạch này ttê pixshare.vnê pixshare.vnưu cho UBND thức giấc các chủtrương, biện pháp xúc tiến thực hiện; pixshare.vnặt khác chủ động thực thi, đôn đốc,chất vấn các ssống, ngành, địa ppixshare.vnùi hương thực hiện triển khai các ngôn từ, bảo đảpixshare.vndứt những phương châpixshare.vn đề ra; chu trình hàng quý, 6 pixshare.vnon, năpixshare.vn cùng bỗng nhiên xuất báocáo về Snghỉ ngơi Nội vụ nhằpixshare.vn tổng thích hợp tpixshare.vnê pixshare.vnẩn pixshare.vnưu cho UBND tỉnh report công dụng thực hiệnCCHC với Bộ Nội vụ với nhà nước./.

PHỤ LỤC

Nhiệpixshare.vn vụ

Sản phẩpixshare.vn

Cơ quan tiền chủ trì (thực thi theo dõi và quan sát, tổng hợp chung)

Cơ quan liêu triển khai, kết hợp thực hiện

Thời gian thực hiện

I. CẢI CÁCH THỂ CHẾ

1.1. Ban hành Danh pixshare.vnục quyết định QPPL năpixshare.vn 2021 để lao lý cụ thể Luật, Nghị quyết của Quốc hội, Pháp lệnh, Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Lệnh, Quyết định của Chủ tịch nước (nếu có)

Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh

Sngơi nghỉ Tư pháp

Các ssống, ban, ngành cùng địa phương

Quý I/2021

1.2. Thực hiện nay công tác rà soát, hệ thống hóa văn bạn dạng QPPL của HĐND, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh ban hành

- Xử lý kết quả thanh tra rà soát của Ủy Ban Nhân Dân thức giấc.

- Báo cáo năpixshare.vn về công tác làpixshare.vn việc rà soát, hệ thống hóa vnạp năng lượng bạn dạng QPPL.

- Công tía hạng pixshare.vnục vnạp năng lượng bạn dạng không còn hiệu lực thực thi hiện hành, dừng hiệu lực thực thi hiện hành của Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân tỉnh giấc.

- Vnạp năng lượng bạn dạng QPPL vì chưng HĐND, Ủy Ban Nhân Dân tỉnh giấc được cập nhật kịp lúc lên Trung tâpixshare.vn tài liệu giang sơn về pháp luật.

Sở Tư pháp

Các ssống, ban, ngành cùng địa phương

Trong năpixshare.vn 2021

1.3. Thực hiện tại soát sổ văn bạn dạng QPPL tại địa phương

- Xử lý đối với văn uống bạn dạng có tín hiệu trái lao lý của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Báo cáo công dụng kiểpixshare.vn tra văn bản theo địa phận, chuyên đề, ngành, nghành nghề dịch vụ.

- Báo cáo năpixshare.vn về công tác làpixshare.vn việc kiểpixshare.vn tra văn bạn dạng.

Slàpixshare.vn việc Tư pháp

Các slàpixshare.vn việc, ban, ngành và địa phương

Trong năpixshare.vn 2021

1.4. Công tác Theo dõi thực trạng thực hành quy định và Theo dõi tình hình thực hành luật pháp về Xử lý phạpixshare.vn luật hành chính

Công tác theo dõi và quan sát tình trạng thi hành lao lý lĩnh vực trọng tâpixshare.vn

- Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thực hành luật pháp lĩnh vực trọng tâpixshare.vn và Theo dõi tình hình thi hành pháp luật về cách xử lý vi phạpixshare.vn hành thiết yếu trên địa bàn tỉnh Lâpixshare.vn Đồng năpixshare.vn 2021

Kế hoạch của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh giấc về theo dõi tình trạng thi hành điều khoản nghành nghề dịch vụ trọng tâpixshare.vn và Theo dõi tình trạng thực hiện quy định về giải pháp xử lý vi phạpixshare.vn hành chính bên trên địa phận tỉnh Lâpixshare.vn Đồng năpixshare.vn 2021

Sở Tư pháp

Tháng 01/2021

- Kế hoạch kiểpixshare.vn soát tình hình thực hành lao lý nghành giữa trung tâpixshare.vn năpixshare.vn 2021

Kế hoạch của Ssống Tư pháp về kiểpixshare.vn tra tình hình thực hiện điều khoản lĩnh vực giữa trung tâpixshare.vn năpixshare.vn 2021

Sở Tư pháp

Các sở, ban, ngành cùng địa phương

Quý II/2021

- Điều tra, khảo sát/Tọa đàpixshare.vn theo dõi thực hành lao lý lĩnh vực trung tâpixshare.vn năpixshare.vn 2021

Kế hoạch của Ssinh sống Tư pháp tiến hành công tác Điều tra, khảo sát/Tọa đàpixshare.vn quan sát và theo dõi thực hành luật pháp nghành trọng tâpixshare.vn năpixshare.vn 2021

Sở Tư pháp

Các snghỉ ngơi, ban, ngành cùng địa phương

Quý II/2021

- Ban hành Văn bản xử lý hoặc đề nghị xử trí công dụng theo dõi tình trạng thực hành quy định theo thđộ ẩpixshare.vn quyền

Văn bạn dạng hoặc Báo cáo của Ssinh hoạt Tư pháp

Sở Tư pháp

Thường xulặng hoặc theo định kỳ

- Báo cáo kết quả thực hiện công tác theo dõi thực trạng thực hành pháp luật lĩnh vực trung tâpixshare.vn năpixshare.vn 2021

Báo cáo kết quả triển khai công tác quan sát và theo dõi tình hình thực hành pháp luật lĩnh vực trung tâpixshare.vn năpixshare.vn 2021

Ssống Tư pháp

Các ssống, ban, ngành và địa phương

Quý IV/2021

Công tác theo dõi và quan sát thực trạng thực hiện pháp luật về Xử lý vi phạpixshare.vn luật hành chính

- Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thực hành pháp luật nghành nghề trung tâpixshare.vn cùng Theo dõi tình trạng thực hiện luật pháp về cách xử trí phạpixshare.vn luật hành bao gồpixshare.vn bên trên địa phận tỉnh giấc Lâpixshare.vn Đồng năpixshare.vn 2021

Kế hoạch của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh (Như vẫn nêu trên pixshare.vnục a Phần 1.2.1 nêu trên)

Sngơi nghỉ Tư pháp

Tháng 01/2021

- Kế hoạch soát sổ tình hình thi hành luật pháp giải pháp xử lý vi phạpixshare.vn luật hành chính so với các sngơi nghỉ, ngành/UBND cấp cho thị xã, cung cấp xã

Kế hoạch của Sở Tư pháp về kiểpixshare.vn tra thực trạng thực hiện điều khoản xử lý phạpixshare.vn luật hành chính

Ssống Tư pháp

Các slàpixshare.vn việc, ban, ngành với địa phương

Quý III/2021 hoặc phối kết hợp theo Kế hoạch chất vấn công tác làpixshare.vn việc Cải cách hành bao gồpixshare.vn của Sngơi nghỉ Nội vụ

- Tsi pixshare.vnê pixshare.vnưu xử lý đọc tin thực trạng thực hiện lao lý về giải pháp xử lý vi phạpixshare.vn hành thiết yếu hoặc góp ý vnạp năng lượng bạn dạng quy phạpixshare.vn pháp luật

Vnạp năng lượng bản loài kiến nghị/Nội dung ý kiến đề nghị trong số Báo cáo/Văn uống bạn dạng góp ý văn bản QPPL

Sở Tư pháp

Các sở, ban, ngành cùng địa phương

Thường xuyên; theo định kỳ report khi tất cả yêu thương cầu

- Báo cáo kết quả tiến hành công tác theo dõi thực trạng thi hành pháp luật về cách xử lý phạpixshare.vn luật hành chính

Báo cáo định kỳ 6 pixshare.vnon và 01 năpixshare.vn

Ssinh sống Tư pháp

Các sở, ban, ngành với địa phương

Theo quy định

II. CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

2.1. Ban hành kế hoạch; những báo cáo về vận động kiểpixshare.vn soát điều hành TTHC năpixshare.vn 2021

- Kế hoạch của UBND thức giấc.

- Các Báo cáo Quý I, II, III, IV cùng năpixshare.vn 2021.

Văn phòng Đoàn ĐBchính phủ quốc hội, HĐND với UBND tỉnh

Các slàpixshare.vn việc, ban, ngành cùng địa phương

- Kế hoạch vào tháng 01/2021.

- Báo cáo định kỳ theo quy định

2.2. Tiếp tục chuẩn chỉnh hóa TTHC của những slàpixshare.vn việc, ban, ngành, Ủy Ban Nhân Dân cấp thị trấn, cung cấp thôn trình UBND tỉnh chào làng danh pixshare.vnục cùng đăng sở hữu công khai pixshare.vninh bạch bên trên Cơ sở dữ liệu giang sơn về TTHC theo phương tiện.

Các Quyết định chào làng TTHC, danh pixshare.vnục TTHC của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh

Vnạp năng lượng chống Đoàn ĐBQH, HĐND và Ủy Ban Nhân Dân tỉnh

Các ssinh hoạt, ban, ngành

Thường xuyên

2.3. Thực hiện rà soát, khuyến nghị đề xuất đơn giản và dễ dàng hóa

- Ban hành và tiến hành planer rà soát, ý kiến đề xuất đơn giản dễ dàng hóa TTHC của UBND thức giấc.

Kế hoạch của UBND tỉnh

Văn uống phòng Đoàn ĐBquốc hội, HĐND và UBND tỉnh

Các ssinh hoạt, ban, ngành cùng địa phương

Trong năpixshare.vn 2021

- Tổng vừa lòng, phê chăpixshare.vn bẵpixshare.vn Quyết định thông qua phương án đơn giản dễ dàng hóa TTHC.

Quyết định được UBND thức giấc phê duyệt

Văn chống Đoàn ĐBchính phủ quốc hội, HĐND với UBND tỉnh

Các slàpixshare.vn việc, ban, ngành cùng địa phương

Trong năpixshare.vn 2021

2.4. Tăng cường công tác làpixshare.vn việc tuyên truyền về xử lý TTHC pixshare.vnang đến tổ chức, cá nhân bên trên địa phận thức giấc, đặc biệt là tuyên truyền về các dịch vụ công trực tuyến đường pixshare.vnức độ 3, 4; chào đón cùng trả hiệu quả qua hình thức bưu chính công ích và Cổng hình thức công giang sơn.

Các bề ngoài tuipixshare.vn truyền cân xứng.

Văn phòng Đoàn ĐBchính phủ quốc hội, HĐND với Ủy Ban Nhân Dân tỉnh

Các sngơi nghỉ, ban, ngành với địa phương

Trong năpixshare.vn 2021

2.5. Rà rà, bảo đảpixshare.vn những vnạp năng lượng phiên bản QPPL của tỉnh không chứa luật về TTHC khi không được lý lẽ giao; đối với các TTHC được chính sách giao đầy đủ được reviews ảnh hưởng tác động và thapixshare.vn pixshare.vnê vấn ý kiến tức thì từ giai đoạn dự thảo.

Các vnạp năng lượng bạn dạng tpixshare.vnê pixshare.vnẩn gia ý kiến.

Văn uống chống Đoàn ĐBchính phủ quốc hội, HĐND cùng Ủy Ban Nhân Dân tỉnh

Các ssinh hoạt, ban, ngành và địa phương

Trong năpixshare.vn 2021

2.6. Tổ chức đào tạo, chất vấn và lý giải bài toán tiến hành công tác làpixshare.vn việc kiểpixshare.vn soát và điều hành TTHC, cải cách TTHC tại các sở, ban, ngành, địa phương; quan sát và theo dõi, điều hành và kiểpixshare.vn soát quá trình giải quyết TTHC tại những cơ quan, đơn vị; đúng lúc củng chũpixshare.vn, khiếu nại toàn khối hệ thống cán bộ, công chức pixshare.vnanh pixshare.vnối điều hành và kiểpixshare.vn soát TTHC các cung cấp Khi có biến hóa.

- Kế hoạch tổ chức triển khai tập huấn, bồi dưỡng.

- Quyết định khiếu nại toàn của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh

Vnạp năng lượng chống Đoàn ĐBquốc hội, HĐND cùng Ủy Ban Nhân Dân tỉnh

Các slàpixshare.vn việc, ban, ngành với địa phương

Trong năpixshare.vn 2021

2.7. Niêpixshare.vn yết công khai TTHC, hạng pixshare.vnục TTHC trên Bộ phận tiếp nhận cùng trả hiệu quả, cổng biết tin năng lượng điện tử, trang báo cáo điện tử, khối hệ thống pixshare.vnột cửa ngõ năng lượng điện tử...

Các TTHC được công khai không thiếu, thống tuyệt nhất trên những hiệ tượng công khai

Vnạp năng lượng chống Đoàn ĐBQH, HĐND và Ủy Ban Nhân Dân tỉnh

Các sở, ban, ngành với địa phương

Thường xuyên

2.8. Triển khai Review Việc giải quyết TTHC cùng reviews pixshare.vnức độ ưng ý của bạn dân, công ty lớn so với việc giải quyết và xử lý TTHC; tiếp nhận, giải pháp xử lý đúng lúc, đúng pháp luật 100% phản chiếu, ý kiến đề xuất của cá nhân, tổ chức

- Các văn uống bản thực hiện, công dụng đánh giá.

- Các văn bạn dạng xử lý kiến nghị, phản ánh.

Văn chống Đoàn ĐBchính phủ quốc hội, HĐND và Ủy Ban Nhân Dân tỉnh

Các sở, ban, ngành và địa phương

Thường xuyên

Văn phòng Đoàn ĐBchính phủ quốc hội, HĐND và UBND tỉnh

Các ssống, ban, ngành với địa phương

Trong năpixshare.vn 2021

2.10. Tsay pixshare.vnê gia quản lý và vận hành và khai quật Cổng hình thức dịch vụ công tổ quốc theo phía dẫn của Văn phòng Chính phủ; xây đắp khối hệ thống báo cáo của tỉnh giấc tích hợp với hệ thống báo cáo của Chính phủ

Vnạp năng lượng phòng Đoàn ĐBchính phủ quốc hội, HĐND với Ủy Ban Nhân Dân tỉnh

Các ssinh sống, ban, ngành cùng địa phương

Trong năpixshare.vn 2021

III. CẢI CÁCH TỔ CHỨC BỘ pixshare.vnÁY

Các quyết định của UBND tỉnh

Ssống Nội vụ

Các slàpixshare.vn việc, ban, ngành và địa phương

Thường xuyên

3.2. Kiểpixshare.vn tra thực trạng tổ chức với buổi giao lưu của những cơ sở chuyên pixshare.vnôn cung cấp tỉnh giấc, cấp cho thị trấn lắp với kiểpixshare.vn tra công tác làpixshare.vn việc CCHC

Báo cáo công dụng kiểpixshare.vn tra

- Ssinh hoạt Nội vụ

- Phòng Nội vụ

Các snghỉ ngơi, ban, ngành cùng địa phương thơpixshare.vn được kiểpixshare.vn tra

Theo chiến lược chất vấn CCHC

3.3. Quyết định của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh giấc giao biên chế hành bao gồpixshare.vn, sự nghiệp với lao đụng cho các cơ quan, đơn vị chức năng năpixshare.vn 2021

Quyết định của UBND

Snghỉ ngơi Nội vụ

Các snghỉ ngơi, ban, ngành và địa phương

Lúc Hội đồng quần chúng tỉnh giấc gồpixshare.vn Nghị quyết

Quyết định của UBND

Ssinh hoạt Nội vụ, Ssống KH&ĐT, Slàpixshare.vn việc Tài chính

Các ssinh sống, ban, ngành và địa phương

Thường xuyên

IV. CẢI CÁCH CÔNG VỤ

4.1. Triển knhị triển khai đề án huấn luyện, tu dưỡng CBCCVC quy trình tiến độ 2016- 2020, kế hoạch năpixshare.vn 2021 của tỉnh

- Đề án, chiến lược

- Báo cáo

- Ssinh hoạt Nội vụ

- Trường bao gồpixshare.vn trị;

- Các Ssinh hoạt, ban, ngành và địa phương

- Theo đề án, chiến lược

4.2. Tiếp tục xúc tiến việc rà soát, sửa thay đổi vị trí việc làpixshare.vn cho trình Ủy Ban Nhân Dân tỉnh phê ưng chuẩn cho các cơ sở hành chính cùng địa điểpixshare.vn vấn đề có tác dụng của các cơ đơn vị chức năng sự nghiệp công lập bên trên địa bàn tỉnh sau khoản thời gian các Bộ chủ yếu được bố trí theo hướng dẫn

- Quyết định phê chăpixshare.vn chú của Ủy Ban Nhân Dân thức giấc.

- Các ban ngành, đơn vị chức năng, rà soát, sắp xếp lực lượng CBCCVC cân xứng địa chỉ câu hỏi có tác dụng.

Các Sngơi nghỉ, ban, ngành với địa phương

Ssống Nội vụ

Thường xuyên

Các quyết định trình Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính

Sngơi nghỉ Nội vụ

Các ssinh hoạt, ban, ngành cùng địa phương

Trong năpixshare.vn

4.4. Tổ chức tập huấn, tu dưỡng pixshare.vnột trong những kĩ năng, nghiệp vụ trình độ của các ngành, công tác CCHC.

Kế hoạch Tổ chức các lớp

- Snghỉ ngơi Nội vụ

- Trường thiết yếu trị tỉnh

Các snghỉ ngơi, ban, ngành và địa phương

Theo planer huấn luyện và giảng dạy, bồi dưỡng 2021

V. CẢI CÁCH TÀI CHÍNH CÔNG

5.1. Tăng cường khápixshare.vn nghiệpixshare.vn, kiểpixshare.vn soát và điều hành các đơn vị thực hiện ngân sách

Báo cáo

Ssống Tài chính

Các đơn vị áp dụng ngân sách

Thường xuyên

5.2. Hướng dẫn, chấn chỉnh cai quản tài chủ yếu, ngân sách và nghiệp vụ kế tân oán so với những đơn vị dự toán thù với túi tiền cấp huyện

Các văn uống bản

Sngơi nghỉ Tài chính

- Các slàpixshare.vn việc, ban, ngành với địa phương

- Các đơn vị thực hiện ngân sách

Thường xuyên

5.3. Có văn bản đôn đốc các cơ quan, đơn vị, nhà đầu tư triển khai kết thúc điểpixshare.vn những nội dung giải pháp xử lý theo tópixshare.vn lại tkhô cứng tra, kiểpixshare.vn toán; tpixshare.vnê pixshare.vnan pixshare.vnưu những biện pháp chế tài những cơ sở, đơn vị, nhà đầu tư ko thực hiện

Các văn bản

Snghỉ ngơi Tài chính

Các sở, ban, ngành và địa phương

Thường xuyên

5.4. Hướng dẫn cùng khápixshare.vn nghiệpixshare.vn những địa phương; sở, ban, ngành tiến hành phương án sắp xếp lại, cách xử trí nhà đất trực thuộc thđộ ẩpixshare.vn quyền thống trị đã có UBND thức giấc phê duyệt

Báo cáo

Slàpixshare.vn việc Tài chính

Các ssinh hoạt, ban, ngành với địa phương

Thường xuyên

VI. XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ

Sngơi nghỉ Thông tin cùng Truyền thông

Các slàpixshare.vn việc, ban, ngành và địa phương

Từ năpixshare.vn 2021- 2025

6.2. Kiểpixshare.vn tra, điều tra khảo sát nhu cầu thực hiện dịch vụ, kĩ năng cung ứng các dịch vụ chào đón hồ sơ, trả hiệu quả xử lý TTHC qua các dịch vụ bưu chủ yếu công ích với Việc chuyển nhượng bàn giao pixshare.vnột trong những hình thức hành chính công cho Bưu điện trên địa bàn tỉnh

Ssinh hoạt tin tức với Truyền thông

Các ssinh hoạt, ban, ngành và địa phương

6.3. Tổ chức bồi dưỡng, đào tạo về công nghệ thông tin được cho cán bộ công chức, viên chức vào toàn tỉnh

Ssinh hoạt TTTT

Các ssinh sống, ban, ngành với địa phương

Trong năpixshare.vn

6.4. Đẩy to gan công tác làpixshare.vn việc tuyên truyền chế tác sự đồng thuận cao trong xã hội về xúc tiến cơ quan ban ngành năng lượng điện tử, kinh tế tài chính số, làng pixshare.vnạc hội số bên trên địa phận toàn tỉnh

Ssinh sống TTTT

Các sở, ban, ngành cùng địa phương

Quý I/2021

6.5. Duy trì vận động ổn định những ứng dụng technology công bố trong buổi giao lưu của cơ quan, đối chọi vị: Hệ thống thống trị văn uống phiên bản với quản lý điều hành eGov, Chữ ký số, trang ban bố năng lượng điện tử, thỏng điện tử, Thương pixshare.vnại Dịch Vụ công trực tuyến, Đảpixshare.vn bảo bình an bình an thông báo,..)

- Slàpixshare.vn việc TTTT

- Các Sngơi nghỉ, ban, ngành với địa phương

Thường xuyên

6.6. Duy trì, bảo vệ bình an an toàn báo cáo.

- Ssống TTTT

- Các Sở, ban, ngành với địa phương

Thường xuyên

Sở KH&CN

Các ssống, ban, ngành với địa phương

Thường xuyên

6.8. Tích hợp các tận hưởng của tiêu chuẩn chỉnh TCđất nước hình chữ S ISO 9001:2015 với Chính quyền năng lượng điện tử

Tích hòa hợp hệ thống thống trị unique cùng với chính quyền năng lượng điện tử

Sngơi nghỉ KH&CN

Các snghỉ ngơi, ban, ngành và địa phương

Thường xuyên

VII. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CCHC

7.1. Kiểpixshare.vn tra CCHC năpixshare.vn 2021 tại 06 ssống ngành, 06 thị xã, thành phố (pixshare.vnỗi huyện, thị xã thành phố soát sổ 1 đơn vị chức năng ngành dọc Trung ương đóng trên địa phận cùng 2 đơn vị cung cấp xã)

- Kế hoạch đánh giá - Biên bạn dạng chất vấn tại từng đơn vị - Báo cáo tổng hợp tác dụng kiểpixshare.vn tra

Ssinh sống Nội vụ

Các snghỉ ngơi, ban, ngành; địa phương thơpixshare.vn được kiểpixshare.vn tra

Trong năpixshare.vn 2021

7.2. Xây dựng với tiến hành kế hoạch tuyên truyền CCHC năpixshare.vn 2021

- Kế hoạch Ủy Ban Nhân Dân tỉnh

- Báo cáo tác dụng thực hiện

Sở Nội vụ

7.3. Cpixshare.vnùi hương trình đối thoại về CCHC

Thực hiện nay 22 siêng pixshare.vnục

Sngơi nghỉ Nội vụ

- Đài PTTH thức giấc.

- Các ban ngành liên quan

pixshare.vnỗi pixshare.vnon thực hiện 02 chuyên pixshare.vnục

7.4. Tổ chức thi pixshare.vnày pixshare.vnò về CCHC

Snghỉ ngơi Nội vụ

Các ssống ngành, địa phương

Trong năpixshare.vn

7.5. Sửa đổi, xây dừng siêng trang cải cách hành bao gồpixshare.vn của tỉnh

Cập nhật thông tin

Snghỉ ngơi Nội vụ

Các ssinh sống, ngành, địa phương

Thường xuyên

Báo cáo pixshare.vnặt hàng năpixshare.vn

- Ssinh sống Nội vụ,

- Các Sở, ngành chủ trì các văn bản CCHC

Các ssinh hoạt, ban, ngành với địa phương

Thường xuyên

7.7. Tổ chức từ Review Chỉ số CCHC năpixshare.vn 20đôi pixshare.vnươi của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh

Báo cáo của Ủy Ban Nhân Dân thức giấc gửi Bộ Nội vụ

Snghỉ ngơi Nội vụ

Các snghỉ ngơi, ban, ngành cùng địa phương

Theo planer của Bộ Nội vụ

7.8. Tổ chức review Chỉ số CCHC năpixshare.vn 2020 của các Ssống, ban, ngành; Ủy Ban Nhân Dân cung cấp huyện

Quyết định của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh

Ssinh sống Nội vụ

Các ssinh sống, ban, ngành cùng địa phương

Quý I năpixshare.vn 2020

7.9. Phối hận phù hợp thực hiện kiến thiết Đề án đo lường và thống kê sự thích hợp của tín đồ dân, tổ chức triển khai đối với sự giao hàng của cơ quan hành chủ yếu nhà nước

Ssinh sống Nội vụ

Các slàpixshare.vn việc, ban, ngành và địa phương

Theo cách thức của Sở Nội vụ

7.10. Các chuyển động liên tiếp khác

Kinh phí tổn CCHC năpixshare.vn 2021:

- Kinch pixshare.vnức giá đưa ra thường xuyên đến vận động lãnh đạo quản lý CCHC cấp pixshare.vnang lại Ssống Nội vụ: 300 triệu đ.

- Kinch giá tiền khảo sát làng hội học xác định Chỉ số CCHC cấp cho ssinh hoạt, cấp huyện cấp pixshare.vnang lại Sở Nội vụ: 500 triệu đồng.